LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Jörgen Fagefors

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 28 ex Getterön 1986-04-04
Sångsvan
Sädgås 130 Veselången 1985-10-11
Spetsbergsgås 30 Getterön 1985-10-06
Bläsgås Getterön 1986-05-10
Fjällgås 2 ex Morups tånge 1996-05-10
Grågås Getterön 1964-07-26
Kanadagås
Vitkindad gås Getterön 1984-09-09
Prutgås Gubbanäsan 1986-04-11
Rödhalsad gås 1 juv Fylleåns mynning 1994-11-18
Nilgås 1 ex Getterön 2000-02-18
Rostand 2 ex Getterön 1987-07-14
Gravand
Bläsand Frillesås 1961-08-25
Amerikansk bläsand 1 ad hane Getterön 1987-05-30
Snatterand hane+hona Getterön 1985-04-07
Kricka
Amerikansk kricka 1 ad hane Getterön 2002-05-25
Gräsand
Stjärtand Frillesås 1961-08-23
Årta 1 par Getterön 1985-05-18
Blåvingad årta 1 hane Trönninge ängar 2013-04-20
Skedand Frillesås 1960-06-16
Rödhuvad dykand 1 hona Långenäsudden, Söndrum 2008-02-23
Brunand Getterön 1985-04-05
Ringand 2K hane Lövstaviken, Falkenberg 2010-03-17
Vitögd dykand 1 ad hane Getterön 1987-05-03
Vigg Frillesås 1961-07-09
Bergand 2 hanar + 2 honor Rödskär 1986-05-19
Ejder
Praktejder 1 ad hane + 1 hona Gubbanäsan 1987-05-02
Alförrädare 1 ad hane Gubbanäsan 1990-02-04
Alfågel hane + hona, vinterdr Gubbanäsan 1988-04-04
Sjöorre Frillesås 1958-08-10
Amerikansk sjöorre 1 hane Påarp, Trönninge 2011-04-30
Vitnackad svärta 1 ad hane Mellbystrand 1989-05-14
Svärta Frillesås 1985-08-09
Knipa
Salskrake 3 hanar + 3 honor Getterön 1985-04-05
Småskrake Frillesås 1958-08-10
Storskrake
Amerikansk kopparand 2 hanar + 2 honor Trönninge ängar 2004-04-28
Orre 1 hane Nordskog 1999-04-12
Tjäder 1 hane Släryd 2004-03-06
Rapphöna Frillesås 1960-06-16
Vaktel 1 sp Lindberg 1986-07-26
Fasan
Smålom Gubbanäsan 1986-04-13
Storlom Frillesås 1958-08-10
Svartnäbbad islom 1 vinterdr Varbergs fästning 1994-01-15
Vitnäbbad islom 1 sträck S, vinterdr Gubbanäsan 1992-05-09
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping Gubbanäsan 1985-09-07
Svarthalsad dopping 3 ex sommardr Gubbanäsan 1985-05-01
Svarthakedopping 4 ex sommardr Gubbanäsan 1993-04-24
Svartbrynad albatross 1 subad Laholmsbukten 2001-05-20
Stormfågel Gubbanäsan 1986-09-21
Gulnäbbad lira Gubbanäsan 1986-09-06
Grålira Gubbanäsan 1986-09-06
Mindre lira Gubbanäsan 1986-09-21
Balearisk lira 1 ex Morups tånge 2003-08-23
Stormsvala 1 ex ringmärktes Gubbanäsan 1998-08-02
Klykstjärtad stormsvala Gubbanäsan 1985-09-21
Havssula Gubbanäsan 1986-07-25
Storskarv
Toppskarv 1 2K Gubbanäsan 1993-04-03
Rördrom Getterön 1985-10-27
Natthäger 1 ad Getterön 1998-05-31
Rallhäger 1 ad Getterön 1986-05-09
Silkeshäger 1 ad Getterön 1988-06-20
Ägretthäger 1 ad Getterön 1989-07-03
Gråhäger Frillesås 1958-08-10
Svart stork 1 2K Tvååker 1995-06-18
Vit stork Getterön 1991-04-19
Bronsibis Getterön 2002-05-10
Skedstork Getterön 1984-06-03
Bivråk Torpa 1961-07-16
Svartvingad glada 1 ex Balgö 2004-04-26
Brun glada 1 par Vindrarp, Våxtorp 2001-06-09
Röd glada Lindberg 1988-04-16
Havsörn 1 ex Getterön 1985-12-29
Gåsgam 1 3K Faurås 2013-07-28
Brun kärrhök
Blå kärrhök Getterön 1984-09-09
