LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Hans-Erik Hermansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 11 ex Skogomedammen, Hökälla 2012-01-06
Sångsvan 10 ex Skogomedammen, Hökälla 2012-01-06
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Kanadagås 8 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Vitkindad gås 3 ex Välen, Gbg 2012-03-17
Gravand 2 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2012-06-28
Snatterand 1 ex Fågeldammen, Slottsskogen 2012-01-07
Kricka 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-31
Gräsand 65 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Fågeldammen, Slottsskogen 2012-02-15
Årta 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-08-18
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Brunand 60 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Vigg 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Bergand 1 ex Välen, Gbg 2012-02-29
Ejder 2 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-12
Sjöorre 2 ex Hjälvik, Öckerö 2012-01-28
Knipa 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Salskrake 3 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Småskrake 2 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-12
Storskrake 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Smålom 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Storlom 2 ex Sisjön 2012-04-15
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Skäggdopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-08
Gråhakedopping 1 ex Havshuvudet, Stora Amundö 2012-11-09
Stormfågel 1 ex Fiskhamnen, göteborg 2012-01-04
Havssula 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Storskarv 50 ex Fiskhamnen, göteborg 2012-01-04
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-04-25
Gråhäger 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Bivråk 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-16
Brun kärrhök 1 ex Kvillen, Skändla 2012-06-06
Blå kärrhök 1 ex Bärby Övergård, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Ljungkullen, Slottsskogen 2012-01-13
Sparvhök 1 ex Azaleadalen, Slottsskogen 2012-03-30
Ormvråk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Fjällvråk 1 ex Bärby Övergård, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-05-17
Tornfalk 1 ex Finlandsvägen, Hisingen 2012-01-06
Stenfalk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-09-28
Pilgrimsfalk 1 ex Älvsborgsbron, Gbg 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-09
Kornknarr 1 ex Gunnilse mellangård, Angered 2012-06-13
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Sothöna 1 ex Skogomedammen, Hökälla 2012-01-06
Strandskata 10 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-01
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-22
Ljungpipare 3 ex Hönö 2012-05-03
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2012-03-08
Kärrsnäppa 4 ex Brandnäsviken, Galterö 2012-07-30
Brushane 3 ex Välen, Gbg 2012-08-09
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-02-15
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Morkulla 1 ex Ljungheden, Änggårdsbergen 2012-05-22
Storspov 30 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Rödbena 1 ex Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-01
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-07-15
Skogssnäppa 1 ex Balltorps våtmark 2012-04-19
Grönbena 5 ex Välen, Gbg 2012-05-11
Drillsnäppa 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-04-28
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Skrattmås 6 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Fiskmås 1 ex Lilla Bommen, Göteborg 2012-01-16
Silltrut 1 ex Lilla Dammen, Slottsskogen 2012-03-29
Gråtrut 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, göteborg 2012-01-16
Havstrut 100 ex Fiskhamnen, göteborg 2012-01-04
Tretåig mås 25 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Fisktärna 3 ex Hönö 2012-05-03
Sillgrissla 25 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Tordmule 1 ex Risholmen, Torslandaviken 2012-01-06
Alkekung 25 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Tamduva 100 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Skogsduva 1 ex Skogomedammen, Hökälla 2012-04-29
Ringduva 7 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Turkduva 4 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 2012-01-08
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-25
Berguv 2 ex Ardalsberget, Torslandaviken. 2012-01-06
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-03-08
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Jorduggla 1 ex Ljungkullen, Slottsskogen 2012-10-21
Nattskärra 1 ex Ljungheden, Änggårdsbergen Gbg 2012-06-23
Tornseglare 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-05-18
Kungsfiskare 1 ex Brandkärr, Hisingen 2012-12-17
Göktyta 2 ex Dansekullen, Hills golfbana 2012-07-06
Gröngöling 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-26
Spillkråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-25
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Mindre hackspett 1 ex Björngårdsvillan, Slottsskogen 2012-04-03
Sånglärka 1 ex Ramberget, Knipeflågsbergen 2012-03-27
Berglärka 5 ex Modellflygplatsen. Torslandaviken 2012-12-22
Backsvala 4 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-04-26
Ladusvala 3 ex Balltorps våtmark 2012-04-19
Hussvala 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-04-26
Trädpiplärka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2012-06-10
Ängspiplärka 4 ex Välen, Gbg 2012-03-17
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Gulärla 1 ex Rörskär, Torslandaviken 2012-05-21
Forsärla 2 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-03-24
Sädesärla 1 ex Lilla Dammen, Slottsskogen 2012-03-31
Sidensvans 4 ex Slottsskogskolonin 2012-01-12
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Stensjön 2012-01-28
Gärdsmyg 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Järnsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-03-18
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Näktergal 1 ex Kompostdeponin, Välen 2012-05-12
Blåhake 1 ex Lilla Dammen, Slottsskogen 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 ex Skeppsbrokajen, Göteborgs hamn 2012-06-09
Rödstjärt 1 ex Museikullen, Slottsskogen 2012-04-25
Buskskvätta 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-05-15
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-16
Stenskvätta 2 ex Angereds gård, Angered 2012-04-21
Ringtrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-18
Koltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Björktrast 26 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Taltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-06
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Dubbeltrast 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-22
Gräshoppsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-06-06
Sävsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-06-06
Kärrsångare 1 ex Sporthallarna, Välen 2012-06-06
Rörsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-27
Härmsångare 1 ex Hästhagen, Slottsskogen 2012-05-15
Törnsångare 1 ex Hönö 2012-05-03
Trädgårdssångare 1 ex Lilla Bommen, Göteborgs hamn 2012-09-15
Svarthätta 2 ex Lilla Dammen, Slottsskogen 2012-04-28
Grönsångare 1 ex Hästhagen, Slottsskogen 2012-04-30
Gransångare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-23
Lövsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-22
Kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-17
Grå flugsnappare 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-05-08
Svartvit flugsnappare 1 ex Stugkullen, Slottsskogen 2012-04-30
Skäggmes 3 ex Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 5 ex Stora stentjärnen, Vättlefjäll 2012-09-24
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Talltita 1 ex Kvibergs kyrkogård 2012-12-17
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-12-01
Svartmes 2 ex Fridhems kykogård 2012-01-14
Blåmes 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Talgoxe 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-17
Törnskata 1 ex mudderfältet, välen 2012-05-23
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Nötskrika 3 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-22
Skata 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Kaja 50 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Kråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Korp 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Stare 8 ex Torslandaviken 2012-01-06
Gråsparv 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Pilfink 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Bofink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Bergfink 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-17
Grönfink 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Steglits 1 ex Slottsskogskolonin, Slottsskogen 2012-01-13
Grönsiska 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-14
Hämpling 3 ex Hönö 2012-05-03
Vinterhämpling 2 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 30 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Bändelkorsnäbb 20 ex Lillhagsparken, Hökälla 2012-01-06
Mindre korsnäbb 5 ex Bragebacken, Slottsskogen 2012-10-12
Domherre 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-02-20
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-04-06Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Toppskarv 41/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Lunnefågel 14/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59