LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Sven Ängermark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan 2012-01-07
Sångsvan 3 Nya varvet 2012-02-25
Grågås Välen 2012-01-08
Kanadagås Öxnäs 2012-01-14
Gravand 2 Hönö 2012-03-10
Kricka Torslandaviken 2012-03-17
Gräsand Klippan 2012-01-07
Brunand 10 Torslandaviken 2012-03-17
Vigg Säveån 2012-01-11
Ejder Torslandaviken 2012-03-17
Knipa Klippan 2012-01-07
Salskrake 7 Torslandaviken 2012-03-17
Småskrake 10 Hönö 2012-03-10
Storskrake Välen 2012-01-08
Fasan 1 Välen 2012-01-08
Skäggdopping 1 Torslandaviken 2012-03-17
Storskarv Klippan 2012-01-07
Brun kärrhök 1 Oxhagen 2012-07-11
Sparvhök 1 Västra Begravningsplatsen 2012-01-29
Ormvråk 1 Öxnäs 2012-01-14
Fjällvråk 1 Oxhagen 2012-02-05
Tornfalk 1 Säve 2012-03-03
Pilgrimsfalk 1 Gasklockan 2012-01-13
Strandskata 4 Hönö 2012-03-10
Tofsvipa 1 ranghildsholmen 2012-03-03
Rödbena 1 Stora Amundön 2012-07-09
Skrattmås Klippan 2012-01-07
Fiskmås Säveån 2012-01-13
Gråtrut Majorna 2012-01-07
Havstrut Klippan 2012-01-07
Fisktärna 1 Stora Amundön 2012-07-09
Tamduva Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Skogsduva 1 Öxnäs 2012-03-03
Ringduva Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Turkduva Majorna 2012-01-07
Kattuggla 1 Västra Begravningsplatsen 2012-09-23
Tornseglare Majorna 2012-05-28
Gröngöling 1 Västra Begravningsplatsen 2012-03-04
Större hackspett 1 Nya varvet 2012-02-25
Sånglärka 1 Torslandaviken 2012-03-17
Ladusvala Stora Amundön 2012-07-10
Hussvala 5 Västra Begravningsplatsen 2012-07-12
Ängspiplärka 2 Berzeligatan 2012-09-20
Sädesärla Sisjön 2012-04-16
Gärdsmyg 1 Nya varvet 2012-01-22
Rödhake Välen 2012-01-08
Koltrast Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Björktrast Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Rödvingetrast Västra Begravningsplatsen 2012-03-24
Härmsångare 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-28
Ärtsångare 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-06
Törnsångare 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-28
Trädgårdssångare 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-28
Svarthätta 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-06
Gransångare 1 Sisjön 2012-04-01
Lövsångare 1 Västra Begravningsplatsen 2012-05-05
Kungsfågel Sisjön 2012-04-16
Entita 1 Sisjön 2012-04-01
Blåmes Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Talgoxe Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Nötväcka Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Trädkrypare 1 Sisjön 2012-04-01
Varfågel 1 Välen 2012-01-08
Nötskrika 3 Delsjön 2012-02-04
Skata Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Kaja Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Kråka Västra Begravningsplatsen 2012-01-06
Korp Öxnäs 2012-01-14
Stare Hönö 2012-03-10
Gråsparv Majorna 2012-01-07
Pilfink Majorna 2012-01-07
Bofink Västra Begravningsplatsen 2012-01-07
Grönfink Majorna 2012-01-10
Grönsiska Västra Begravningsplatsen 2012-01-29
Hämpling 2 Stora Amundön 2012-07-09
Gråsiska 2 Sandarna 2012-03-29
Domherre 2 Västra begravninglatsen 2012-03-04
Gulsparv 1 ranghildsholmen 2012-03-03Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Smådopping 53/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Gråhäger 57/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Duvhök 53/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Rörhöna 51/59
Sothöna 55/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Silltrut 51/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Gök 46/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Spillkråka 49/59
Mindre hackspett 47/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Forsärla 46/59
Sidensvans 54/59
Strömstare 47/59
Järnsparv 51/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Stenskvätta 50/59
Ringtrast 37/59
Taltrast 51/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Skäggmes 44/59
Stjärtmes 45/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Svartmes 50/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Steglits 50/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59
Sävsparv 55/59