LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Kirsi Oksman Ljungqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 3 Hönö Pinan 2012-01-03
Sångsvan 9 Välen 2012-01-02
Spetsbergsgås 1 Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 2 Välen 2012-01-02
Kanadagås 5 Välen 2012-01-02
Vitkindad gås 15 Välen 2012-03-24
Gravand 1 Torslandaviken 2012-07-03
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Snatterand 4 Balltorps våtmark 2012-03-18
Kricka 1 Välen 2012-01-28
Gräsand 30 stensjön 2012-01-01
Årta 2 Skogomedammen, Hökälla 2012-04-19
Skedand 2 Skogomedammen, Hökälla 2012-04-19
Brunand Karholmsdammen 2012-01-06
Vigg Karholmsdammen 2012-01-06
Ejder 30 öckerö, Hummerviken 2012-01-03
Sjöorre 1 Kråkudden 2012-01-28
Knipa 16 Välen 2012-01-02
Salskrake 4 Karholmsdammen 2012-01-06
Småskrake 1 öckerö, Hummerviken 2012-01-03
Storskrake 1 Välen 2012-01-02
Tjäder 1 ex Hålemyst 2012-03-17
Fasan 1 Hammerberget Askim 2012-01-06
Smådopping 1 Välen 2012-01-02
Skäggdopping 1 Askimsviken 2012-01-06
Storskarv 2 Välen 2012-01-02
Toppskarv 1 Kråkudden 2012-01-28
Rördrom 1 Hårssjön 2012-03-18
Gråhäger 1 Karholmsdammen 2012-01-06
Havsörn 1 Rivöfjorden 2012-01-28
Brun kärrhök 1 Hårssjön 2012-03-24
Blå kärrhök 1 Bärby 2012-01-28
Duvhök 1 Kråkudden 2012-01-28
Sparvhök 1 Bärby 2012-01-28
Ormvråk 1 Söderleden 2012-01-07
Fjällvråk 1 Bärby 2012-01-28
Fiskgjuse 1 Välen 2012-04-16
Tornfalk 1 Söderleden 2012-01-02
Pilgrimsfalk 1 Rivöfjorden 2012-01-28
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-19
Rörhöna 1 Slottskogen 2012-01-28
Sothöna Hökällardammen 2012-01-06
Trana 1 Balltorps våtmark 2012-03-18
Strandskata 1 Välen 2012-03-25
Mindre strandpipare 1 ex Välen 2012-04-18
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Ljungpipare 1 Välen 2012-03-24
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2012-02-19
Mosnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-05-20
Skärsnäppa Vitskär, Hakefjord, Torslanda 2012-01-06
Kärrsnäppa 5 ex Torslandaviken 2012-05-12
Brushane 1 Skogomedammen Hökälla 2012-04-19
Dvärgbeckasin 1 Prästabäcken 2012-02-12
Enkelbeckasin Välen 2012-01-06
Morkulla 1 ex Horsika, mölndal 2012-06-04
Myrspov 1 Askimsviken 2012-04-16
Storspov 11 ex Välen, Gbg 2012-04-18
Rödbena 1 Askimsviken 2012-04-16
Gluttsnäppa 1 ex V älen, Gbg 2012-08-23
Skogssnäppa 2 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-18
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2012-08-23
Drillsnäppa 2 Välen 2012-05-03
Dvärgmås 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Skrattmås 2 stensjön 2012-01-01
Fiskmås 6 Ståloppet, Mölndal 2012-01-15
Silltrut 1 ex Stensjön , Mölndal 2012-04-17
Gråtrut 2 stensjön 2012-01-01
Vitvingad trut 1 Fiskehamnen, Göteborg 2012-01-28
Havstrut 2 Välen 2012-01-02
Kentsk tärna 2 Askimsviken 2012-04-16
Fisktärna 3 Askimsviken 2012-04-16
Silvertärna 1 ex Don sö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-14
Sillgrissla Askimsviken 2012-01-06
Tordmule Risholmen 2012-01-06
Tobisgrissla 1 Kråkudden 2012-01-28
Tamduva 1 mudderfältet, välen 2012-01-02
Ringduva 20 enerbacken 2012-01-01
Turkduva 1 Älvsborgsgatan 2012-01-28
Gök 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Berguv 2 Ardalsberget 2012-01-07
Sparvuggla 1 kviberget, välen 2012-01-02
Kattuggla 1 Välen 2012-01-07
Nattskärra 2 ex Horsika, mölndal 2012-06-04
Tornseglare 10 ex Torslandaviken 2012-05-12
Göktyta 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-20
