LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Peter Strandvik

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan . 1976-01-18
Mindre sångsvan . 1979-05-11
Sångsvan . 1975-12-06
Sädgås . 1975-12-06
Spetsbergsgås . 1976-10-18
Bläsgås . 1976-10-28
Fjällgås Myraslätten, Fjärås 1974-10-24
Grågås . 1976-03-08
Kanadagås
Vitkindad gås . 1980-04-20
Prutgås . 1976-10-18
Rödhalsad gås 1 ex Råöviken, Onsala 2007-08-13
Nilgås 2 ex Tjolöholm 2006-05-04
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Getteröns naturreservat 2009-07-15
Gräsand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta 1 ad hane Trönninge ängar 2013-04-26
Skedand
Rödhuvad dykand 1 hona Långnäsdammen, Halmstad 2008-02-22
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 ad hane Klapperstensfältet, Påarp 2011-05-03
Vitnackad svärta 1 hane Skummeslövsstrand 2004-10-08
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe Ingemansbo, Bygget, Breared 1979-06-04
Orre
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ad sdr Getteröns naturreservat 2005-05-27
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira Nidingen 1980-10-02
Mindre lira Nidingen
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Nidingen 1983-10-19
Havssula
Storskarv
Toppskarv Malön, Onsala 2001-10-14
Silkeshäger 1 ex Fågeltornsviken, Tjolöhom 2011-06-13
Gråhäger
Vit stork Getteröns naturreservat 1975-11-10
Skedstork 1 ex Getteröns naturreservat 2016-06-29
Bivråk
Brun glada 1 ad Vindrarp, Våxtorp 2003-04-17
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 1K Stavsjö, Stafsinge 2008-09-19
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kejsarörn 1 3k Fjällalunda, Falkenberg 2005-01-28
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Eleonorafalk 1 ad mörk fas Sönnerbergen, Onsala 2006-09-01
Jaktfalk 1 2K Getteröns naturreservat 2009-02-15
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna 1 ex Skottorps våtmark, Laholm 2014-06-03
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hane Getterön 2006-05-18
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 hane Nidingen 1984-05-11
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Sönnerbergen, Onsala 1976-10-28
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Råöviken, Onsala 2006-09-01
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 ex Smedsgård, Tvååker 2018-01-12
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa 1 ex Getterön 2006-06-21
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 1k Getteröns naturreservat 2003-08-15
Brednäbbad simsnäppa 1 ad Båtafjorden, Värö 2006-08-03
Bredstjärtad labb 1 ad ljus fas, str S Nidingen 1980-10-02
Kustlabb
Storlabb
Svarthuvad mås 1 3k Dammen, Getterön 2010-04-16
Dvärgmås
Tärnmås 1 1K Lerjan, Galtabäck 2003-10-09
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 4k Galtabäcksskär 2012-01-22
Vittrut 1 2k Getterön 2014-01-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ex Råöviken, Onsala 2001-05-22
Ismås 1 1K Lerkils hamn, Vallda 2004-12-09
Skräntärna Inre Kungsbackafjorden 2001-07-09
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna Munkagårdsfloen, Morup 2007-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 ex Slätten, Falkenberg 2010-01-22
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare Gåsevadholm, Tölö
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka 1 ex Nidingen 1983-07-23
Tofslärka 1 ex Falkenbergs hamn 2007-05-07
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Mongolpiplärka 1 ex Kohall, Apelvikem 2007-12-14
Fältpiplärka Morups tånge 1979-05-19
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Näsbokrok, Ölmevalla 2004-02-29
Hedpiplärka 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-11-23
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Nidingen 1983-04-19
Blåhake Nidingen 1980-05-16
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hane, västlig ras Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-11-23
Stenskvätta
Nunnestenskvätta 1 1k hane Stafsingestrand, Falkenberg 2003-11-28
Ringtrast Nidingen 1981-04-17
Koltrast
Taigatrast 1 1K hona Södra Näs, Varberg 2005-11-23
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Vassångare 1 ex sj Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-11
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare 1 ex Nidingen 1985-09-08
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare 1 1K Nidingen 1981-10-14
Brunsångare 1 ex Nc, Getterön, Varberg 2012-01-22
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare Särdals strandskog 2007-05-12
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex sj Dömestorps strövområde, Hasslöv 2013-04-26
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Nidingen 1980-09-22
Svartvit flugsnappare
Skäggmes Getteröns naturreservat
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 2 ex Trönninge ängar 2003-04-15
Sommargylling 1 hane sj Vässingsö, Onsala
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 ex sj Skogskyrkogården, Falkenberg 1980-06-01
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb Sönnerbergen, Onsala 2002-08-18
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 5 ex Lerkil, Vallda 1985-11-23
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Sävsparv
Svarthuvad sparv 1 hane Nidingen 1984-06-18
Kornsparv 1 hane sj Smedsgård, Hl 1975-05-25Saknade arter på listan
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Tjäder 24/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Bronsibis 22/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Mindre sumphöna 4/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Prärielöpare 31/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Mindre gulbena 31/53
Fjällabb 27/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Lappuggla 21/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Sibirisk piplärka 2/53
Citronärla 27/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Flodsångare 25/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Lundsångare 14/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Snösiska 29/53
Tallbit 13/53
Dvärgsparv 20/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53