LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Christer Fält

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Sandvik 2012-01-06
Mindre sångsvan Hökälla 2012-03-12
Sångsvan Sandvik 2012-01-06
Sädgås Sandvik 2012-03-03
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Grågås Sandvik 2012-01-06
Kanadagås Sandvik 2012-01-06
Vitkindad gås Sandvik 2012-03-03
Prutgås Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Gravand Hake fjord 2012-03-03
Bläsand Öxnäs 2012-03-10
Snatterand Torslandaviken 2012-04-11
Kricka Säveån, Gamlestaden 2012-02-06
Gräsand Sandvik 2012-01-06
Stjärtand Torslandaviken 2012-04-11
Årta Torslandaviken 2012-04-15
Skedand Torslandaviken 2012-04-22
Brunand Torslandaviken 2012-01-14
Vigg Torslandaviken 2012-01-14
Bergand Torslandaviken 2012-01-18
Ejder Sandvik 2012-01-06
Alfågel Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Sjöorre Rörö 2012-05-12
Svärta Rörö 2012-05-12
Knipa Sandvik 2012-01-06
Salskrake Torslandaviken 2012-01-14
Småskrake Sandvik 2012-01-06
Storskrake Sandvik 2012-01-06
Tjäder Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-16
Fasan Storegården 2012-02-02
Smålom Krossholmen 2012-01-08
Storlom Sandvik 2012-02-23
Smådopping Säveåns mynning 2012-01-22
Skäggdopping Hake fjord 2012-03-03
Gråhakedopping Ärtholmarna, Hönö 2012-10-24
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Havssula Rörö 2012-05-12
Storskarv Sandvik 2012-01-06
Toppskarv Kråkudden 2012-10-24
Rördrom Hårssjön 2012-03-15
Gråhäger Krossholmen 2012-01-08
Bivråk Sandvik 2012-05-20
Havsörn kippholmen 2012-02-02
Brun kärrhök Torslandaviken 2012-04-12
Blå kärrhök Kalsheds Norgård 2012-01-22
Duvhök Norra Guldheden 2012-01-27
Sparvhök Sandvik 2012-01-06
Ormvråk Sandvik 2012-01-06
Fjällvråk Kalsheds Norgård 2012-01-22
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-04-12
Tornfalk Sandvik 2012-01-06
Stenfalk Rörö 2012-05-12
Lärkfalk Sandvik 2012-05-20
Pilgrimsfalk Sandvik 2012-01-16
Vattenrall Skeppstadsholmen 2012-02-05
Rörhöna Torslandaviken 2012-04-11
Sothöna Torslandaviken 2012-01-14
Trana Brudarebacken 2012-03-23
Strandskata Sandvik 2012-03-11
Skärfläcka Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-14
Större strandpipare Torslandaviken 2012-04-11
Ljungpipare Torslandaviken 2012-04-24
Kustpipare Sandvik, Torslanda 2012-08-06
Tofsvipa Torslandaviken 2012-01-14
Småsnäppa Stora Stårholmen 2012-07-23
Mosnäppa Torslandaviken 2012-05-01
Spovsnäppa Galterö 2012-07-23
Skärsnäppa Bolleskären 2012-10-24
Kärrsnäppa Galterö 2012-07-23
Brushane Torslandaviken 2012-04-23
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2012-11-18
Enkelbeckasin Torslandaviken 2012-04-11
Morkulla Storgärdets naturreservat 2012-03-30
Myrspov Bredviken 2012-03-18
Småspov Rörö 2012-05-12
Storspov Torslandaviken 2012-04-11
Svartsnäppa Torslandaviken 2012-04-26
Rödbena Torslandaviken 2012-04-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-23
Skogssnäppa Torslandaviken 2012-04-11
Grönbena Torslandaviken 2012-05-01
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-04-23
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Storlabb Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Svarthuvad mås Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås Torslandaviken 2012-04-23
Skrattmås Krossholmen 2012-01-08
Fiskmås Krossholmen 2012-01-08
Silltrut Masthuggskajen 2012-03-21
Gråtrut Sandvik 2012-01-06
Vitvingad trut Gullbergskajen 2012-01-15
Vittrut Göteborgs fiskhamn 2012-03-14
Havstrut Sandvik 2012-01-06
Tretåig mås Sandvik 2012-01-06
Skräntärna Sandvik, Torslanda 2012-08-12
Kentsk tärna Rörö 2012-05-12
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-22
Silvertärna Lammholmsviken 2012-07-09
Svarttärna Sandvik 2012-06-21
Sillgrissla Göteborgs fiskhamn 2012-09-18
Tordmule Krossholmen 2012-01-08
Tobisgrissla Hake fjord 2012-03-03
