LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Magnus Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 2 mot O Nidingen 1998-04-12
Sångsvan
Sädgås ca 100 Getterön 1996-12-28
Spetsbergsgås Fjärås 1987-11-07
Bläsgås
Fjällgås 1 juv Tjolöholm 1986-10-18
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Rödskär 1987-11-07
Prutgås
Rödhalsad gås 1 juv Fylleåns mynning 1994-11-12
Rostand 1 hona Getterön 1990-08-02
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ad hane Getterön 1995-07-08
Snatterand 8 Getterön 1996-08-29
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta 3 Båtafjorden, Värö 1997-08-26
Skedand Getterön 1987-05-02
Brunand 1 Varbergs hamn 1996-12-29
Vitögd dykand 1 hane Getterön 1994-04-29
Vigg
Bergand 5 Mellbystrand södra 1996-10-22
Ejder
Praktejder 1 hane mot S Morups fyr 1992-04-04
Alförrädare 1 hane Nidingen 1993-04-10
Alfågel
Sjöorre Morups tånge 1987-05-02
Vitnackad svärta 1 ad hona mot S Malön 1996-04-04
Svärta
Knipa
Salskrake 2 honor + 1 hane Getterön 1996-12-28
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna Malön 1986-10-26
Vaktel 1 ex sp Värö 1995-06-07
Fasan 1 tupp Mellbystrand södra 1996-10-23
Smålom Morups tånge 1987-05-02
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ad i vdr Varbergs hamn 1994-01-09
Vitnäbbad islom 1 ex i sdr mot S Nidingen 1993-04-16
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Trönninge ängar, S om Halmstad 2000-04-21
Svarthakedopping
Stormfågel ca 200 Mellbystrand-Skummeslövsstrand 1997-09-21
Gulnäbbad lira 1 ex mot N Nidingen 1993-06-21
Större lira 1 ex Mellbystrand södra 1999-02-05
Grålira 1 ex mot N Nidingen 1993-06-21
Mindre lira 1 ex mot N Gubbanäsan 1987-08-02
Balearisk lira 1 ex mot S sen N Mellbystrand 1997-09-17
Stormsvala 1 ex ringmärktes Ringhals udde 1998-08-15
Klykstjärtad stormsvala ca 15 ex Mellbystrand 1997-09-17
Havssula 1 Glommen 1996-11-07
Storskarv
Toppskarv 1 2K Gubbanäsan 1993-04-03
Rördrom 1 ex Lyngaskär 1993-12-12
Silkeshäger 1 ex Båtafjorden, Värö 1988-07-29
Ägretthäger 1 ex Maderna, Sandsjöbacka 1988-04-24
Gråhäger
Svart stork 2 juv Getterön 1996-08-14
Vit stork 1 ex Röinge 1996-06-30
Bronsibis 1 ex Trönninge ängar 2003-05-10
Skedstork 1 juv Getterön 1987-11-07
Bivråk
Svartvingad glada 1 ex Balgö, Lindberg 2004-04-26
Brun glada 1 par Vindrarp, Våxtorp 2001-07-01
Röd glada 1 mot N Släp 1999-07-10
Havsörn 2 juv + 1 2K + 1 subad Lismosse 1996-12-21
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 1K Morups tånge 1987-09-06
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Stäppörn 1 2K Lismosse 1996-12-21
Kejsarörn Lis mosse, Stafsinge 2005-01-05
Kungsörn Tjolöholm 1989-01-07
Fiskgjuse 1 Getterön 1996-07-20
Tornfalk
Aftonfalk 1 1K Råöviken, Onsala 1995-09-20
Stenfalk Morups tånge 1987-09-06
Lärkfalk
Jaktfalk 1 juv Smedsgård 1994-11-12
Pilgrimsfalk 2 ad Getterön 1996-08-14
Vattenrall Svartemossen, Vallda 1986-05-02
Småfläckig sumphöna 1 ad Getterön 1995-07-17
Mindre sumphöna 1 juv hona Halmstads reningsverk 1995-11-08
Kornknarr 1 sp Gåsevadholm 1997-06-07
Rörhöna Svartemossen, Vallda 1986-05-02
Sothöna
Trana 1 flög över vägen Sandsjöbacka 1998-07-19
Strandskata
Styltlöpare 2 ex Båtafjorden, Värö 1995-05-11
Skärfläcka 12 Båtafjorden, Värö 1997-08-26
Tjockfot 1 ex Morups tånge 1994-08-11
