LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 Lilla Varholmen 2012-02-03
Sångsvan 30 stensjön 2012-02-04
Sädgås 3 Välen 2012-02-29
Spetsbergsgås 1 Vrångö fotbollsplan 2012-02-11
Grågås 1 Hälsö 2012-02-15
Kanadagås stensjön 2012-02-04
Vitkindad gås 1 Rörö 2012-03-11
Prutgås 2 Kråkudden 2012-09-29
Gravand 2 Donsö 2012-03-10
Bläsand 2 Kråkudden 2012-04-22
Snatterand 3 Torslandaviken 2012-04-15
Kricka 2 Säveåns mynning 2012-02-12
Gräsand 25 Kalvsund 2012-02-03
Stjärtand 1 slottsskogen 2012-02-23
Årta 2 Hökälla 2012-04-16
Skedand 1 slottsskogen 2012-02-23
Brunand 2 Säveåns mynning 2012-02-03
Vigg 125 Säveåns mynning 2012-02-03
Bergand 1 Välen 2012-02-29
Ejder 1 Kalvsund 2012-02-03
Alförrädare 1 Kråkudden 2012-07-11
Alfågel 2 Bolleskären 2012-03-25
Sjöorre 5 Rörö 2012-03-11
Svärta 4 Lilla Varholmen 2012-02-03
Knipa 3 Lilla Varholmen 2012-02-03
Salskrake 9 Köpstadsö 2012-02-11
Småskrake 6 Lilla Varholmen 2012-02-03
Storskrake 6 Lilla Varholmen 2012-02-03
Fasan 1 Välen 2012-02-12
Smålom 1 Kalvsund 2012-02-12
Storlom 2 Kråkudden 2012-03-25
Smådopping 3 Säveåns mynning 2012-02-03
Skäggdopping 3 Köpstadsö 2012-02-11
Gråhakedopping 1 Kråkudden 2012-10-07
Svarthalsad dopping 1 Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel 1 Kråkudden 2012-09-08
Grålira 2 Kråkudden 2012-10-07
Havssula 1 Kråkudden 2012-05-06
Storskarv 3 Hönö 2012-02-05
Toppskarv 1 Kråkudden 2012-09-02
Rördrom 2 Hårssjön 2012-03-14
Gråhäger 1 Smithska udden 2012-02-06
Bivråk 2 Torslandaviken 2012-05-23
Havsörn 1 Lilla Varholmen 2012-02-05
Brun kärrhök 1 Mudderfältet 2012-04-15
Blå kärrhök 1 Bärby, Säve 2012-02-06
Duvhök 1 Köpstadsö 2012-02-11
Sparvhök 1 Smithska udden 2012-02-06
Ormvråk 1 Volvo Torslandaverken 2012-02-03
Fjällvråk 2 Öxnäs 2012-02-04
Fiskgjuse 1 Välen 2012-04-16
Tornfalk 1 Eklanda 2012-02-03
Stenfalk 1 Vrångö 2012-04-21
Lärkfalk 1 Välen 2012-09-14
Pilgrimsfalk 1 Gasklockand 2012-02-04
Vattenrall 1 Välen 2012-03-26
Småfläckig sumphöna 1 Välen 2012-09-09
Kornknarr 1 Angereds gård 2012-06-12
Rörhöna 1 slottsskogen 2012-02-23
Sothöna 2 Lilla Varholmen 2012-02-03
Trana 2 Smedstorps ängar 2012-03-25
Strandskata 17 Donsö 2012-03-10
Skärfläcka 1 Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 Välen 2012-04-18
Större strandpipare 1 Rörö 2012-03-11
Ljungpipare 21 Mudderdammen 2012-04-28
Kustpipare 1 Vrångö 2012-08-31
Tofsvipa 4 Välen 2012-03-04
Kustsnäppa 4 Kråkudden 2012-07-17
Sandlöpare 4 Kråkudden 2012-08-21
Småsnäppa 3 Välen 2012-09-02
Mosnäppa 1 Välen 2012-05-12
Spovsnäppa 1 Stora Amundön 2012-07-13
Skärsnäppa 8 Bolleskären 2012-04-02
Kärrsnäppa
Brushane 2 Vadarstrandeb, Torslandaviken 2012-04-24
Dvärgbeckasin 1 Syrhåladammen 2012-02-10
Enkelbeckasin 3 Smedstorps ängar 2012-03-25
