LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Conny Palm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Natthäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Skedstork
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Stäppörn
Kejsarörn 1 ex Heberg, Årstad 2005-01-06
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Rödhalsad snäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Skäggtärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 23/53
Nilgås 32/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Alförrädare 21/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svartbrynad albatross 7/53
Större lira 6/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större gulbena 4/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Tärnmås 34/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Större turturduva 3/53
Sparvuggla 22/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Vattenpiplärka 37/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Gulhämpling 24/53
Tallbit 13/53
Svarthuvad sparv 3/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53