Gröngöling 1 Välen 2012-01-06
Spillkråka 1 Klippans naturreservat 2012-02-26
Större hackspett 1 Enerbacken, mölndal 2012-01-04
Mindre hackspett 1 Grevedämmet i mölndal 2012-03-18
Sånglärka 1 Bärby 2012-01-28
Backsvala 50 ex Torslandaviken 2012-05-12
Ladusvala 3 ex Balltorps våtmark 2012-04-15
Hussvala 2 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-18
Trädpiplärka 1 Sisjöns skjutbana 2012-05-03
Ängspiplärka 5 Sisjöns skjutfält 2012-04-03
Skärpiplärka 2 öckerö, Hummerviken 2012-01-03
Gulärla 8 Välen 2012-05-03
Forsärla 1 grevedämmet 2012-02-12
Sädesärla 1 stensjön 2012-04-02
Sidensvans 15 Herkulesgården, Mölndal 2012-01-15
Strömstare 4 grevedämmet 2012-01-01
Gärdsmyg 1 grevedämmet 2012-01-04
Järnsparv 1 Sudda, Hönö 2012-01-28
Rödhake 1 enerbacken 2012-01-01
Näktergal 1 ex Välen, Gbg 2012-05-12
Svart rödstjärt 1 Astra Zenica, Mölndal 2012-04-19
Rödstjärt 1 ex Ekliden 2012-05-09
Buskskvätta 2 Sisjöns skjutfält 2012-05-03
Svarthakad buskskvätta 1 Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 1 ex Välen , Gbg 2012-04-15
Ringtrast 1 ex Mudderdammarn Välen 2012-04-21
Koltrast 3 enerbacken 2012-01-01
Björktrast 1 enerbacken 2012-01-01
Taltrast 1 Balltorps våtmark 2012-03-24
Rödvingetrast 1 Mudderdammen, Välen 2012-03-25
Dubbeltrast 1 Hårssjön 2012-03-24
Gräshoppsångare 1 ex Stora Oxhagen, Hisingen 2012-06-06
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-12
Kärrsångare 1 ex Stora Oxhagen, Hisingen 2012-06-06
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-20
Ärtsångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-12
Törnsångare 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Trädgårdssångare 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-20
Svarthätta 2 ex Sis jöns skjutfält, MölnSIS 2012-04-20
Grönsångare 1 Sisjöns skjutfält 2012-05-03
Gransångare 1 Hårssjön 2012-03-24
Lövsångare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-04-25
Kungsfågel 4 Skatås, 8-an 2012-01-05
Svartvit flugsnappare 1 Balltorps våtmark 2012-05-03
Skäggmes 1 Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 6 ex Hålemyst 2012-03-17
Entita 1 Hönö kyrkogård 2012-01-28
Talltita 1 Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes 2 Klippans naturreservat 2012-02-26
Svartmes 1 Hönö kyrkogård 2012-01-28
Blåmes 3 enerbacken 2012-01-01
Talgoxe 3 enerbacken 2012-01-01
Nötväcka 1 Välen 2012-01-02
Trädkrypare 2 enerbacken 2012-01-01
Törnskata 1 ex Sisj öns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Varfågel 1 mudderfältet, välen 2012-01-02
Nötskrika 1 Välen 2012-01-06
Skata 1 enerbacken 2012-01-01
Kaja 10 stensjön 2012-01-01
Kråka 5 stensjön 2012-01-01
Korp Stensjön, Mölndal 2012-01-11
Stare 5 Välen 2012-01-02
Gråsparv 1 Hönö 2012-01-28
Pilfink 1 Välen 2012-01-02
Bofink 1 enerbacken 2012-01-01
Bergfink 1 Bärby 2012-01-28
Grönfink 2 stensjön 2012-01-01
Grönsiska 30 stensjön 2012-01-01
Hämpling 3 ex Tors landaviken 2012-05-20
Vinterhämpling Södskärsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 15 Slottskogen 2012-01-28
Snösiska 1 ex Mudderdammarna, bohusdelen 2012-02-19
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-06
Rosenfink 2 ex Stora Oxhagen, Hisingen 2012-06-06
Domherre 3 grevedämmet 2012-01-04
Stenknäck 1 Grevedämmet, Mölndal 2012-01-15
Gulsparv 20 Bärby 2012-01-28
Sävsparv 1 Bärby 2012-01-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Steglits 50/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59