LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Magnus Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ad Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Mindre sångsvan 5 ad mot NO Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-12
Sångsvan 15 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Spetsbergsgås 1 ad Billdalsvallen 2012-01-09
Grågås 5 ex mot O Välen, Gbg 2012-01-09
Kanadagås 27 ex mot N Tjälleviks mosse, Hönö 2012-01-03
Vitkindad gås 4 ex Stora Amundö 2012-03-21
Prutgås 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Gravand 1 ex Rörö 2012-02-26
Bläsand 30 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-22
Snatterand 1 par mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Kricka 5 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-19
Gräsand 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Stjärtand 1 hona Hökälla, Hisingen 2012-04-02
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2012-04-15
Skedand 1 2K hane Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Brunand Torslandaviken 2012-01-10
Vigg 4 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alfågel 1 hane mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svärta 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Knipa 1 2K hane Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Salskrake 6 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Småskrake 1 ex Kalvsund 2012-01-03
Storskrake 1 hane mot N Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tjäder 1 hane Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-17
Fasan 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2012-03-22
Smålom 3 ex str Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storlom 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Smådopping 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Skäggdopping 1 ex Stora Amundö 2012-01-09
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-30
Stormfågel 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Toppskarv 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Rördrom 1 ex sp Hårssjön 2012-03-23
Gråhäger 4 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Bivråk 1 ex mot N Torslandaviken 2012-05-24
Röd glada 1 ex mot N Solängen, Mölndal 2012-04-15
Havsörn 1 ex Lilla Pölsan 2012-02-26
Brun kärrhök 1 hona str Rörö 2012-04-04
Blå kärrhök 2 honfärgade mot S Brudarebacken, Gbg 2012-08-22
Stäpphök 1 hane mot SO Torslandaviken 2012-04-30
Duvhök 1 ex Vipekärr, Hönö 2012-02-26
Sparvhök 1 ex Stora Amundö 2012-01-09
Ormvråk 1 ex Järnbrottsmotet, Västra Frölunda 2012-01-09
Fjällvråk 1 2K Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-03-22
Fiskgjuse 2 ex Rambo mosse, Mölndal 2012-04-11
Tornfalk 1 ex Välen, Gbg 2012-01-13
Stenfalk 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Lärkfalk 1 ex mot N Solängen, Mölndal 2012-05-21
Pilgrimsfalk 1 ad Gasklockan 2012-01-15
Vattenrall 1 ex sp Hårssjön, Mölndal 2012-06-15
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-10
Rörhöna 1 ad Slottsskogen, Gbg 2012-01-11
Sothöna 17 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Trana 2 ex mot N Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Strandskata 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-02-26
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-02
Större strandpipare 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-09
Ljungpipare 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-29
Kustpipare 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-11
Tofsvipa 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-03-01
Kustsnäppa 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-11
Sandlöpare 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-28
Mosnäppa 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-11
Spovsnäppa 11 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-11
Skärsnäppa 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kärrsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Brushane Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Dvärgbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-01
Enkelbeckasin 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-13
Dubbelbeckasin 1 ex sp Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Morkulla 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-02
Myrspov 9 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Småspov 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-23
Storspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svartsnäppa 1 1K Smithska udden, Gbg 2012-08-20
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Gluttsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-04-30
Skogssnäppa 1 ex Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-04-21
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2012-04-30
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Kustlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Fjällabb 1 1K Kråkudden, Hönö 2012-08-23
Storlabb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svarthuvad mås 1 2K Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-11
Skrattmås 1 2K Gamla flygfältet, Torslanda 2012-01-03
Fiskmås 3 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Silltrut 2 ad Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-22
Gråtrut 20 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Vitvingad trut 1 subad Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut 1 3K Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kentsk tärna 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-30
Fisktärna 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Silvertärna 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Tamduva 2 ex Lundby, Hisingen 2012-01-03
