LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Johan Frölinghaus

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 Getterön 2001-04-15
Mindre sångsvan 6 Getterön 2002-03-25
Sångsvan 6 Getterön 2001-10-12
Sädgås 8 Getterön 2001-11-09
Spetsbergsgås 2 Getterön 2002-04-01
Bläsgås 1 Getterön 2002-12-03
Fjällgås 1 Ölmevalla by 2012-03-03
Grågås 1 Getterön 2001-04-15
Kanadagås 1 Getterön 2001-04-15
Vitkindad gås 29 Getterön 2001-09-06
Prutgås 6 Bua udde 2002-06-04
Rödhalsad gås 1 Råöviken 2007-08-12
Nilgås 1 Getterön 2004-05-05
Rostand 2 Brevik, Morup 2001-08-07
Gravand 1 Getterön 2001-04-15
Bläsand 1 Getterön 2001-04-15
Amerikansk bläsand 1 Smedsgård 2005-05-03
Snatterand 5 Getterön 2001-09-20
Kricka 1 Getterön 2001-04-15
Amerikansk kricka 1 Getterön 2002-05-24
Gräsand 1 Getterön 2001-04-15
Stjärtand 30 Getterön 2001-09-22
Årta 1 Getterön 2002-04-02
Skedand 1 Getterön 2002-04-01
Rödhuvad dykand 1 Långenäsudden 2008-02-16
Brunand 2 Getterön 2002-04-18
Ringand 1 Påarp 2010-04-05
Vigg 1 Getterön 2001-04-15
Bergand 1 Bua udde 2001-11-03
Ejder 1 Bua udde 2001-04-15
Praktejder 1 Grimsholmen, Skrea 2005-06-06
Alfågel 2 Glommens sten 2002-03-29
Sjöorre 1 Båtafjorden 2001-12-17
Amerikansk sjöorre 1 Påarp 2011-05-02
Vitnackad svärta 1 Skummeslövsstrand 2004-09-28
Svärta 15 Gubbanäsan 2002-04-08
Knipa 1 Getterön 2001-04-15
Salskrake 1 Getterön 2001-11-12
Småskrake 1 Båtafjorden 2001-04-15
Storskrake 1 Getterön 2001-04-15
Amerikansk kopparand 2 Trönninge ängar 2004-04-28
Orre 1 Nordskog, Grimmared 2002-04-27
Tjäder 3 Nordskog 2002-04-27
Rapphöna 15 Galtabäck 2003-02-08
Vaktel 1 Östra hed, Veddige 2002-06-15
Fasan 1 Getterön 2001-04-15
Smålom 6 Bua udde 2001-06-04
Storlom 2 Rödskär 2002-03-26
Svartnäbbad islom 1 Gubbanäsan 2004-09-21
Vitnäbbad islom 1 Gubbanäsan 2002-04-23
Smådopping 2 Getterön 2001-05-31
Skäggdopping 1 Rödskär 2001-10-04
Gråhakedopping 2 Bua udde 2001-11-03
Svarthalsad dopping 1 Getteröns naturreservat 2002-06-26
Svarthakedopping 1 Båtafjorden 2002-09-25
Stormfågel 2 Gubbanäsan 2002-04-06
Grålira 1 Bua udde, Värö 2006-10-07
Mindre lira 1 Bua udde 2004-06-14
Balearisk lira 1 Nidingen 2014-08-18
Stormsvala 1 Ringhals udde 2002-08-15
Klykstjärtad stormsvala 2 Glommens sten 2004-09-15
Havssula 10 Gubbanäsan 2002-04-28
Storskarv 61 Bua udde 2002-04-15
Toppskarv 1 Gubbanäsan 2004-02-08
Rördrom 1 Getteröns naturreservat 2003-01-07
Silkeshäger 1 Båtafjorden 2002-05-12
Ägretthäger 1 Smedsgård 2002-06-05
Gråhäger 1 Båtafjorden 2001-10-22
Vit stork 1 Mossarp, Lindberg 2004-06-23
Bronsibis 1 Getteröns naturreservat 2002-05-10
Skedstork 1 2K Getteröns naturreservat 2003-05-28
Bivråk 1 Getterön 2001-05-22
Svartvingad glada 1 Balgö 2004-04-26
Brun glada 1 Järnvirke, Tvååker 2006-04-13
Röd glada 1 Getteröns naturreservat 2002-03-21
Havsörn 1 Getteröns naturreservat 2001-11-09
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 Lis mosse 2002-09-01
Ängshök 1 Båtafjorden 2001-07-07
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 Båtafjorden 2001-09-11
Kejsarörn 1 3k+ Lis mosse, Stafsinge 2005-01-05
Kungsörn 1 Derome 2001-11-25
Fiskgjuse
Tornfalk 1 Getterön 2001-04-15
Aftonfalk 1 Getterön 2002-06-05
Stenfalk 1 Båtafjorden 2001-09-21