Stäpphök 1 2K Hane Lis mosse 1988-09-19
Ängshök 1 ad hane Getterön 1988-07-23
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk Frillesås 1962-10-14
Större skrikörn 1 ex Getterön 1963-08-26
Stäppörn 1 2K Lis mosse 1996-12-22
Kejsarörn 1 3K Lis mosse, Stafsinge 2005-01-05
Kungsörn 1 juv Tjolöholm 1989-01-07
Fiskgjuse 1 ex Frillesås 1958-08-10
Tornfalk Frillesås 1958-08-10
Aftonfalk 1 juv Utterås 1996-08-28
Stenfalk Gubbanäsan 1985-09-07
Lärkfalk 1 ex Tylön, Halmstad 1990-05-24
Jaktfalk 1 juv Getterön 1986-09-17
Pilgrimsfalk Getterön 1984-07-15
Vattenrall 1 sp Getterön 1987-05-21
Småfläckig sumphöna 1 sp Getterön 1988-05-06
Dvärgsumphöna 1 hane spelande Skottorps våtmark 2014-05-31
Kornknarr 1 sp Syllinge 1989-06-08
Rörhöna
Sothöna Frillesås 1961-08-18
Trana
Strandskata
Styltlöpare 1 ex Getterön 1998-05-16
Skärfläcka Getterön 1964-07-26
Tjockfot 1 ex Morups tånge 1994-08-04
Rödvingad vadarsvala 1 ex Morups tånge 2014-06-14
Mindre strandpipare Getterön 1984-08-03
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hane Getterön 1989-04-16
Fjällpipare 1 juv Morups tånge 1992-08-29
Amerikansk tundrapipare 1 hane + 1 hona Getterön 1986-06-24
Sibirisk tundrapipare 1 ad Morups tånge 1987-07-20
Ljungpipare Frillesås 1960-07-20
Kustpipare Frillesås 1961-07-30
Stäppvipa 1 ad hane Getterön 2000-06-28
Sumpvipa 1 ad Getterön 1997-07-10
Tofsvipa
Kustsnäppa Frillesås 1961-08-25
Sandlöpare Frillesås 1961-08-18
Rödhalsad snäppa 1 ex sommardr Oceanhamnen, Halmstad 1986-07-12
Småsnäppa Frillesås 1960-08-21
Mosnäppa Frillesås 1960-07-24
Vitgumpsnäppa 1 ad Getterön 2005-07-20
Gulbröstad snäppa 1 juv Getterön 2001-10-07
Tuvsnäppa 1 ex Getterön 1987-07-21
Spovsnäppa 1 ad Frillesås 1961-07-30
Skärsnäppa Ringhals 1986-12-28
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Frillesås 1961-08-18
Prärielöpare 1 ad Utterås 1999-08-19
Brushane Frillesås 1961-08-16
Dvärgbeckasin 1 ex Frillesås 1961-08-16
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Sik 1988-09-10
Större beckasinsnäppa 1 ex sommardr Getterön 1986-05-08
Morkulla Träslövsläge 1985-03-30
Rödspov 1 ad Frillesås 1961-05-24
Myrspov Frillesås 1961-07-08
Småspov Frillesås 1961-07-09
Storspov
Svartsnäppa Frillesås 1960-06-16
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Getterön 1986-05-04
Gluttsnäppa Frillesås 1960-08-21
Större gulbena 1 ex Galtabäck sskär 2018-01-06
Mindre gulbena 1 juv Getterön 1985-11-05
Skogssnäppa Frillesås 1960-07-24
Grönbena Frillesås 1960-07-24
Tereksnäppa 1 juv Morups tånge 1988-08-06
Drillsnäppa Frillesås 1960-07-10
Roskarl Frillesås 1959-06-21
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Getterön 1984-07-30
Brednäbbad simsnäppa 1 vdr Mellbystrand 1988-10-02
Bredstjärtad labb Gubbanäsan 1985-11-10
Kustlabb Gubbanäsan 1985-09-21
Fjällabb 1 ad + 2 juv Gubbanäsan 1988-09-25
Storlabb Gubbanäsan 1986-07-25
Svarthuvad mås 1 ad Getterön 1982-05-14
Dvärgmås 1 ad Getterön 1984-07-22
Tärnmås 1 juv Gubbanäsan 1997-09-16
Skrattmås
Ringnäbbad mås 1 ad Oceanhamnen, Halmstad 1993-05-23
Fiskmås
Silltrut 4 ad Getterön 1986-04-05
Gråtrut