Alkekung Kråkudden 2012-10-24
Tamduva Sandvik 2012-01-06
Skogsduva Öxnäs 2012-03-04
Ringduva Sandvik 2012-01-06
Turkduva Göteborgs fiskhamn 2012-01-22
Gök Sandvik 2012-05-23
Berguv Göteborgs kommun 2012-03-27
Hökuggla Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla Björkö 2012-03-12
Kattuggla Brudarebacken 2012-06-17
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-18
Jorduggla Torslandaviken 2012-05-02
Nattskärra Brudarebacken 2012-06-17
Tornseglare Torslandaviken 2012-05-07
Härfågel Brudarebacken, Gbg 2012-10-10
Göktyta Torslandaviken 2012-04-24
Gröngöling Sandvik 2012-01-06
Spillkråka Hårssjön 2012-02-27
Större hackspett Sandvik 2012-01-06
Mindre hackspett Lexby Bergegård 2012-02-02
Trädlärka Tumlehed 2012-01-24
Sånglärka Torslandaviken 2012-02-19
Berglärka Torslandaviken 2012-11-09
Backsvala Torslandaviken 2012-04-22
Ladusvala Torslandaviken 2012-04-22
Hussvala Torslandaviken 2012-05-01
Trädpiplärka Torslandaviken 2012-04-24
Ängspiplärka Långholmen 2012-03-17
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2012-09-10
Skärpiplärka Krossholmen 2012-01-08
Gulärla Torslandaviken 2012-05-01
Forsärla Prästabäcken 2012-02-02
Sädesärla Mölnlycke 2012-04-05
Sidensvans Sandvik 2012-01-06
Strömstare Mölnlycke fabriker 2012-01-23
Gärdsmyg Sandvik 2012-01-06
Järnsparv Sandvik 2012-03-27
Rödhake Sandvik 2012-01-06
Näktergal Torslandaviken 2012-05-19
Svart rödstjärt Brudarebacken 2012-05-10
Rödstjärt Sandvik 2012-04-23
Buskskvätta Torslandaviken 2012-05-01
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Ringtrast Uppegården, Säve 2012-04-17
Koltrast Sandvik 2012-01-06
Björktrast Sandvik 2012-01-06
Taltrast Brudarebacken 2012-03-23
Rödvingetrast Horstebacke 2012-03-18
Dubbeltrast Sandvik 2012-03-12
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2012-06-17
Sävsångare Kvillen, Öxnäs 2012-06-17
Kärrsångare Brudarebacken 2012-06-17
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-02
Härmsångare Sandvik 2012-05-23
Ärtsångare Torslandaviken 2012-05-01
Törnsångare Torslandaviken 2012-05-01
Trädgårdssångare Torslandaviken 2012-05-20
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-22
Grönsångare Brudarebacken 2012-05-02
Gransångare Storgärdets naturreservat 2012-03-30
Lövsångare Torslandaviken 2012-04-22
Kungsfågel Sandvik 2012-01-06
Grå flugsnappare Sandvik 2012-05-23
Svartvit flugsnappare Brudarebacken 2012-05-02
Skäggmes Sudda 2012-03-18
Stjärtmes Hårssjön 2012-02-27
Entita Tumlehed 2012-01-24
Talltita Sandvik 2012-09-30
Tofsmes Sandvik 2012-02-25
Svartmes Sandvik 2012-02-04
Blåmes Sandvik 2012-01-06
Talgoxe Sandvik 2012-01-06
Nötväcka Wendelsbergsparken 2012-01-23
Trädkrypare Wendelsbergsparken 2012-01-23
Törnskata Rörö 2012-05-12
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Kalsheds Norgård 2012-01-22
Nötskrika Hårssjön 2012-02-27
Skata Sandvik 2012-01-06
Kaja Sandvik 2012-01-06
Råka Torslandaviken 2012-02-19
Kråka Sandvik 2012-01-06
Korp Krossholmen 2012-01-08
Stare Torslandaviken 2012-01-14
Gråsparv Sandvik 2012-01-06
Pilfink Sandvik 2012-01-06
Bofink Sandvik 2012-01-06
Bergfink Gunnesby Kalsbogård 2012-01-22
Grönfink Sandvik 2012-01-06
Steglits Skeppstadsholmen 2012-02-19
Grönsiska Sandvik 2012-01-06
Hämpling Bredviken 2012-03-18
Vinterhämpling Brudarebacken 2012-03-27
Gråsiska Sandvik 2012-01-06
Snösiska Torslandaviken 2012-01-14
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-30
Mindre korsnäbb Sandvik 2012-07-19
Rosenfink Brudarebacken 2012-06-01
Domherre Sandvik 2012-01-06
Stenknäck Bråta 2012-01-23
Snösparv Knippleskären 2012-03-06
Gulsparv Sandvik 2012-01-06
Sävsparv Kalsheds Norgård 2012-01-22Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Tärnmås 5/59
Småtärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Kungsfiskare 19/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59