Lärkfalk 1 Lerjan 2001-09-25
Jaktfalk 1 ex Bu udde 2006-10-28
Pilgrimsfalk 1 Getterön 2001-06-07
Vattenrall
Småfläckig sumphöna 2 Getterön 2001-08-31
Dvärgsumphöna 1 Skottorp 2014-06-02
Kornknarr 1 Båtafjorden 2002-05-12
Rörhöna
Sothöna
Trana 2 Båtafjorden 2001-05-27
Strandskata 18 Båtafjorden 2001-05-27
Skärfläcka 1 Getterön 2002-03-12
Tjockfot 1 Ölmanäs 2013-05-08
Mindre strandpipare 6 Getterön 2002-04-15
Större strandpipare 28 Båtafjorden 2001-05-27
Svartbent strandpipare 1 Getteröns naturreservat 2005-05-02
Ökenpipare 1 Påarp, Trönninge 2005-05-03
Fjällpipare 2 Killingatången 2004-05-24
Sibirisk tundrapipare 1 Ölmevalla strand 2003-06-17
Ljungpipare 3 Getterön 2001-06-07
Kustpipare 1 Båtafjorden 2001-06-04
Tofsvipa
Kustsnäppa 60 Morups tånge 2001-08-31
Sandlöpare 1 Gubbanäsan 2002-06-04
Småsnäppa 1 Båtafjorden 2001-05-21
Mosnäppa 28 Båtafjorden 2001-05-21
Gulbröstad snäppa 1 Getterön 2001-10-14
Tuvsnäppa 1 Getterön 2002-10-19
Spovsnäppa 1 Båtafjorden 2001-05-21
Skärsnäppa 1 Ringhals udde 2002-12-14
Kärrsnäppa 5 Båtafjorden 2001-05-27
Myrsnäppa 5 Getterön 2002-07-27
Prärielöpare 1 Getterön 2001-10-03
Brushane 1 Getterön 2002-04-06
Dvärgbeckasin 1 Båtafjorden 2001-10-22
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 Getterön 2002-05-16
Morkulla
Rödspov 2 Getterön 2001-06-05
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 Båtafjorden 2002-06-13
Gluttsnäppa
Mindre gulbena 1 Getterön 2001-10-14
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa 1 Hamnutfyllnaden , Halmstad 2002-05-20
Drillsnäppa
Roskarl 2 Morups tånge 2001-08-30
Smalnäbbad simsnäppa 1 Getterön 2001-06-07
Brednäbbad simsnäppa 1 Båtafjorden, Värö 2006-07-31
Bredstjärtad labb 8 Nidingen 2005-11-05
Kustlabb 2 Gubbanäsan 2002-05-11
Fjällabb 1 Gubbanäsan 2004-09-13
Storlabb 1 Väderöarna 2002-08-18
Svarthuvad mås 1 2K Getterön 2001-06-01
Dvärgmås
Tärnmås 1 1K Lerjan 2003-10-05
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 1K Getterön 2004-10-07
Medelhavstrut 1 ad Getterön 2003-12-19
Vitvingad trut 1 Getterön 2001-11-11
Vittrut 1 4K Glommens hamn 2001-11-03
Havstrut
Tretåig mås 1 Morups tånge 2001-11-03
Rosenmås 1 Råöviken 2001-05-16
Ismås 1 1K Lerkils hamn 2004-12-08
Skräntärna 1 Killingatången 2004-07-22
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 6 Getterön 2002-04-22
Svarttärna 1 Båtafjorden 2001-05-31
Vitvingad tärna 2 Getterön 2013-05-08
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla 1 Busör 2003-11-15
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 Bua udde 2001-11-03
Lunnefågel 1 1K Rödskär 2001-11-24
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 Nidingen 2008-09-11
Gök
Berguv 1 Varbergs kommun 2003-03-21
Hökuggla 1 ex Rådjursberget, Öströö 2006-01-15
Sparvuggla 1 Varbergs kommun 2004-03-23
Kattuggla
Hornuggla 1 Getterön 2001-10-24
Jorduggla 1 Getterön 2001-10-24
Pärluggla 2 Varbergs kommun 2004-03-18
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 Kullagård, Veddige 2001-06-10
Biätare 11 Kvarnagården, Varberg 2005-06-06
Härfågel 1 Mannaberg, Skrea 2004-04-19
Göktyta 1 Bua udde 2003-05-03
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 Breared 2004-10-17
Korttålärka 1 Slöinge 2008-05-06