Kaspisk trut 1 ex Träslövsläge 1991-11-01
Medelhavstrut 1 ad Utterås 2003-10-25
Vitvingad trut 1 4K Apelviken 1993-01-24
Vittrut 1 3K Varbergs hamn 1986-02-02
Havstrut
Tretåig mås Gubbanäsan 1985-09-21
Rosenmås 1 3K Råöviken 2001-05-16
Ismås 1 1K Lervik 2004-12-08
Sandtärna 1 ad Getterön 2000-04-30
Skräntärna 1 ad Getterön 1984-08-03
Kentsk tärna Frillesås 1961-08-22
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna 1 ex Getteröns naturreservat 2010-06-05
Småtärna Frillesås 1962-08-23
Svarttärna Frillesås 1961-08-16
Vitvingad tärna 1 3K Getterön 1994-06-04
Skäggtärna 1 juv Getterön 1989-08-12
Sillgrissla Gubbanäsan 1985-11-08
Spetsbergsgrissla 1 1K Varbergs hamn 1987-12-04
Tordmule 1 juv Gubbanäsan 1987-09-13
Tobisgrissla Getterön 1986-04-06
Alkekung Gubbanäsan 1985-11-10
Lunnefågel 1 juv Gubbanäsan 1990-10-06
Tamduva
Skogsduva Frillesås 1958-08-10
Ringduva
Turkduva Varberg 1962-06-23
Turturduva 1 juv Göingegården, Varberg 1995-01-02
Större turturduva 1 ex Gullbrandstorp, Harplinge 2018-12-13
Gök Frillesås 1958-08-10
Tornuggla 1 ex Getterön 1997-01-01
Berguv 1 ex Getterön 1989-10-20
Fjälluggla 1 ex Norra näs 1990-01-21
Hökuggla 1 ex Sandsjöbacka 1993-01-06
Sparvuggla 1 ex Breared, Varberg 1991-10-27
Kattuggla Frillesås 1959-03-08
Lappuggla 1 ex Skummeslövsstrand 2000-06-09
Hornuggla 1 par Frillesås 1958-08-10
Jorduggla Getterön 1985-04-07
Pärluggla 1 sp Nordskog 2001-02-12
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Getterön 2018-11-10
Kungsfiskare 1 ex Ringhals 1987-01-04
Biätare 11 ex Varberg 2005-06-06
Härfågel 1 ex Apelviken 1981-10-31
Göktyta Frillesås 1960-06-16
Gröngöling
Spillkråka Kustsanatoriet, Varberg 1985-09-08
Större hackspett
Mindre hackspett
Kalanderlärka 1 ad Råöslätten, Onsala 2000-08-24
Korttålärka 1 ex Morups tånge 1991-07-31
Tofslärka 1 ex Hällerup, Falkenberg 2007-04-26
Trädlärka 1 ex Varbergs hamn 1987-01-02
Sånglärka
Berglärka Oceanhamnen, Halmstad 1988-04-08
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Harplinge 2002-06-01
Hussvala
Större piplärka 1 ex Sik 1988-09-11
Mongolpiplärka 1 ex Apelviken, Varberg 2007-12-13
Fältpiplärka 1 sj Morups tånge 1987-05-29
Trädpiplärka Frillesås 1958-08-10
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Lisered 1988-09-10
Skärpiplärka Frillesås 1958-08-10
Vattenpiplärka 1 ex Kagabäcken, Träslövsläge 1997-01-04
Hedpiplärka 1 ex Kagabäcken, Träslövsläge 1997-01-04
Gulärla
Citronärla 1 ad hona Getterön 1996-05-08
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 juv Getteröns naturreservat 2016-11-08
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 sj Tylön, Halmstad 1990-05-25
Blåhake 1 ex Apelviken 1985-09-08
Svart rödstjärt 1 hane Varbergs hamn 1988-08-28
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta hane Grimsholmen 2000-12-31
Vitgumpad buskskvätta 1 juv. Gubbanäsan 2012-11-01
Stenskvätta
Nunnestenskvätta 1 1K hona Lygna hamn 1996-11-22
Ökenstenskvätta 1 2K hane Skreanäs 1998-01-14
Ringtrast 1K hane + 1K hona Getterön 1990-09-30
Koltrast
Taigatrast 1 1K hona Södra Näs 2005-11-21
