LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Uno Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Getteröns naturreservat 2014-05-01
Gräsand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta 1 hane Påarp, Trönninge 2013-04-18
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand 1 hane Källstorps våtmark, Skrea 2015-05-01
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 hane Påarp 2011-05-01
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Svartbrynad albatross
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Större lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Gåsgam 1 3K Faurås, Vinberg 2013-07-29
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Större skrikörn
Stäppörn
Kejsarörn 1 3K Lis mosse, Stafsinge 2005-01-05
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Dvärgsumphöna 1 ex spel Skottorps våtmark, Laholm 2014-05-31
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Rödvingad vadarsvala 1 ad Sik, Tvååker 2018-05-20
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ökenpipare 1 ex Påarp, Trönninge 2005-05-04
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Sumpvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Rödhalsad snäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa 1 ad Getteröns naturreservat 2005-07-20
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 1K Smedsgård, Tvååker 2018-01-07
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 3K Glommens hamn, Morup 2007-01-24
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Större turturduva 1 ex Gullbrandstorp, Harplinge 2018-12-14
Gök
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 1K Gubbanäsan, Getterön 2018-11-11
Kungsfiskare
Biätare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Kalanderlärka
Korttålärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Nidingen 2011-06-06
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka 1 ex Kohall, Träslöv 2007-12-12
Fältpiplärka
Sibirisk piplärka 1 2K+ Nidingen 2013-09-21
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 2K hane Morups tånge 2014-04-15
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast 1 1K hona Södra näs, Träslöv 2005-11-22
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-10
Sävsångare
Fältsångare 1 ex Nidingen 2013-06-08
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Eksångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Brunsångare 1 ex Råhagen, Vallda 2006-05-15
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Busör 2007-05-11
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Svarthuvad sparv
KornsparvSaknade arter på listan
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Mindre skrikörn 2/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Småtrapp 1/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Stäppvipa 9/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Alpseglare 1/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Vattensångare 6/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53