LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 6 Torebo, Stafsinge 2013-04-13
Sångsvan
Sädgås 1 ex Morups tånge 2010-01-30
Spetsbergsgås 1 ex Bölserakan, Morup 2014-01-05
Bläsgås 4 Lekarekulle, Ölmevalla 2012-03-04
Fjällgås 1 Lekarekulle, Ölmevalla 2012-03-04
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rödhalsad gås 1 ex Getteröns naturreservat 2014-04-15
Nilgås 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Gravand Getteröns naturreservat 2001-10-09
Bläsand 3 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Snatterand 4 ex Getteröns naturreservat 2010-03-29
Kricka Flera ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Gräsand Getteröns naturreservat 2001-10-09
Stjärtand 2 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Årta 2 ex Getteröns naturreservat 2010-05-22
Skedand 2 ex Getteröns naturreservat 2010-06-05
Brunand 4 Getterön 2013-04-13
Vigg 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Ejder
Alfågel 1 Morups tånge 2013-04-13
Sjöorre 30 ex mot S Galtabäcksskär 2010-03-29
Amerikansk sjöorre 1 hane Påarp, Trönninge 2011-05-05
Svärta 2 Morups tånge 2013-04-13
Knipa 2 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Salskrake 2 ex Getteröns naturreservat 2010-12-12
Småskrake
Storskrake 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Rapphöna 2 ex Digesgård, Morup 2010-05-22
Fasan 1 ex Stafsinge, Falkenberg 2010-01-30
Smålom 4 ex mot S Galtabäcksskär 2010-03-29
Storlom 1 Grimsholmen, Skrea 2011-11-19
Smådopping
Skäggdopping 4 ex Sandsjö, Lindome 2011-05-01
Gråhakedopping 2 ex Påarp, Trönninge 2011-05-04
Havssula 1 ex Morups tånge 2010-12-12
Storskarv
Toppskarv 1 Korshamn, Morups tånge 2011-09-18
Rördrom 1 ex Mellsjö, Lindome 2011-05-01
Ägretthäger 1 ex Tjolöholm 2013-05-29
Gråhäger
Bivråk 1 ex Bräckan, Sandsjöbacka 2011-05-21
Röd glada
Havsörn 1 ex Korshamn, Morups tånge 2011-01-07
Brun kärrhök 1 hane Orred, Fjärås 2010-05-02
Blå kärrhök 1 Korshamn, Morups tånge 2011-09-18
Stäpphök 1 Olofsbäck, Skogstorp 2011-09-18
Duvhök 1 ex Södra Lyngen 2011-04-14
Sparvhök 1 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Ormvråk 1 ex Halmstad 2009-01-31
Fjällvråk 1 ex Falkenberg 2009-02-01
Fiskgjuse 1 Getterön 2013-04-13
Tornfalk Getteröns naturreservat 2001-10-09
Stenfalk 1 Korshamn, Morups tånge 2011-09-18
Lärkfalk 1 Getteröns naturreservat 2014-05-17
Jaktfalk 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Pilgrimsfalk 1 Korshamn, Morups tånge 2011-09-18
Dvärgsumphöna 1 Skottorps våtmark 2014-05-31
Rörhöna 1 Getterön 2013-05-01
Sothöna 1 ex Brevik, Morups tånge 2010-01-30
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare Getteröns naturreservat 2001-10-09
Ljungpipare 1 ex Getteröns naturreservat 2005-10-16
Kustpipare 1 ex Korshamn, Morups tånge 2010-05-22
Tofsvipa
Kustsnäppa 30 Galtabäck 2011-09-18
Sandlöpare 1 ex Korshamn, Morups tånge 2010-10-09
Småsnäppa Getteröns naturreservat 2001-10-09
Gulbröstad snäppa Getteröns naturreservat 2001-10-09
Spovsnäppa Getteröns naturreservat 2001-10-09
Kärrsnäppa Getteröns naturreservat 2001-10-09
Myrsnäppa 2 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Prärielöpare Getteröns naturreservat 2001-10-09
Brushane Getteröns naturreservat 2001-10-09
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Getteröns naturreservat 2011-05-05
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov 2 ex Sik, Tvååker 2010-05-14
Storspov
Svartsnäppa 1 Galtabäck 2012-07-26
Rödbena
Gluttsnäppa 2 ex Södra Lyngen, Morup 2010-05-22
Skogssnäppa 3 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Grönbena 10 S Lyngen 2012-07-26
Drillsnäppa 9 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Roskarl 2 ex Korshamn, Morups tånge 2010-05-22
Svarthuvad mås 1 3K Getteröns naturreservat 2010-05-14
Dvärgmås 1 Getterön 2013-04-13
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 2K Kagabäcksviken, Träslöv 2014-01-05
Havstrut
Skräntärna 1 Getterön 2012-07-26
Kentsk tärna 1 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Fisktärna
Silvertärna 2 ex Korshamn, Morups tånge 2010-05-22
Småtärna
Vitvingad tärna 70 Getteröns naturreservat 2014-05-17
Tordmule 1 Grimsholmen, Skrea 2011-11-19
Tobisgrissla 3 Morups tånge 2013-04-13
Tamduva 1 ex Halmstad 2009-01-31
Skogsduva 2 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Ringduva
Turkduva 2 ex Halmstad 2009-01-31
