LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Håkan Sivencrona

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 3 ex Munkagårdsfloen, Morup 2008-03-02
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand 1 ex Munkagårdsfloen, Morup 2008-06-24
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 2 ex Träslövslägeviken 2007-11-04
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 ex Getteröns naturreservat 2008-06-01
Småfläckig sumphöna
Kornknarr 1 ex Grimeton, Varberg 2008-05-31
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Rödhalsad snäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 3 ex Getteröns naturreservat 2008-05-27
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ex Vallda Sandö 2008-02-07
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Getteröns naturreservat 2008-02-21
Biätare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex Undarsmosse, Steninge 2008-01-12
Mongolpiplärka 1 ex Lilla Apelviken 2007-12-12
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt 1 ex Varbergs centrum 2008-04-30
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Galtabäck 2008-04-12
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 ex Gubbanäsan, Getterön 2008-05-07
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Bergstaigasångare 1 ex Björkäng, Tvååker 2008-01-15
Brunsångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Nygrannas, Träslöv 2008-05-01
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Amerikansk bläsand 21/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Svartnäbbad islom 26/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Sumpvipa 14/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Ringnäbbad mås 25/53
Vittrut 33/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Gulhämpling 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53