LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan Getteröns naturreservat 2007-12-22
Spetsbergsgås
Grågås Killingatången, Getterön 2007-05-26
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås 3 nannarp 2007-06-17
Gravand
Bläsand 1 hane Morups tånge 2007-06-17
Snatterand Getteröns naturreservat 2007-05-26
Kricka
Gräsand Killingatången, Getterön 2007-05-26
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg Båtafjorden 2007-06-17
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Storskrake Getteröns naturreservat 2007-05-26
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping 1 Getterön 2007-12-22
Skäggdopping 2 ex Getteröns naturreservat 2007-05-26
Gråhakedopping
Stormfågel
Grålira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök 1 ex Inre Kungsbackafjorden 2007-05-26
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse 2 ex Inre Kungsbackafjorden 2007-05-26
Tornfalk
Stenfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Kornknarr 2 ex Inre Kungsbackafjorden 2007-05-26
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Mindre strandpipare
Större strandpipare Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa Utteros 2010-08-17
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa Utteros 2010-08-17
Prärielöpare 1 Utteros 2010-08-17
Brushane 2 Morups tånge 2007-06-17
Dvärgbeckasin 1 Apelviken 2007-12-22
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov 4 ex Getteröns naturreservat 2007-05-26
Myrspov
Småspov
Storspov Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Svartsnäppa
Rödbena Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena Killingatången, Getterön 2007-05-26
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa Morups tånge
Bredstjärtad labb
Storlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 Getterön 2007-12-22
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Silvertärna 1 ex Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Småtärna Killingatången, Getterön 2007-05-26
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Berglärka
Backsvala Getteröns naturreservat 2007-05-26
Ladusvala Getteröns naturreservat 2007-05-26
Hussvala Getteröns naturreservat 2007-05-26
Mongolpiplärka 1 Apelviken 2007-12-22
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Näsbokrok, Ölmevalla 2009-03-01
Hedpiplärka 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-07
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv Killingatången, Getterön 2007-05-26
Rödhake Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Näktergal Killingatången, Getterön 2007-05-26
Rödstjärt Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Buskskvätta Inre Kungsbackafjorden 2007-05-26
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare Getteröns naturreservat 2007-05-26
Kärrsångare
Rörsångare 1 ex Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Härmsångare Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Ärtsångare Killingatången, Getterön 2007-05-26
Törnsångare Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Svarthätta Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Grönsångare
Gransångare 1 ex Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Iberisk gransångare 1 Särdals strandskog, Busör 2007-06-17
Lövsångare Bengtssons häck, Getterön 2007-05-26
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 6 ex Getteröns naturreservat 2008-03-02
Entita
Tofsmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Råöviken, Onsala 2009-06-03
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling Båtafjorden, Värö 2007-05-26
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Lappsparv
Snösparv 7 ex Galtabäcksskär 2009-01-05
Gulsparv
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Sädgås 40/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Svartnäbbad islom 26/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Duvhök 45/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Svarthuvad mås 33/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Lunnefågel 27/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Citronärla 27/53
Sidensvans 44/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Stjärtmes 40/53
Talltita 34/53
Svartmes 41/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Gulhämpling 24/53
Vinterhämpling 43/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Stenknäck 42/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53