LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Berndt Lindberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 8 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Sångsvan 4 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Kanadagås 17 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Vitkindad gås 4 ex Välen, Gbg 2012-03-25
Gravand 1 Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-19
Bläsand 2 ex Torslandaviken 2012-04-11
Kricka 2 ex Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-02-19
Gräsand 20 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Fågeldammen, Slottsskogen 2012-02-15
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Brunand 58 ex Torslandaviken 2012-01-06
Vigg 20 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Ejder Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-02-17
Sjöorre 1200 Kråkudden, Hönö 2012-11-16
Svärta 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-16
Knipa 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Salskrake 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Småskrake 10 ex Askimsviken 2012-01-06
Storskrake 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Tjäder 1 ex Snällemossarna 2012-03-21
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2012-01-19
Smålom 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-21
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-25
Skäggdopping 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-21
Havssula 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-19
Storskarv 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-19
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Gråhäger 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Bivråk 1 ex Sabema bergtäkt, Kållered 2012-06-11
Havsörn 1 ex Järnbrott, Västra Frölunda 2012-03-03
Brun kärrhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-08
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-25
Duvhök 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Sparvhök 1 ex Högsbohöjd 2012-02-08
Ormvråk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-25
Fjällvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-25
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Stenfalk 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-09-26
Pilgrimsfalk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-25
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-16
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Sothöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Trana 2 ex Snällemossarna 2012-03-21
Strandskata 2 ex Bolleskären, Hönö 2012-03-19
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-03-25
Större strandpipare 3 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-19
Ljungpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Tofsvipa 4 ex Välen, Gbg 2012-03-25
Spovsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Skärsnäppa 1 ex Hake fjord, Torslanda 2012-01-06
Kärrsnäppa 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Brushane 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-23
Dvärgbeckasin 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-26
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Morkulla 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-08
Myrspov 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Storspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-05
Svartsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-23
Rödbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-08
Gluttsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Skogssnäppa 1 ex Hårssjön 2012-05-26
Grönbena 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-23
Drillsnäppa 1 ex Sjön Sisjön 2012-05-28
Skrattmås 12 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Fiskmås 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Silltrut 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-19
Gråtrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-25
Havstrut 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2012-02-21
Kentsk tärna 2 ex Galterö huvud 2012-05-27
Fisktärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Silvertärna 2 ex Galterö huvud 2012-05-27
Sillgrissla 3 ex Askimsviken 2012-01-06
Tordmule 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Tobisgrissla 2 ex Galterö huvud 2012-05-27
Alkekung 8 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-16
Tamduva 15 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Skogsduva 3 ex Högsbohöjd 2012-03-29
Ringduva 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-01
Turkduva 2 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-25
Gök 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Berguv 2 ex Torslandaviken 2012-01-06
Sparvuggla 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-21
Jorduggla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Nattskärra 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-21
Tornseglare 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Gröngöling 1 ex Tumlehed, Gbg 2012-01-25
Spillkråka 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-01-24
Större hackspett 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Azaleadalen, Slotsskogen 2012-02-15
Trädlärka 8 ex Tumlehed, Gbg 2012-01-25
Sånglärka 6 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-20
Backsvala Sabema bergtäkt, Kållered 2012-06-11
Ladusvala 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Hussvala Sabema bergtäkt, Kållered 2012-06-11
Trädpiplärka 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Ängspiplärka 2 ex Mudderfältet, Torslandaviken 2012-02-10
Skärpiplärka 2 ex Galterö huvud 2012-05-27
Gulärla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-31
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-30
Sädesärla 3 ex Välen, Gbg 2012-03-25
Sidensvans 30 ex Långeberg, Göteborg 2012-01-02
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-24
Gärdsmyg 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-26
Järnsparv 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Rödhake 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Näktergal 2 ex Ragnhildsholmen 2012-06-05
Rödstjärt 1 ex Hårssjön 2012-05-26
Buskskvätta 1 ex Säve, Hisingen 2012-06-05
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Ringtrast 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-11-07
Koltrast 4 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Björktrast 40 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Taltrast 3 ex Hårssjön 2012-03-26
Rödvingetrast 3 ex Hårssjön 2012-03-26
Dubbeltrast 2 ex Snällemossarna 2012-03-21
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-06-05
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-06-05
Kärrsångare 1 ex Säve, Hisingen 2012-06-05
Rörsångare 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Härmsångare 1 ex Sabema bergtäkt, Kållered 2012-06-14
Ärtsångare 1 ex Högsbohöjd 2012-05-24
Törnsångare 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Trädgårdssångare 1 ex Högsbohöjd 2012-05-24
Svarthätta 3 ex Hårssjön 2012-05-26
Grönsångare 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Gransångare 1 ex Välen, Gbg 2012-03-25
Lövsångare 2 ex Högsbohöjd 2012-05-05
Kungsfågel 3 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-01-24
Grå flugsnappare 2 ex Hårssjön 2012-05-26
Svartvit flugsnappare 1 ex Högsbohöjd 2012-05-24
Skäggmes 1 ex Sudda, Hönö 2012-02-09
Stjärtmes 2 ex Hårssjön 2012-03-26
Entita 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Talltita 1 ex Stora Issjön, Landvetter 2012-01-24
Tofsmes 2 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-19
Svartmes 4 ex Stora Issjön, Landvetter 2012-01-24
Blåmes 4 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Talgoxe 3 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Nötväcka 2 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-01
Trädkrypare 2 ex Gunnebo, Mölndal 2012-01-24
Törnskata 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-27
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Nötskrika 1 ex Hisings-Backa 2012-02-02
Skata 4 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-08
Kaja
Råka 1 ex Högsbohöjd 2012-03-25
Kråka 2 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Korp
Stare 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Gråsparv 10 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-25
Pilfink 3 ex Högsbohöjd 2012-01-01
Bofink 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-01-30
Bergfink 40 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Grönfink 5 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Steglits 2 ex Kållered, Mölndal 2012-01-24
Grönsiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-19
Hämpling 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-08
Vinterhämpling 2 ex Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Bändelkorsnäbb 18 ex Lillhagsparken 2012-01-01
Mindre korsnäbb 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-03-27
Rosenfink 1 ex Högs busshållsplats, Hög, Hisingen 2012-06-14
Domherre 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Stenknäck 4 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-03-27
Snösparv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-27
Gulsparv 100 ex Bärby, Säve 2012-01-25
Sävsparv 1 ex Karholmen, Torsby 2012-02-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Snatterand 42/59
Årta 41/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Hökuggla 23/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59