LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Per Norberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Getteröns naturreservat 2005-03-11
Mindre sångsvan 10 ex Lis mosse, Stafsinge 2009-03-10
Sångsvan Flera ex Reservatet 2006-01-25
Bläsgås 1 Trönninge ängar 2010-04-21
Grågås 2 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Kanadagås Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-11
Vitkindad gås 15 ex Getteröns naturreservat 2006-06-22
Rödhalsad gås 1 ex Båtafjordens fågeltorn 2007-08-17
Nilgås 1 ex Träslövsläge hamn 2009-01-02
Gravand Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Bläsand 2 ex Getteröns naturreservat 2005-07-06
Snatterand Getteröns naturreservat 2005-03-22
Kricka Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Amerikansk kricka 1 Stora Gömslet, Getterön 2009-07-07
Gräsand 5 ex Glommens ha mn, Morup 2007-01-29
Stjärtand Getteröns naturreservat 2005-03-22
Årta 2 ex Morups hallar, Morup 2008-04-24
Skedand 2 ex Båtafjorden, Värö 2007-05-15
Rödhuvad dykand 1 ex Långenäsdammen 2008-02-19
Brunand Getteröns naturreservat 2005-03-22
Vigg 3 ex 6:e vik 2007-04-09
Ejder Flera ex Getterön 2005-03-24
Praktejder 1 ex Tyludden, Söndrum 2008-03-23
Sjöorre 95 ex Stensjöreservatet 2008-01-29
Vitnackad svärta 1 Påarp 2009-04-13
Svärta 3 Påarp 2009-04-13
Knipa 10 ex Båtafjorden, Värö 2007-11-19
Salskrake Getteröns naturreservat 2005-03-22
Småskrake 4 ex Måssjö 2005-07-03
Storskrake 6 ex Landabukten, Landa 2007-11-19
Rapphöna 2 ex Morups hallar, Morup 2008-04-24
Fasan 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Smådopping 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Skäggdopping 1 Fågeltornsviken, Tjolöhamn 2009-08-24
Stormfågel 1 ex Morups tånge 2007-07-19
Havssula 1 ex Glommens sten 2008-10-26
Storskarv 1 ex Getteröns naturreservat 2006-06-22
Silkeshäger 2 ex Bassägen, Getterön 2005-05-17
Ägretthäger 1 ex Getteröns naturreservat 2008-10-26
Gråhäger 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Röd glada 1 ex Hackarp, Fbgs kn 2008-08-25
Havsörn 1 ex Getteröns naturreservat 2008-10-30
Brun kärrhök 1 ex Getteröns naturreservat 2005-10-03
Blå kärrhök 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2008-09-21
Stäpphök 1 ex Särdal,Busör 2008-09-01
Duvhök 1 ex Mölndals Golfbana 2008-08-02
Sparvhök 1 ex Varberg 2005-06-30
Ormvråk 2 ex Kungsbacka golfbana 2006-06-10
Fjällvråk 1 ex Tagebol 2007-01-28
Tornfalk 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Stenfalk 1 ex Fågeltornsparkeringen, Getterön 2007-09-24
Pilgrimsfalk 1 ex Reservatet 2006-01-25
Rörhöna 2 ex Kanalen, Getterön 2006-10-25
Sothöna 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-11
Trana 5 ex Bassängen, Getterön 2005-05-17
Strandskata 5 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Skärfläcka 30 ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Mindre strandpipare 6 ex Trönninge ängar 2008-06-30
Större strandpipare Flera ex Getteröns naturreservat 2005-05-30
Ljungpipare 2 ex Morups tånge 2007-07-19
Kustpipare 3 ex Getteröns naturreservat 2007-09-24
Tofsvipa 10 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Kustsnäppa 32 Fågeltornspaarkeringen 2009-08-27
Spovsnäppa 10 ex Morups tånge 2007-07-19
Kärrsnäppa 2 ex Båtafjorden, Värö 2007-05-15
Brushane 10 ex Trönninge ängar 2008-06-30
Enkelbeckasin 2 ex Getteröns naturreservat 2008-10-26
Morkulla 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-24
Rödspov 3 ex Getteröns naturreservat 2008-09-22
Myrspov 1 ex Båtafjorden, Värö 2007-05-15
Storspov Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Svartsnäppa 1 ex Getteröns naturreservat 2005-07-22
Rödbena 2 ex Fågeltornsparkeringen, Getterön 2005-05-17
Gluttsnäppa 1 ex Getteröns naturreservat 2005-07-06
Skogssnäppa 2 ex Trönninge ängar 2008-06-30
Grönbena 5 ex Trönninge ängar 2008-06-30
Tereksnäppa 1 ex Trönninge ängar 2008-06-30
Drillsnäppa 2 ex Morups tånge 2007-07-19
Roskarl 1 ex Morups tånge 2007-07-19
Brednäbbad simsnäppa 1 6:e vik, getterön 2011-11-27
Tärnmås 1 Gubbanäsan, Getterön 2011-10-25
Skrattmås Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Fiskmås 10 ex Hamra 2006-06-10
Silltrut 1 ex Ölmevalla Kyrka 2006-06-22
Gråtrut Flera ex Varbergs hamn 2005-03-11
Kaspisk trut 1 ex Glommens hamn, Morup 2007-01-28
Havstrut 5 ex Glommens hamn, Morup 2007-01-28
Tretåig mås 1 ex Glommens hamn, Morup 2007-01-28
Ismås 1 ex Lerkil, Vallda 2004-12-09
Kentsk tärna Flera ex Getteröns naturreservat 2005-06-30
Fisktärna 1 ex Getteröns naturreservat 2005-05-17
Silvertärna 2 ex Morups tånge 2007-07-19
Småtärna 1 ex Bua hamn, Värö 2007-05-15
Sillgrissla 3 Mellbystrand 2011-09-23
Tamduva Flera ex Varbergs centrum 2005-03-15
Skogsduva 2 Åsa 2009-09-15
Ringduva 6 ex Getteröns naturreservat 2007-03-27
Turkduva 1 ex Bryntebo FGBs kn 2008-08-25
Turturduva 1 Varbergs centrum 2011-10-25
