LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Roger Eskilsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås Ölmevalla strandäng 2012-03-04
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås Båtafjorden, Värö 2007-08-18
Nilgås Trottaberg, Halmstad 2014-05-04
Rostand Getterön 2013-08-01
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka Tjolöholm 2013-04-23
Gräsand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta Trönninge ängar 2013-04-20
Skedand
Rödhuvad dykand Långenäsdammen, Söndrum 2008-02-24
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre Påarp, Trönninge 2011-05-04
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre Stensmossen, Fjärås 2008-02-12
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svartbrynad albatross
Stormfågel
Grålira Glommens sten 2006-09-03
Mindre lira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger Getteröns naturreservat 2005-05-26
Ägretthäger
Gråhäger
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kejsarörn Lis mosse, Stafsinge 2005-01-06
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk Morups hallar, Morup 2009-02-09
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna Skottorp 2014-06-01
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot Ölmanäs 2013-05-08
Rödvingad vadarsvala Morups tånge 2014-06-14
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa Morups tånge 2011-09-10
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa Påarp 2014-05-04
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Fjällabb Glommens sten 2006-09-03
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut Glommens hamn, Morup 2007-01-28
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna Getteröns naturreservat 2010-08-08
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna Killingatången, Getterön 2008-05-26
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung Galtabäck 2006-12-10
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv Vallda 2005-03-04
Hökuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare Kvarnagården, Varberg 2005-06-06
Härfågel Eldsberga, Halmstad 2014-11-14
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka Morups tånge 2005-12-28
Mongolpiplärka Apelviken, Varberg 2007-12-15
Fältpiplärka Morups tånge 2015-08-05
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-11-23
Gulärla
Citronärla Ölmevalla strandäng 2011-05-30
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Svart rödstjärt Glommens hamn, Morup 2007-01-28
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast Rödskär, Träslöv 2005-11-21
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare Svinholmen,Kungsbacka 2014-06-10
Vassångare Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-10
Sävsångare
Fältsångare Getterön 2013-08-01
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-11
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Bergstaigasångare Björkäng, Tvååker 2008-01-15
Brunsångare Råhagen, Vallda 2006-05-15
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare Busör 2007-05-10
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Bengtssons häck, Getterön 2007-04-08
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Gröninge, Kungsbacka 2009-05-22
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Skogskyrkogården, Falkenberg 2007-04-30
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink Killingatången, Getterön 2005-05-26
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Kornsparv Norra Lyngen, Morup 2010-07-23Saknade arter på listan
Amerikansk bläsand 21/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Tjäder 24/53
Svarthalsad dopping 30/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Ringnäbbad mås 25/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Lunnefågel 27/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Blåhake 27/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Vattensångare 6/53
Busksångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53