Mindre strandpipare ca 5 Ramsjökanalens mynning 1996-07-20
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hona Getterön 1987-05-02
Fjällpipare Gubbanäsan 1987-09-06
Amerikansk tundrapipare 1 2K Morups tånge 1998-06-04
Sibirisk tundrapipare 1 juv Morups tånge 1994-10-23
Ljungpipare
Kustpipare
Sumpvipa 1 ad Getterön 1997-07-10
Tofsvipa
Kustsnäppa 1 ex Galtabäcksskär 1995-02-25
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa Getterön 1987-08-02
Gulbröstad snäppa 1 juv Getteröns naturreservat 2001-10-08
Tuvsnäppa 1 ad Getterön 1998-08-17
Spovsnäppa
Skärsnäppa 1 Morups tånge 1998-01-15
Kärrsnäppa
Myrsnäppa Getterön 1987-07-24
Prärielöpare 1 ad Utteros 1999-08-17
Brushane
Dvärgbeckasin Torkelstorp 1986-10-18
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Björkäng, Tvååker 1996-09-07
Morkulla Knaparydet, Onsala 1995-12-16
Rödspov Getterön 1987-05-02
Myrspov Getterön 1987-05-02
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Getteröns naturreservat 1993-06-15
Gluttsnäppa
Mindre gulbena 1 juv Getteröns naturreservat 2001-10-13
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa 1 ex Nidingen 1986-07-03
Drillsnäppa
Roskarl Morups tånge 1995-12-09
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 2K Tyludden 1997-04-01
Bredstjärtad labb 1 juv mot S Nidingen 1991-11-04
Kustlabb 4 mot S Mellbystrand-Skummeslövsstrand 1997-09-21
Fjällabb 4 juv mot S + 1 juv rast Mellbystrand 1997-09-17
Storlabb 1 juv rast + 1 mot S Mellbystrand-Skummeslövsstrand 1997-09-21
Svarthuvad mås 1 1K i 1:a vdr Mellbystrand 1998-10-16
Dvärgmås
Tärnmås 5 juv rast + 2 juv mot S Mellbystrand 1997-09-17
Skrattmås
Ringnäbbad mås 1 ad Halmstads hamnutfyllnad 1993-06-06
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 1K Brevik, Morups tånge 1994-11-24
Vittrut 1 2K Båtafjorden, Värö 1989-01-07
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ad i vdr Stenånsmynning 1997-09-21
Ismås 1 1K Lerkil, Vallda 2004-12-07
Skräntärna Getterön 1987-08-02
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 2 Galtabäck 1998-07-19
Svarttärna Getterön 2001-10-08
Vitvingad tärna 1 3K Getterön 1994-06-04
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla 1 1K Varbergs hamn 1987-11-29
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 ex mot S Nidingen 1991-11-04
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 juv Göingegården, Varberg 1994-12-12
Gök
Tornuggla 1 ex Getterön 1996-12-28
Berguv Hördalen 1986-04-20
Hökuggla 1 ex Sandsjöbacka 1993-01-05
Sparvuggla 1 ex Torkelstorp 1999-11-08
Kattuggla 1 hörd Kärremosse 1998-04-27
Lappuggla 1 ex Skummeslövsstrand 2000-06-08
Hornuggla
Jorduggla Malön 1990-08-14
Pärluggla Nordskog 1999-11-20
Nattskärra 1 Torpasjön 1998-08-22
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Getteröns naturreservat 2001-01-01
Härfågel 1 ex Träslövsläge 1996-04-22
Göktyta Bengtssons häck, Getterön 1997-04-27
Gröngöling 1 Mönster 1998-11-07
Spillkråka 1 Halmstad 1996-10-30
Större hackspett
Mindre hackspett 1 hona Lerjan 1998-09-28
Kalanderlärka 1 ex Råöslätten, Onsala 2000-08-23
Korttålärka 1 ex Rödskär 1987-11-07
Tofslärka 1 ex Getterön 1995-04-24
Trädlärka 42 Lerjan 1996-09-25
Sånglärka
Berglärka Nidingen 1990-10-28
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex Koggerudden, Morup 1995-10-08