Skogsduva 1 ex Torslandaviken 2012-03-22
Ringduva 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-03
Turkduva 1 ex Älvsborgsgatan, Gbg 2012-01-11
Gök 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-19
Berguv 1 ex Göteborgs kommun 2012-04-15
Sparvuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-13
Kattuggla 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-02
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-26
Nattskärra 1 hane Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Tornseglare 20 ex Torslandaviken 2012-05-18
Göktyta 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-13
Gröngöling 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Spillkråka 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-03-03
Större hackspett 1 hona Stora Amundö 2012-01-09
Mindre hackspett 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-30
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-09
Sånglärka 1 ex Lunnagården, Mölndal 2012-02-25
Backsvala 15 ex Torslandaviken 2012-04-30
Ladusvala 2 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-23
Hussvala 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-23
Trädpiplärka 1 ex sj Rambo mosse, Mölndal 2012-04-21
Ängspiplärka 1 ex Rörö 2012-02-26
Rödstrupig piplärka 2 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2012-09-10
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2012-05-01
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-30
Sädesärla 1 ex mot N Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-26
Sidensvans 2 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-24
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-10
Gärdsmyg 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2012-01-10
Järnsparv 1 ex Torslandaviken 2012-01-14
Rödhake 1 ex sj Solängen, Mölndal 2012-01-01
Näktergal 1 ex sj Torslandaviken 2012-05-18
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Blåhake 1 hane Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2012-09-29
Rödstjärt 1 ex sj Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Buskskvätta 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-19
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-23
Ringtrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-13
Koltrast 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Björktrast 30 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-01
Taltrast 1 ex sj Hårssjön 2012-03-23
Rödvingetrast 1 ex Rörö 2012-02-26
Dubbeltrast 1 ex Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-12
Gräshoppsångare 1 ex sj Fässberg, Mölndal 2012-05-28
Sävsångare 1 ex sj Torslandaviken 2012-04-30
Kärrsångare 1 ex sj Stora oxhagen 2012-05-24
Rörsångare 2 ex sj Torslandaviken 2012-05-18
Härmsångare 2 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-24
Ärtsångare 1 ex sj Solängen, Mölndal 2012-04-25
Törnsångare 1 ex sj Torslandaviken 2012-04-30
Trädgårdssångare 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-24
Svarthätta 1 ex sj Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-23
Grönsångare 1 ex sj Balltorp, Mölndal 2012-05-13
Gransångare 1 ex sj Hårssjön 2012-03-23
Lövsångare 1 ex sj Horsickan, Mölndal 2012-04-21
Kungsfågel 1 ex Stora Amundö 2012-01-09
Grå flugsnappare 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-13
Mindre flugsnappare 1 ad hane sj Bokedalen, Jonsered 2012-05-19
Svartvit flugsnappare 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-13
Skäggmes 1 ex hördes Välen, Gbg 2012-01-15
Stjärtmes 10 ex Bokedalen, Jonsered 2012-01-13
Entita 2 ex Stora Amundö 2012-01-09
Talltita 1 ex Snällemossarna, Landvetter 2012-01-10
Tofsmes 1 ex Snällemossarna, Landvetter 2012-01-10
Svartmes 2 ex Lilla Issjön, Landvetter 2012-01-10
Blåmes 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Talgoxe 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Stora Amundö 2012-01-09
Trädkrypare 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2012-01-10
Törnskata 1 hane Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-06-21
Svartpannad törnskata 1 2k+ hane Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-09
Nötskrika 1 ex Råhult, Partille 2012-01-13
Skata 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Nötkråka 1 ex Björnaråsen, Partille 2012-01-13
Kaja 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Råka 1 ex Bredviken, Hönö 2012-03-18
Kråka 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-01
Korp 2 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-03
Stare 1 ex Solängen, Mölndal 2012-01-01
Gråsparv 13 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Pilfink 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Bofink 1 sj Hönö kyrkogård 2012-02-26
Bergfink 1 ex Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-12
Grönfink 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Steglits 1 ex mot N Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-12
Grönsiska 40 ex mot S Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2012-03-22
Vinterhämpling 1 ex Rörö 2012-04-04
Gråsiska Torslandaviken 2012-01-14
Bändelkorsnäbb 16 ex Lillhagsparken, Hisingen 2012-01-03
Mindre korsnäbb 5 ex Hönö kyrkogård 2012-09-29
Rosenfink 3 ex Stora oxhagen 2012-05-24
Domherre 1 ex Välen, Gbg 2012-01-09
Stenknäck 3 ex Stora Amundö 2012-01-09
Lappsparv 1 ex str Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Snösparv 4 ex Torslandaviken 2012-01-10
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-01-09
Sävsparv 1 ex mot N Kikåstoppen, Rambo mosse 2012-03-12Saknade arter på listan
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Hökuggla 23/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Ortolansparv 7/59