Gök 3 ex Bua, Värö 2007-05-15
Tornseglare 4 ex Rågelund 2006-05-24
Gröngöling 1 ex Gräppås Golfbana 2006-09-24
Större hackspett 1 ex Faurås, Vinberg 2008-08-25
Mindre hackspett 1 ex Kohall 2007-12-16
Sånglärka 1 ex Getterön 2006-04-21
Berglärka 1 ex Galtabäcks hamn 2008-12-14
Ladusvala 10 ex Anders Persgård, Morup 2006-07-11
Hussvala 25 ex Hamra 2006-06-10
Större piplärka 1 ex Undarsmosse, Steninge 2008-01-29
Mongolpiplärka 1 ex Kohall 2007-12-16
Ängspiplärka 1 ex 6:e vik 2008-03-25
Skärpiplärka 1 ex Bua, Värö 2007-05-15
Hedpiplärka 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-11-26
Citronärla 1 Skällträ, Ölmevalla strand 2011-05-31
Forsärla 1 ex Kanalen, Getterön 2008-03-25
Sädesärla 1 ex Åsa, Ölmevalla 2006-05-24
Sidensvans 20 ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Gärdsmyg 1 ex Bengtssons häck, Getterön 2007-04-09
Järnsparv 1 ex Getteröns naturreservat 2007-03-27
Rödhake 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Näktergal 5 ex Källstorps våtmark, Skrea 2007-05-19
Svart rödstjärt 1 ex Glommens hamn , Morup 2007-01-28
Rödstjärt 1 ex Busör 2007-05-31
Buskskvätta 1 ex Morups tånge 2007-07-19
Svarthakad buskskvätta 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-04
Stenskvätta 1 ex Bua, Värö 2007-05-15
Koltrast 1 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Björktrast 3 ex Bua, Värö 2007-05-15
Taltrast 1 Ringmärkardungen, Grötvik 2010-09-29
Dubbeltrast 1 Ringmärkardungen, Grötvik 2010-09-29
Sävsångare 1 ex Trönninge ängar 2008-09-21
Kärrsångare 1 ex Busör 2007-05-31
Törnsångare 1 ex Busör 2007-05-18
Svarthätta 3 ex Busör 2007-05-31
Bergstaigasångare 1 ex Björkäng, Tvååker 2008-01-16
Grönsångare 2 ex Varbergs Golfklubb, Västra banan 2008-05-09
Gransångare 1 ex Gräppås Golfbana 2006-09-24
Lövsångare 1 ex Munkagårdsfloen, Morup 2008-07-25
Kungsfågel 1 ex Björkäng, Tvååker 2008-01-16
Grå flugsnappare 2 ex Trönninge ängar 2008-09-22
Svartvit flugsnappare 1 Mossvägen 10A, Åsa 1990-07-01
Stjärtmes 2 ex Åsa, Ölmevalla 2007-05-15
Blåmes 2 ex Åsa, Ölmevalla 2006-05-24
Talgoxe 1 ex Åsa, Ölmevalla 2006-05-24
Nötväcka 7 ex Busör 2007-05-31
Törnskata 1 ex Bryntebo, FBGs kn 2008-08-25
Varfågel 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-04
Nötskrika 1 Kullaviksmotet 2010-03-25
Skata Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Kaja Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-11
Råka 10 ex Laholm 2005-07-08
Kråka Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-11
Korp 3 ex Gräppås Golfbana 2006-09-24
Stare Flera ex Getteröns naturreservat 2005-03-22
Gråsparv 5 ex Galtabäck 2007-01-30
Pilfink Flera ex Get terön
Bofink
Bergfink 1 Ringmärkardungen, Grötvik 2010-09-29
Grönfink 5 ex Getteröns naturreservat 2005-03-15
Steglits 2 Skällträ, Ölmevalla strand 2011-06-03
Hämpling 3 ex Trönninge ängar 2005-05-17
Gråsiska 1 ex Galtabäcks hamn 2009-01-02
Bändelkorsnäbb 1 Mossvägen 10A, Åsa 2011-11-17
Mindre korsnäbb 1 Ringmärkardungen, Grötvik 2010-09-29
Snösparv 35 ex 6:e vik 2006-01-25
Gulsparv 5 ex Åsa, Ölmevalla 2005-03-11
Sävsparv 1 ex Källstorps våtmark, Skrea 2007-05-19
Kornsparv 2 Norra Lyngen, Morup 2010-07-26Saknade arter på listan
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Fjällgås 23/53
Prutgås 45/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Blåvingad årta 5/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Smålom 44/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Toppskarv 42/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Fiskgjuse 46/53
Aftonfalk 27/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Småsnäppa 46/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Myrsnäppa 44/53
Prärielöpare 31/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Småspov 45/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Dvärgmås 45/53
Ringnäbbad mås 25/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Tobisgrissla 45/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Spillkråka 42/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Backsvala 46/53
Rostgumpsvala 7/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Vattenpiplärka 37/53
Gulärla 47/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Rödvingetrast 42/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Rörsångare 47/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Ärtsångare 47/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Brunsångare 16/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Skäggmes 46/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Trädkrypare 42/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Grönsiska 45/53
Vinterhämpling 43/53
Snösiska 29/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Domherre 44/53
Stenknäck 42/53
Lappsparv 37/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53