LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Christer Wennerström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Skedand
Vigg
Bergand
Ejder
Sjöorre
Knipa
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Havssula
Storskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Tornfalk
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Enkelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Tordmule
Tobisgrissla
Ringduva
Gök
Tornseglare
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Sädesärla
Järnsparv
Näktergal
Stenskvätta
Koltrast
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Pungmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Hämpling
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Bläsand 48/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Stjärtand 47/53
Årta 45/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Vitnackad svärta 30/53
Svärta 46/53
Salskrake 45/53
Småskrake 49/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Smådopping 48/53
Skäggdopping 47/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Toppskarv 42/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Röd glada 48/53
Havsörn 44/53
Gåsgam 3/53
Blå kärrhök 46/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Duvhök 45/53
Sparvhök 47/53
Ormvråk 49/53
Fjällvråk 50/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Pilgrimsfalk 46/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Rörhöna 46/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Mindre strandpipare 46/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Ljungpipare 47/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Småsnäppa 46/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Spovsnäppa 46/53
Skärsnäppa 35/53
Prärielöpare 31/53
Brushane 47/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Småspov 45/53
Svartsnäppa 47/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Skogssnäppa 47/53
Tereksnäppa 34/53
Drillsnäppa 48/53
Roskarl 46/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Silltrut 47/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Tretåig mås 45/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Tamduva 48/53
Skogsduva 46/53
Turkduva 47/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Spillkråka 42/53
Större hackspett 47/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Berglärka 44/53
Backsvala 46/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Skärpiplärka 47/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Gulärla 47/53
Citronärla 27/53
Forsärla 47/53
Sidensvans 44/53
Strömstare 33/53
Gärdsmyg 48/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Rödhake 48/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Rödstjärt 45/53
Buskskvätta 47/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Björktrast 50/53
Taltrast 45/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Kungsfågel 47/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Skäggmes 46/53
Stjärtmes 40/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Nötväcka 47/53
Trädkrypare 42/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötskrika 46/53
Nötkråka 32/53
Korp 48/53
Rosenstare 26/53
Bergfink 47/53
Gulhämpling 24/53
Steglits 45/53
Grönsiska 45/53
Vinterhämpling 43/53
Gråsiska 47/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Domherre 44/53
Stenknäck 42/53
Lappsparv 37/53
Snösparv 46/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53