LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Maria Dillström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Hönö 2012-03-02
Sångsvan 3 ex lunden 2012-03-03
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 4 ex Hönö 2012-03-02
Kanadagås 1 ex Hönö 2012-03-02
Vitkindad gås 14 ex Stora Amundö 2012-04-04
Nilgås 2 ex Öxnäs, Säve 2012-05-20
Gravand 2 ex Stora Amundö 2012-04-04
Bläsand 1 Hökälla 2012-04-24
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2012-04-14
Kricka 6 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-03-25
Gräsand 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Stjärtand 3 honor Slottsskogen, Gbg 2012-03-12
Årta 2 Hökälla 2012-04-24
Skedand 1 hane Slottsskogen, Gbg 2012-03-12
Brunand 2 ex Torslandaviken 2012-04-14
Vigg 4 ex Liseberg 2012-03-01
Ejder 10 ex Kalvsund 2012-03-02
Sjöorre 1 ex Dotevik 2012-01-07
Svärta 1 ex Dotevik 2012-01-07
Knipa 15 ex Dotevik 2012-01-07
Småskrake 1 ex Kalvsund 2012-03-02
Storskrake 3 ex Hönö 2012-03-02
Tjäder 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Fasan 2 ex Ragnhildsholmen 2012-05-20
Smålom 7 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Storlom 2 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-05-01
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-07
Skäggdopping 7 ex Hårssjön 2012-03-24
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-29
Stormfågel 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-15
Storskarv 4 ex str n Alelyckan, Gbg 2012-03-03
Toppskarv 2 ex Rörö 2012-09-01
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-24
Gråhäger 1 ex Stora Amundö 2012-04-04
Havsörn 1 ex Göteborg 2012-07-28
Brun kärrhök 2 Hökälla 2012-04-24
Duvhök 1 ex Dotevik 2012-01-07
Sparvhök 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Ormvråk 21 ex str n Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Fiskgjuse 2 ex Torslandaviken 2012-06-03
Tornfalk 1 ex Alelyckan, Gbg 2012-03-03
Pilgrimsfalk 1 ad Gasklockan 2012-03-03
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2012-11-04
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-12
Sothöna 22 ex Dotevik 2012-01-07
Trana 3 ex Öxnäs, Säve 2012-05-01
Strandskata 2 ex Kalvsund 2012-03-02
Mindre strandpipare 1 ex Örgryte 2012-06-14
Större strandpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Kustpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-15
Tofsvipa 5 ex lunden 2012-03-11
Småsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa 1 ex Öxnäs, Säve 2012-05-20
Kärrsnäppa 2 ex Askimsviken 2012-07-28
Dvärgbeckasin 4 Välen 2012-10-06
Enkelbeckasin 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-03-25
Morkulla 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-07-09
Myrspov 1 ex Askimsviken 2012-07-28
Storspov 12 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2012-04-04
Gluttsnäppa 3 ex Ö xnäs, Säve 2012-05-01
Skogssnäppa 1 Hökälla 2012-04-24
Grönbena 8 ex Öxnäs, Säve 2012-05-01
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-29
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Skrattmås 5 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Fiskmås 2 ex lunden 2012-03-24
Silltrut 5 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Gråtrut 10 ex Kalvsund 2012-03-02
Vitvingad trut 1 3K Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Havstrut 5 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-03-25
Kentsk tärna 8 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Fisktärna 2 ex rivö 2012-04-14
Sillgrissla 120 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-15
Tordmule 1 ex Dotevik 2012-01-07
Tobisgrissla 2 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Tamduva 5 ex redbergsplatsen 2012-03-02
Skogsduva 3 ex Kalshed 2012-05-20
Ringduva 2 ex lunden 2012-03-03
Turkduva 3 ex Örgryte 2012-03-01
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-20
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-04-29
Hökuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-10-27
Sparvuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Kattuggla 1 ex sj Örgryte 2012-02-25
Lappuggla 1 ex Knipeflågsbergen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 2 ex Hönö kyrkogård 2012-03-02
Nattskärra 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-07-09
Tornseglare 10 ex Öxnäs, Säve 2012-05-20
Göktyta 1 ex Sisjöns skjutfält 2012-07-09
Gröngöling 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-12
Spillkråka 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Större hackspett 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Mindre hackspett 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2012-03-27
Sånglärka 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2012-03-13
Backsvala 10 ex Torslandaviken 2012-04-29
Ladusvala 4 ex Torslandaviken 2012-04-29
Hussvala 10 ex Stora Amundö 2012-07-28
Ängspiplärka 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-03-25
Skärpiplärka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Gulärla 2 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Forsärla 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-04-15
Sädesärla 3 ex Stora Amundö 2012-04-04
Sidensvans 6 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-06
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-03-24
Gärdsmyg 3 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2012-03-27
Järnsparv 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-04-15
Rödhake 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Näktergal 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-20
Buskskvätta 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-14
Stenskvätta 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Koltrast 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Björktrast 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Taltrast 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2012-03-27
Rödvingetrast 2 Norra Guldheden 2012-10-23
Dubbeltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-24
Gräshoppsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-05-20
Rörsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-20
Törnsångare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-05-01
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Svarthätta 5 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-05-01
Grönsångare 3 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-05-01
Gransångare 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2012-03-27
Lövsångare 2 Hökälla 2012-04-24
Kungsfågel 5 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Mindre flugsnappare 1 ex Bok edalen, Jonsered 2012-05-26
Svartvit flugsnappare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-05-01
Skäggmes 2 ex Torslandaviken 2012-11-04
Stjärtmes 2 ex Hårssjön 2012-03-24
Entita 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Talltita 2 ex Vätt lefjäll, Bergum 2012-08-05
Tofsmes 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Svartmes 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Blåmes 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Talgoxe 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Nötväcka 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Trädkrypare 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Törnskata 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-07-09
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Nötskrika 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Skata 5 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Nötkråka
Kaja 10 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Kråka 5 ex lunden 2012-03-03
Korp 1 ex lunden 2012-03-03
Stare 5 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-03-25
Gråsparv 5 ex lunden 2012-03-03
Pilfink 4 ex lunden 2012-04-12
Bofink 5 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Bergfink 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Grönfink 10 ex Hönö kyrkogård 2012-03-02
Steglits 1 ex Öxnäs, Säve 2012-05-20
Grönsiska 10 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Hämpling 2 ex Stora Amundö 2012-04-04
Gråsiska 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Mindre korsnäbb 7 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-04
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2012-05-20
Domherre 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Stenknäck 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-03-03
Snösparv 8 ex Torslandaviken 2012-11-04
Gulsparv 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-04-15
Sävsparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Salskrake 49/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Ringtrast 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Sommargylling 1/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59