Tofslärka 1 ex Falkenbergs hamn 2007-05-03
Trädlärka 6 Lerjan 2001-09-25
Sånglärka
Berglärka 13 Galtabäck 2002-04-14
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 Källtorps våtmark 2012-04-20
Hussvala
Större piplärka 1 Koggerudden 2002-10-06
Mongolpiplärka 1 Apelviken 2007-12-13
Fältpiplärka 1 Suseåns mynning 2002-06-01
Sibirisk piplärka 1 Nidingen 2013-09-18
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Båtafjorden 2002-05-16
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 Bua udde 2003-12-21
Hedpiplärka 1 Årnäsudden 2008-11-25
Gulärla
Citronärla 1 Utteros 2004-04-27
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 Apelviken 2002-05-23
Blåhake 1 Gubbanäsan 2002-05-11
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 Busör 2005-11-27
Vitgumpad buskskvätta 1 Gubbanäsan 2012-10-30
Stenskvätta
Nunnestenskvätta 1 Stafsingestrand 2003-11-24
Ökenstenskvätta 1 1K Lisered 2003-11-11
Ringtrast 1 Getterön 2002-04-10
Koltrast
Taigatrast 1 Södra Näs 2005-11-22
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 Getterön 2002-05-11
Flodsångare 1 Ramsjöholm, Stafsinge 2005-06-20
Vassångare 1 Inre Kungsbackafjorden 2007-05-10
Sävsångare
Busksångare 1 Råöviken 2002-06-08
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 Hamnutfyllnaden, Halmstad 2002-05-20
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 Getterön 2002-09-27
Höksångare 1 Nidingen 2007-06-01
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare 1 Smedsgård 2002-10-30
Taigasångare 1 Skogstorp, Falkenberg 2004-10-03
Bergstaigasångare 1 Björkäng 2008-01-16
Brunsångare 1 Getterön 2002-10-22
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 Busör 2007-05-10
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 Getterön 2002-04-19
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 Dömestorp 2004-05-22
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 2 Trönninge ängar 2003-05-10
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 Båtafjorden 2004-05-25
Varfågel 1 Dran, Veddige 2001-11-20
Nötskrika
Skata
Nötkråka 2 Nordskog 2006-04-30
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Getterön 2001-10-09
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 Prästakullen, Varberg 2002-05-23
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 1 Getterön 2001-10-09
Bändelkorsnäbb 11 Smedsgård 2002-11-27
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 2 Nordskog 2002-04-27
Rosenfink 1 Båtafjorden 2001-05-27
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 3 Koggerudden 2003-01-11
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv 2 Killingatången 2003-05-04
Dvärgsparv 1 Rosendal 2004-01-21
SävsparvSaknade arter på listan
Blåvingad årta 5/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Alförrädare 21/53
Järpe 6/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Ringnäbbad mås 25/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Lappuggla 21/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kalanderlärka 17/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Lundsångare 14/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Tallbit 13/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53