LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Stefan Malm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 5 Munkagårdsfloen 2012-11-18
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 ex Påarp, Trönninge 2013-05-26
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Gråhäger
Svart stork
Vit stork
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Stäppörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Svarthuvad mås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna 1 ex Getteröns naturreservat 2013-05-26
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Hökuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Kalanderlärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex Skrea, Falkenberg 2012-01-08
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 3 ex Källstorps våtmark, Skrea 2013-06-09
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Bronsibis 22/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Tuvsnäppa 28/53
Prärielöpare 31/53
Dvärgbeckasin 34/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Tereksnäppa 34/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Dvärgmås 45/53
Tärnmås 34/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Tretåig hackspett 7/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Vattenpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Blåhake 27/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Talltita 34/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Lappsparv 37/53
Ortolansparv 24/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Orientseglare 1/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53