Turturduva 1 ex Slätten, Falkenberg 2010-01-30
Jorduggla 1 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Tornseglare
Större hackspett 1 Bräckan, Sandsjöbacka 2011-05-21
Tofslärka 1 ex Apelviken, Varberg 2010-06-05
Sånglärka
Berglärka 1 ex Galtabäcksskär 2010-03-29
Backsvala 2 Korshamn, Morups tånge 2012-07-26
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka 1 ex Sandsjöbacka naturreservat 2010-05-22
Ängspiplärka
Skärpiplärka 2 5:e vik, Getterön 2013-04-13
Vattenpiplärka 1 5:e vik, Getterön 2013-04-13
Gulärla 2 ex Korshamn, Morups tånge 2010-05-22
Forsärla 1 Morups tånge 2013-04-13
Sädesärla
Sidensvans 80 ex Breared, Varberg 2014-01-05
Gärdsmyg
Järnsparv 2 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Rödhake 1 ex Skälvik, Harplinge 2009-01-31
Näktergal 5 ex Getteröns naturreservat 2010-05-14
Rödstjärt 1 hane Getteröns naturreservat 2010-05-16
Buskskvätta 1 ex Sandsjöbacka naturreservat 2010-05-31
Svarthakad buskskvätta 1 ex Skälvik, Harplinge 2009-01-31
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Morups tånge 2014-04-15
Stenskvätta 1 hane Galtabäcksskär 2010-03-29
Nunnestenskvätta 1 Grimsholmen, Skrea 2011-11-19
Koltrast
Björktrast 10 ex Slätten, Falkenberg 2010-01-16
Taltrast 1 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Rödvingetrast 8 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Dubbeltrast 5 ex Stafsingestrand 2010-10-09
Gräshoppsångare 1 ex Värö bruk 2013-05-29
Flodsångare 1 ex Ryared, Älvsåker 2013-05-29
Sävsångare 1 ex Getteröns naturreservat 2010-05-14
Kärrsångare 1 ex Getteröns naturreservat 2010-06-05
Rörsångare 1 Skottorps våtmark 2014-05-31
Härmsångare 1 ex Lönestig, Morup 2010-05-22
Ärtsångare 1 ex Getteröns naturreservat 2010-05-14
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Södra Lyngen, Morup 2010-05-22
Svarthätta 2 ex Getteröns naturreservat 2010-05-14
Brunsångare 1 Kanalen, Getterön 2012-01-17
Grönsångare 6 Sandsjöbacka 2011-05-21
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare 1 ex Lönestig, Morup 2010-05-22
Kungsfågel 5 ex Morups tånge 2010-10-09
Grå flugsnappare 1 ex Bengtsgårds gärde, Träslövsläge 2010-05-22
Svartvit flugsnappare 2 Sandjöbacka, Tölö 2011-05-21
Skäggmes 3 Getterön 2013-05-01
Stjärtmes 9 Hjälm, Tölö 2011-11-12
Talltita 1 Stensmossen 2011-07-02
Tofsmes 1 Stensmossen 2011-07-02
Svartmes 3 Stensmossen, Fjärås 2011-11-12
Blåmes 3 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Talgoxe 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Nötväcka 1 ex Sandsjö, Lindome 2011-05-01
Trädkrypare 1 Stensmossen 2011-07-02
Pungmes 1 hane Getteröns naturreservat 2010-05-14
Törnskata 2 ex Lönestig, Morup 2010-05-22
Varfågel 1 ex Morups tånge 2010-10-09
Nötskrika 2 ex Hilleshult 2009-09-21
Skata
Kaja
Råka 5 ex Halmstad 2009-01-31
Kråka
Korp
Stare Getteröns naturreservat 2001-10-09
Rosenstare Getteröns naturreservat 2001-10-09
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink 3 ex Slätten, Falkenberg 2010-01-16
Grönfink
Steglits 2 Galtabäck 2011-09-18
Grönsiska 1 ex Slätten, Falkenberg 2010-02-04
Hämpling 1 ex Getteröns naturreservat 2005-10-16
Vinterhämpling 9 ex Korshamn, Morups tånge 2010-10-09
Gråsiska 1 ex Getteröns naturreservat 2009-02-01
Bändelkorsnäbb 1 Stensmossen, Fjärås 2011-11-12
Mindre korsnäbb 1 ex Sandsjö, Lindome 2011-05-02
Domherre 1 Stensmossen 2011-07-02
Stenknäck 1 Naturcentrum, Getterön 2012-01-26
Lappsparv 10 ex Korshamn, Morups tånge 2010-12-12
Snösparv 1 hona Glommens sten 2010-01-30
Gulsparv 1 ex Lönestig, Morup 2010-05-22
Sävsparv 2 ex Getteröns naturreservat 2010-05-14
Kornsparv 2 ex Norra Lyngen, Morup 2010-07-11Saknade arter på listan
Prutgås 45/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Mindre strandpipare 46/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Dvärgbeckasin 34/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Tereksnäppa 34/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vittrut 33/53
Tretåig mås 45/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Svarttärna 37/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Spillkråka 42/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Trädlärka 38/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Hedpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Entita 44/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53