LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Bert Olsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Sångsvan 6 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Spetsbergsgås 1 Billdalsvallen 2012-01-09
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Kanadagås 3 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Vitkindad gås 4 ex Stora Amundö 2012-03-08
Gravand 4 ex Stora Amundö 2012-03-08
Bläsand 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-24
Snatterand 1 Slottskogen 2012-01-19
Kricka 6 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Gräsand 8 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-24
Skedand 1 Slottskogen 2012-01-19
Brunand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Vigg 9 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Bergand 1 ex Välen, Gbg 2012-03-01
Ejder 7 ex Rivö fjård 2012-01-06
Sjöorre 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Knipa 16 ex Yttre välen 2012-01-02
Salskrake 2 killingsholmen billdal 2012-01-31
Småskrake 5 ex Fiskhamnen Göteborg 2012-01-28
Storskrake 1 Yttre välen 2012-01-02
Tjäder 1 ex Hålemyst,Knipeflågsbergen 2012-03-18
Fasan 1 ex Muddret 2012-03-10
Smålom 5 ex Krossholmen, Torslanda 2012-02-02
Storlom 3 ex Sisjön 2012-06-12
Smådopping 1 ex Innre delen av Välen 2012-01-02
Skäggdopping 1 ex Södskärsdammen 2012-02-28
Gråhakedopping 1 ex Karlholmsdammen torslandaviken 2012-11-27
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-30
Havssula 5 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-08
Storskarv 1 ex Yttre välen 2012-01-02
Toppskarv 5 ex Enskär Rörö (Hyppeln) 2012-11-08
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Gråhäger 1 ex Kviberget 2012-01-04
Bivråk 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-06-12
Brun kärrhök 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-06-06
Blå kärrhök 1 ex Kalshed Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Säve Kalshed 2012-01-28
Sparvhök 1 ex Opaltorget 2012-01-02
Ormvråk 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-06
Fjällvråk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-04-03
Tornfalk 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2012-01-28
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Muddret välen 2012-01-02
Rörhöna 1 Slottskogen 2012-01-19
Sothöna 18 Dotevik 2012-01-09
Trana 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-03-18
Strandskata 1 ex Stora Amundö 2012-03-08
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 3 ex Vadarstranden Torslandaviken 2012-04-24
Större strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-29
Ljungpipare 3 ex Välen, Gbg 2012-08-07
Tofsvipa 2 ex Välen, Gbg 2012-03-10
Småsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Skärsnäppa 2 ex Smedskär Hyppeln 2012-11-08
Kärrsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-07-30
Brushane 2 ex Torslandaviken 2012-04-24
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-17
Myrspov 1 ex Akimsviken 2012-04-12
Storspov 6 ex Torslandaviken 2012-04-17
Svartsnäppa 1 ex Vadarstranden Torslandaviken 2012-07-13
Rödbena 1 ex Askimsviken 2012-04-12
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-24
Skogssnäppa 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-02
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2012-04-26
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-26
Skrattmås 4 ex Gullbergskajen 2012-01-15
Fiskmås 1 ex Gullbergskajen 2012-01-15
Silltrut 1 ex Välen, Gbg 2012-03-29
Gråtrut 3 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Vitvingad trut 1 ex Gullbergskajen 2012-01-15
Havstrut 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Tretåig mås 1 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Fisktärna 5 ex Askims fjord 2012-04-12
Sillgrissla 1 ex Rivöfjård 2012-01-06
Tordmule 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Tamduva 5 ex Frölunda torg 2012-01-07
Skogsduva 1 ex Lagmansholmen, Säve 2012-09-11
Ringduva 2 ex Kviberget 2012-01-04
Turkduva 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-09
Sparvuggla 1 ex Kviberget 2012-01-02
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-28
Hornuggla 2 ex Hönö kyrkogård 2012-02-28
Tornseglare 5 ex Gråskärsgatan 2012-05-22
Kungsfiskare 1 ex Brandkärr,Hisingen 2012-12-20
Göktyta 2 ex Hills golfbana holk63 2012-06-30
Gröngöling 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-06
Spillkråka 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-02
Större hackspett 1 ex Kviberget 2012-01-04
Mindre hackspett 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Trädlärka 7 ex Tumlehed 2012-02-02
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2012-04-17
Berglärka 5 ex Mudderdammen torslandaviken 2012-11-27
Backsvala 30 ex Torslandaviken 2012-04-30
Ladusvala 3 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-20
Hussvala 2 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-20
Ängspiplärka 2 ex Torslandaviken 2012-04-17
Skärpiplärka 2 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-08
Gulärla 2 ex Stora Amundö 2012-05-03
Forsärla 1 prästabäcken fäsberg 2012-01-31
Sädesärla 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Sidensvans 9 ex Gråskärsgatan Tynnered 2012-01-15
Strömstare 1 ex Mölndal stålloppet 2012-01-28
Gärdsmyg 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Järnsparv 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-25
Rödhake 1 ex Kviberget 2012-01-02
Näktergal 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-09
Rödstjärt 1 ex Torstens ås Välen 2012-05-12
Buskskvätta 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-09
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-17
Ringtrast 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-20
Koltrast 1 ex Kviberget 2012-01-02
Björktrast 50 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Taltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Rödvingetrast 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-06
Dubbeltrast 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-28
Gräshoppsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-06
Sävsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-05-23
Kärrsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-05-23
Rörsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2012-05-09
Törnsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Brukhundsklubben Balltorp 2012-07-04
Svarthätta 1 ex Högen 2012-04-28
Gransångare 1 ex Hårssjön 2012-03-26
Lövsångare 2 ex Torslandaviken 2012-04-24
Kungsfågel 1 ex Hårssjön 2012-04-12
Grå flugsnappare 1 ex Stora Amundö 2012-08-16
Svartvit flugsnappare 1 ex Torstens ås Välen 2012-05-12
Skäggmes 2 ex Sudda Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 3 ex Hårssjön 2012-03-26
Entita 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-11-22
Svartmes 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-28
Blåmes 3 ex Kviberget 2012-01-02
Talgoxe 2 ex Kviberget 2012-01-02
Nötväcka 4 Slottskogen 2012-01-19
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Törnskata 1 ex Brukshundsklubben Balltorp 2012-06-30
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Muddret 2012-01-02
Nötskrika 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-28
Skata 2 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Kaja 17 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Kråka 15 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Korp 1 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Stare 2 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Gråsparv 6 stora amundöns parkering 2012-01-09
Pilfink 2 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Bofink 1 Slottskogen 2012-01-19
Bergfink 3 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Grönfink 2 ex Kviberget 2012-01-02
Steglits 3 Slottskogen 2012-01-19
Grönsiska 5 Slottskogen 2012-01-19
Hämpling 1 ex Välen, Gbg 2012-08-09
Gråsiska 1 ex Gråskärsgatan 2012-01-25
Bändelkorsnäbb 25 ex Lillhagsparken 2012-01-06
Domherre 3 Slottskogen 2012-01-19
Snösparv
Gulsparv 2 ex Hisingen, Gbg 2012-01-28
Sävsparv 1 ex Stora Amundö 2012-03-08Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Småspov 25/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Vassångare 21/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59