LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Totte Weber

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Sångsvan Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Grågås Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Gravand Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Fjällvråk Tjolöholm 2006-03-30
Strandskata Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Skärfläcka Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Större strandpipare Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Tofsvipa Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Kärrsnäppa Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Storspov Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Rödbena Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Sånglärka Båtafjorden, Värö 2006-03-30
Stare Åsa, Ölmevalla 2006-03-30Saknade arter på listan
Knölsvan 50/53
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Kanadagås 50/53
Vitkindad gås 49/53
Prutgås 45/53
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Bläsand 48/53
Amerikansk bläsand 21/53
Snatterand 48/53
Kricka 50/53
Amerikansk kricka 22/53
Gräsand 51/53
Stjärtand 47/53
Årta 45/53
Blåvingad årta 5/53
Skedand 49/53
Rödhuvad dykand 15/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Vigg 50/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Ejder 49/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Sjöorre 47/53
Vitnackad svärta 30/53
Svärta 46/53
Knipa 51/53
Salskrake 45/53
Småskrake 49/53
Storskrake 48/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Rapphöna 45/53
Vaktel 31/53
Fasan 49/53
Smålom 44/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Smådopping 48/53
Skäggdopping 47/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Havssula 45/53
Storskarv 50/53
Toppskarv 42/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Gråhäger 50/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Röd glada 48/53
Havsörn 44/53
Gåsgam 3/53
Brun kärrhök 49/53
Blå kärrhök 46/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Duvhök 45/53
Sparvhök 47/53
Ormvråk 49/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Fiskgjuse 46/53
Tornfalk 49/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Pilgrimsfalk 46/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Rörhöna 46/53
Sothöna 48/53
Trana 47/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Mindre strandpipare 46/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Ljungpipare 47/53
Kustpipare 47/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Kustsnäppa 47/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Småsnäppa 46/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Spovsnäppa 46/53
Skärsnäppa 35/53
Myrsnäppa 44/53
Prärielöpare 31/53
Brushane 47/53
Dvärgbeckasin 34/53
Enkelbeckasin 47/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Rödspov 47/53
Myrspov 47/53
Småspov 45/53
Svartsnäppa 47/53
Dammsnäppa 25/53
Gluttsnäppa 48/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Skogssnäppa 47/53
Grönbena 48/53
Tereksnäppa 34/53
Drillsnäppa 48/53
Roskarl 46/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Dvärgmås 45/53
Tärnmås 34/53
Skrattmås 49/53
Ringnäbbad mås 25/53
Fiskmås 49/53
Silltrut 47/53
Gråtrut 49/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Havstrut 49/53
Tretåig mås 45/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kentsk tärna 48/53
Fisktärna 48/53
Silvertärna 49/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Småtärna 46/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Tobisgrissla 45/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Tamduva 48/53
Skogsduva 46/53
Ringduva 49/53
Turkduva 47/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Tornseglare 49/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Spillkråka 42/53
Större hackspett 47/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Berglärka 44/53
Backsvala 46/53
Ladusvala 49/53
Rostgumpsvala 7/53
Hussvala 49/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Ängspiplärka 49/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Skärpiplärka 47/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Gulärla 47/53
Citronärla 27/53
Forsärla 47/53
Sädesärla 49/53
Sidensvans 44/53
Strömstare 33/53
Gärdsmyg 48/53
Järnsparv 47/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Rödhake 48/53
Näktergal 46/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Rödstjärt 45/53
Buskskvätta 47/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Stenskvätta 47/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Koltrast 50/53
Taigatrast 13/53
Björktrast 50/53
Taltrast 45/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Rörsångare 47/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Ärtsångare 47/53
Törnsångare 46/53
Trädgårdssångare 43/53
Svarthätta 49/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Gransångare 48/53
Lövsångare 48/53
Kungsfågel 47/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Skäggmes 46/53
Stjärtmes 40/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Blåmes 50/53
Talgoxe 51/53
Nötväcka 47/53
Trädkrypare 42/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötskrika 46/53
Skata 51/53
Nötkråka 32/53
Kaja 51/53
Råka 51/53
Kråka 51/53
Korp 48/53
Rosenstare 26/53
Gråsparv 50/53
Pilfink 50/53
Bofink 49/53
Bergfink 47/53
Gulhämpling 24/53
Grönfink 50/53
Steglits 45/53
Grönsiska 45/53
Hämpling 48/53
Vinterhämpling 43/53
Gråsiska 47/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Domherre 44/53
Stenknäck 42/53
Lappsparv 37/53
Snösparv 46/53
Gulsparv 49/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Sävsparv 49/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53