Dubbelbeckasin 1 Välen 2012-10-04
Morkulla 2 Stora Amundön 2012-03-16
Myrspov 1 Askimsviken 2012-04-11
Småspov 1 Välen 2012-05-05
Storspov 1 Kråkudden 2012-03-25
Svartsnäppa
Rödbena 2 Välen 2012-04-09
Gluttsnäppa 1 Välen 2012-04-19
Skogssnäppa 1 Hökälla 2012-03-27
Grönbena 2 Välen 2012-04-26
Drillsnäppa 1 Välen 2012-04-26
Roskarl 9 Kråkudden 2012-08-21
Kustlabb 1 Kråkudden 2012-04-28
Fjällabb 1 Kråkudden 2012-09-02
Storlabb 1 Kråkudden 2012-09-08
Dvärgmås 1 Torslandaviken 2012-04-26
Skrattmås 4 Järntorget 2012-02-02
Fiskmås 2 Fiskhamnen 2012-02-03
Silltrut 2 Välen 2012-04-01
Gråtrut 125 Fiskhamnen 2012-02-03
Vitvingad trut 1 Fiskhamnen 2012-02-04
Vittrut 1 Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 25 Fiskhamnen 2012-02-04
Tretåig mås Stora Amundön 2012-02-25
Kentsk tärna 1 Bredviken, Hönö 2012-03-22
Fisktärna 1 Öckerö hamn 2012-04-17
Silvertärna 4 Kråkudden 2012-04-28
Sillgrissla 1 Rörö 2012-03-11
Tordmule 1 Kråkudden 2012-04-22
Tobisgrissla 1 Mittvik, Vrångö 2012-03-10
Alkekung 1 Kråkudden 2012-11-02
Tamduva 10 Järntorget 2012-02-02
Skogsduva 3 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-17
Ringduva 10 Gnistgatan 2012-02-02
Turkduva 1 Sandarna 2012-03-17
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-08
Berguv 1 Ardalsberget, Torslandaviken 2012-02-29
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla 1 Smithska udden 2012-02-12
Kattuggla 1 mudderfältet, välen 2012-02-03
Hornuggla 1 Hönö kyrkogård 2012-02-25
Jorduggla 1 Rörö 2012-03-01
Nattskärra 1 Rörö 2012-08-27
Tornseglare 2 Hårssjön 2012-05-13
Kungsfiskare 1 Brandkärr, Hisingen 2012-12-22
Göktyta 1 Stora Amundön 2012-04-24
Gröngöling 1 Gnistgatan 2012-02-06
Spillkråka 1 Klippans naturreservat 2012-02-04
Större hackspett 1 Lillhagsparken 2012-02-04
Mindre hackspett 1 Klippans naturreservat 2012-02-04
Trädlärka 1 Hills golfbana, Mölndal 2012-07-02
Sånglärka 3 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-23
Berglärka 2 Mudderfältet 2012-11-18
Backsvala 15 Torslandaviken 2012-04-26
Ladusvala 2 Balltorps våtmark 2012-04-21
Hussvala 3 Torslandaviken 2012-04-26
Trädpiplärka 1 Smedstorps ängar 2012-04-21
Ängspiplärka 1 Mittvik, Vrångö 2012-03-10
Rödstrupig piplärka 1 Välen 2012-09-22
Skärpiplärka 15 Rörö 2012-03-11
Vattenpiplärka 1 Kalvsund 2012-12-06
Gulärla 2 Torslandaviken 2012-04-26
Forsärla 1 Prästabäcken, Fässberg 2012-02-03
Sädesärla 1 Smedstorps ängar 2012-03-25
Sidensvans 19 Hälsö 2012-02-03
Strömstare 1 grevedämmet 2012-02-04
Gärdsmyg 1 Välen 2012-02-03
Järnsparv 1 Välen 2012-02-29
Rödhake 1 Välen 2012-02-03
Näktergal 1 Välen 2012-05-05
Blåhake 1 Ers Vattnet 2012-04-30
Svart rödstjärt 1 Astra-Zeneca, Mölndal 2012-04-18
Rödstjärt 2 Rörö 2012-04-30
