LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Ragnar Seldén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka Getterön 2012-03-25
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand 1 Källstorps hålor 2015-05-08
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Gubbanäsan, Getterön 2018-04-14
Alförrädare 1 ex Gubbanäsan, Getterön 2018-04-14
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 ex Påarp, Trönninge 2011-05-03
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork 1 Askome 2008-07-09
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Stäppörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk Långås 2012-05-13
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot 1 Ölmanäs 2013-05-08
Rödvingad vadarsvala 1 Morups tånge 2014-06-14
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Båtafjorden, Värö 2017-05-02
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Lisereds skär 2007-09-22
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Sandtärna 1 ex Trönninge ängar 2018-06-15
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla 1 ex Gubbanäsan, Getterön 2007-11-04
Nattskärra 4 ex Ryared 2005-06-15
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare 7 ex Varbergs centrum 2005-06-06
Härfågel 1 ex Yssby kyrka 2009-07-23
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka 1 ex Apelviken 2008-04-14
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Rosendal 2011-10-08
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 Fyren, Morups Tånge 2014-04-15
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast 1 ex Rödskär, Träslöv 2005-11-20
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Fältsångare 1 Getterön 2013-08-01
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Bergstaigasångare 1 ex Björkäng, Tvååker 2008-01-14
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 Öxnevalla 2010-07-31
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 3 Lynga 2015-11-01
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv 1 Eldsberga 2014-11-12
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Amerikansk bläsand 21/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Större turturduva 3/53
Fjälluggla 13/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Vattensångare 6/53
Eksångare 2/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Taigasångare 20/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53