LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Pär Lydmark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vitögd dykand
Vigg
Mindre bergand
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kejsarörn 1 ex Tågarp, Stafsinge 2005-01-06
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Sumpvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa 1 ad Getteröns naturreservat 2005-07-20
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Kalanderlärka
Korttålärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Rödhalsad gås 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Svartnäbbad islom 26/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Stäppvipa 9/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Prärielöpare 31/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Fjällabb 27/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Lunnefågel 27/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Tretåig hackspett 7/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Brunsångare 16/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Talltita 34/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53