Buskskvätta 2 mudderfältet, välen 2012-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta 1 Välen 2012-04-19
Ringtrast 1 mudderfältet, välen 2012-04-11
Koltrast 1 Gnistgatan 2012-02-02
Björktrast 1 Gnistgatan 2012-02-02
Taltrast 1 Gunnebo 2012-03-18
Rödvingetrast 1 Balltorps våtmark 2012-03-27
Dubbeltrast 1 Nötholmen, Vrångö 2012-03-10
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-10
Vassångare 1 Noleviks kile 2012-06-13
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-10
Kärrsångare
Rörsångare 1 Torslandaviken 2012-05-06
Härmsångare 2 Ersdalen 2012-05-17
Ärtsångare 1 Rörö 2012-04-30
Törnsångare 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-02
Trädgårdssångare 1 ex Gnistgatan 2012-05-10
Svarthätta 1 Torslandaviken 2012-04-22
Grönsångare 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-02
Gransångare 1 Välen 2012-03-24
Lövsångare 1 Vrångö 2012-04-21
Kungsfågel 10 Klippans naturreservat 2012-02-04
Grå flugsnappare 1 Hårssjön 2012-06-21
Mindre flugsnappare 1 Bokedalen, Partille 2012-05-21
Svartvit flugsnappare 1 ex Ballstorps våtmark, Mölndal 2012-05-02
Skäggmes 1 Sudda 2012-02-05
Stjärtmes 2 Balltorps våtmark 2012-03-24
Entita 1 Hönö kyrkogård 2012-02-05
Talltita 1 Hönö kyrkogård 2012-02-05
Tofsmes 5 Klippans naturreservat 2012-02-04
Svartmes 1 Hönö kyrkogård 2012-02-05
Blåmes 10 Välen 2012-02-03
Talgoxe 1 Gnistgatan 2012-02-03
Nötväcka 1 Gnistgatan 2012-02-02
Trädkrypare 1 Gnistgatan 2012-02-24
Törnskata 1 mudderfältet, välen 2012-05-16
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel 1 Välen 2012-02-03
Nötskrika 1 Klippans naturreservat 2012-02-04
Skata 1 Gnistgatan 2012-02-02
Nötkråka 5 Brudarebacken 2012-08-25
Kaja 5 Järntorget 2012-02-02
Råka 1 Tjälleviksmosse 2012-04-02
Kråka 10 Välenn 2012-02-03
Korp 1 Fiskhamnen 2012-02-03
Stare 3 Öxnäs 2012-02-04
Gråsparv 1 Smithska udden 2012-02-05
Pilfink 1 Smithska udden 2012-02-05
Bofink 1 Hönö kyrkogård 2012-02-12
Bergfink 2 Smithska udden 2012-02-25
Grönfink 3 Lillhagsparken 2012-02-04
Steglits 1 Välen 2012-02-27
Grönsiska 4 Lillhagsparken 2012-02-04
Hämpling 3 Brudarebacken 2012-03-26
Vinterhämpling 4 Smedstorps ängar 2012-03-25
Gråsiska 3 Smithska udden 2012-02-05
Mindre korsnäbb 2 Vrångö byn 2012-02-11
Större korsnäbb 1 Smithska udden 2012-02-05
Rosenfink
Domherre 6 Klippans naturreservat 2012-02-04
Stenknäck 2 Brudarebacken 2012-03-26
Lappsparv 1 Tjälleviks mosse 2012-04-28
Snösparv 2 Stora Amundön 2012-02-25
Gulsparv 2 mudderfältet, välen 2012-02-03
Ortolansparv 1 Juteskärsgatan 2012-05-11
Sävsparv 1 Ers Vattnet 2012-03-11Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Lappuggla 30/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Sydnäktergal 9/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Tallbit 4/59