LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Rolf Ericson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Morups tånge 1993-04-12
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås Gåsevadholm, Tölö 1986-12-07
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås 1 ex Getteröns naturreservat 2000-02-18
Rostand Getteröns naturreservat 1990-08-02
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ex Getteröns naturreservat 1995-07-08
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Smedsgård, Tvååker 2004-05-02
Gräsand
Stjärtand
Årta 2 ex Getteröns naturreservat 1993-05-01
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ex Skummeslövsstrand 2004-10-01
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe 1 ex Nordskog, Grimmared 1997-05-02
Orre
Tjäder 1 ex Nordskog, Grimmared 1998-04-19
Rapphöna
Vaktel 1 ex Sällstorp, Varberg 1991-06-20
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Morups tånge 1991-01-08
Vitnäbbad islom 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1990-11-28
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1994-04-25
Svarthalsad dopping 2 ex Gubbanäsan, Getterön 2005-03-28
Svarthakedopping 2 ex Gubbanäsan, Getterön 1993-04-24
Stormfågel Skummeslövsstrand 1997-09-21
Gulnäbbad lira 1 ex Morups tånge 1998-08-08
Grålira Gubbanäsan, Getterön 1996-11-03
Mindre lira Gubbanäsan, Getterön 1998-05-09
Stormsvala 1 ex Ringhals, Värö 1998-08-15
Klykstjärtad stormsvala Gubbanäsan, Getterön 1996-11-09
Havssula
Storskarv
Toppskarv 1 ex Morups tånge 1996-09-29
Rördrom
Natthäger 1 ex Varberg 2000-04-30
Silkeshäger 1 ex Getteröns naturreservat 2005-05-22
Ägretthäger 1 ex Getteröns naturreservat 2000-09-24
Gråhäger
Svart stork
Vit stork 2 ex Veddige, Varberg 1997-08-23
Bronsibis 1 ex Halmstads hamnutfyllnad 2003-05-06
Skedstork 3 ex Getteröns naturreservat 1993-10-16
Bivråk Veselången, Veddige
Svartvingad glada 1 ex Balgö, Lindberg 2004-04-26
Brun glada Halmstad
Röd glada Veselången, Veddige
Havsörn Veselången, Veddige
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn Veselången, Veddige
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk Getteröns naturreservat
Jaktfalk 1 ex Morups tånge 1995-03-10
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna 2 ex Getteröns naturreservat 1997-08-29
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot 1 ex Morups tånge 1994-08-21
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Getteröns naturreservat 1993-07-05
Fjällpipare 2 ex Morups tånge 1997-09-06
Amerikansk tundrapipare 1 ex Morups tånge 1998-06-01
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa 1 ex Getteröns naturreservat 2000-06-28
Sumpvipa 1 ex Getteröns naturreservat 1997-07-13
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Rödhalsad snäppa 1 ex Getteröns naturreservat 1993-07-04
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa 1 ex Getteröns naturreservat 2005-07-20
Gulbröstad snäppa 1 ex Getteröns naturreservat 2001-10-08
Tuvsnäppa 1 ex Lerjan, Galtabäck 1991-07-18
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Utteros, Tvååker 1987-11-01
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin Getteröns naturreservat
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Mindre gulbena 1 ex Getteröns naturreservat 2001-10-14
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa 1 ex Morups tånge 1988-08-09
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Tyludden, Söndrum 1997-03-30
Bredstjärtad labb Skummeslövsstrand 1997-09-21
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb Skummeslövsstrand 1997-09-21
Svarthuvad mås 1 ex Galtabäcksskär 2000-04-29
Dvärgmås
Tärnmås 8 ex Skummeslövsstrand 1997-09-21
Skrattmås
Ringnäbbad mås 1 ex Halmstads hamnutfyllnad 1993-05-30
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Glommens hamn, Morup 1995-03-23
Vittrut 1 ex Getteröns naturreservat 1993-03-29
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ex Råöviken, Onsala 2001-05-16
Ismås 1 ex Lerkil, Vallda 2004-12-08
Skräntärna 1 ex Getteröns naturreservat 1986-08-03
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 ex Getteröns naturreservat 1994-06-04
Skäggtärna 1 ex Getteröns naturreservat 1989-08-13
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 3 ex Trönningenäs, Varberg 1988-10-30
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornuggla 1 ex Getteröns naturreservat 1996-12-29
Berguv
Fjälluggla 2 ex Getteröns naturreservat 1990-01-16
Hökuggla 1 ex Dagsås, Varberg 1999-11-21
Kattuggla
Lappuggla 1 ex Mellbystrand, Laholm 2000-06-08
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra Nordskog, Grimmared 1997-06-14
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Getteröns naturreservat 1987-01-04
Härfågel 1 ex Utteros, Tvååker 1991-05-01
Göktyta 1 ex Getteröns naturreservat 1987-04-26
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka 5 ex Halmstads hamnutfyllnad 1988-02-07
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex Lynga, Morup 1995-10-08
Fältpiplärka 1 ex Morups tånge 1988-09-08
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Morups tånge 1992-09-11
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Träslövsläge hamn 1997-01-06
Hedpiplärka 1 ex Träslövsläge hamn 1997-01-06
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1993-05-08
Svart rödstjärt 1 ex Varbergs hamn 1991-05-01
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Getinge, Halmstad 2002-01-20
Stenskvätta
Nunnestenskvätta 1 ex Stafsingestrand 2003-11-23
Ökenstenskvätta 1 ex Skrea, Falkenberg 1998-01-17
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare 1 ex Råöviken, Onsala 2002-06-08
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Bergstaigasångare 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1994-11-07
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1996-04-20
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 5 ex Getteröns naturreservat 1995-05-07
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 2 ex Getteröns naturreservat 1993-07-17
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Morups tånge 1991-07-18
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka 1 Dagsås
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 ex Getteröns naturreservat 1194-12-08
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 1 ex Getteröns naturreservat 1987-01-04
Bändelkorsnäbb 2 ex Skygge lärkbestånd 1990-08-18
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv 2 ex Getteröns naturreservat 2003-05-04
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Svartbrynad albatross 7/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Prärielöpare 31/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Sparvuggla 22/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Citronärla 27/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Brunsångare 16/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Tallbit 13/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53