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast 2 ex Apelviken 1985-04-07
Dubbeltrast 2 ex Lerjan 1985-10-06
Gräshoppsångare 1 sj Getterön 1984-06-03
Flodsångare 1 sj Kvarnagården, Himleån 1987-05-31
Vassångare 1 sj Getterön 1987-05-15
Vattensångare 1 juv ringmärkt Getterön 1985-08-17
Sävsångare Getterön 1963-08-28
Fältsångare 1 Getterön 2013-08-01
Busksångare 1 sj Apelviken , Varberg 1997-06-20
Kärrsångare 1 sj Getterön 1984-06-03
Rörsångare 1 sj Frillesås 1960-06-16
Trastsångare 1 sj Fävren 1989-06-12
Härmsångare 1 sj Frillesås 1960-06-16
Rödstrupig sångare 1 ad hane Getterön 2002-09-27
Höksångare 1 juv ringmärkt Getterön 1990-09-02
Ärtsångare Frillesås 1961-08-23
Törnsångare 1 sj Frillesås 1960-06-16
Trädgårdssångare Frillesås 1958-08-10
Svarthätta 1 sj Frillesås 1958-06-16
Lundsångare 1 sj Slottsparken, Halmstad 2003-06-08
Kungsfågelsångare 1 ex Morups tånge 1994-10-30
Taigasångare 1 ex Getterön 1996-04-21
Bergstaigasångare 1 ex Gubbanäsan 1994-11-05
Brunsångare 1 ex Vallda Sandö 2006-05-15
Grönsångare 1 sj Frillesås 1960-06-16
Gransångare 1 sj Getterön 1987-04-26
Iberisk gransångare 1 sj Busör 2007-05-10
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Bengtssons häck, Varberg 1989-04-01
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 2K hane sj Ästad 1989-06-21
Halsbandsflugsnappare 1 ad hane sj Dagsås k:a 1993-05-16
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 1 hona Getterön 1989-07-07
Stjärtmes 5 ex Apelviken , Varberg 1987-01-02
Entita
Talltita
Tofsmes Frillesås 1959-03-08
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 ex Getterön 1989-05-02
Sommargylling 1 flöjt Nackhälle 1999-05-21
Törnskata Frillesås 1960-06-16
Svartpannad törnskata 1 ad Galtabäck 1989-08-09
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 hane Björnhult Falkenberg 2019-06-08
Nötskrika
Skata
Nötkråka 2 ex Kustsanatoriet, Varberg 1984-09-16
Kaja
Råka
Kråka
Korp Kärra 1959-04-19
Stare
Rosenstare 1 ad Getterön 1994-07-15
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 sj Getterön 1995-04-13
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling Getterön 1985-04-07
Gråsiska 100 ex Apelviken 1985-04-07
Snösiska 3 ex Getterön 1987-01-02
Bändelkorsnäbb 1 hane + 1 hona Skygge 1987-11-14
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 1 ad hane Skygge 1987-11-14
Rosenfink 1 2k hane sj Subbe fyr 1992-06-04
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 1 hona Getterön 1985-04-07
Snösparv 15 ex Apelviken , Varberg 1985-04-07
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Getterön 1995-08-17
Dvärgsparv 1 ex Veddige 1995-01-04
Sävsparv
Kornsparv 2 ex Morups tånge 2003-05-03Saknade arter på listan
Mindre bergand 6/53
Järpe 6/53
Större lira 6/53
Purpurhäger 4/53
Mindre skrikörn 2/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Småtrapp 1/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Kärrtärna 1/53
Alpseglare 1/53
Tretåig hackspett 7/53
Sibirisk piplärka 2/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Eksångare 2/53
Ökenvarfågel 1/53
Tallbit 13/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53