Fältpiplärka 1 Hagöns camping 1998-07-07
Trädpiplärka Morups tånge 1987-09-06
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Morups tånge 1987-09-06
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex S Träslövsläge 1997-01-05
Hedpiplärka 1 ex Träslövsläge 1996-12-29
Gulärla
Citronärla 1 2K hane Utteros 1996-05-01
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal 1 varnande Källtorps hålor 1999-07-02
Sydnäktergal 1 ex sj Lynga 1995-06-05
Blåhake 1 hona Galtabäcksskär 1994-10-02
Svart rödstjärt 1 hane Varbergs hamn 1995-12-02
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hona (västlig) Norra näs 1994-04-03
Stenskvätta
Nunnestenskvätta 1 1K hona Koggerudden, Morup 1996-11-21
Ökenstenskvätta 1 2K hane Skreanäs 1998-01-13
Ringtrast 1 3K+ hona Nidingen 1987-06-14
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 ex sj Kvarnagården, Himleån 1987-06-07
Vattensångare 1 juv ringmärktes Getterön 1995-08-17
Sävsångare 1 Koggerudden, Morup 1996-09-18
Busksångare 1 ex sj Apelviken, Varberg 1997-06-21
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Halmstads hamnutfyllnad 2001-07-02
Eksångare 1 ex ringmärktes Nidingen 1997-07-06
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex ringmärktes Nidingen 1990-06-21
Kungsfågelsångare 1 ex Bengtssons häck, Getterön 1994-10-13
Taigasångare 1 ex Rosendal 1995-10-08
Bergstaigasångare 1 ex Gubbanäsan 1994-11-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Bengtssons häck, Getterön 1997-04-01
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 3 hanar Killingatången, Getterön 1997-01-05
Stjärtmes
Entita 1 par Håstens fritidsområde, Varberg 1999-04-23
Talltita hörd Lerjan 1996-10-13
Tofsmes 1 Mönster 1998-01-16
Svartmes hörd Grimsholmen, Skrea 1996-10-13
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes Getterön 1990-08-03
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ad Morups tånge 1991-07-24
Varfågel Vallda Sandö 1987-11-08
Nötskrika
Skata
Nötkråka Strekered 1987-10-30
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Getterön 1994-07-16
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 hane Getterön 1995-04-12
Grönfink
Steglits ca 15 Lynga-Lisered 1996-10-13
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 2 ex Getterön 1994-11-06
Bändelkorsnäbb 4 ex Björkäng, Tvååker 2002-12-22
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 15 ex Björkäng, Tvååker 1997-01-01
Rosenfink
Tallbit 2 hanar Alledal, Breared 1998-11-22
Domherre
Stenknäck 2 Lerjan 1996-09-25
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 ex Veddige 1995-01-05
Sävsparv
Svarthuvad sparv 1 hane Nidingen 1987-06-13
Kornsparv 1 hane Råö 1998-03-15Saknade arter på listan
Nilgås 32/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Tjäder 24/53
Svartbrynad albatross 7/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Stäppvipa 9/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Större turturduva 3/53
Fjälluggla 13/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Tretåig hackspett 7/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Vassångare 18/53
Fältsångare 4/53
Rödstrupig sångare 15/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Iberisk gransångare 21/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53