LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Getteröns naturreservat 1968-08-12
Sångsvan Getteröns naturreservat 1970-11-03
Sädgås M orups tånge 2009-02-07
Bläsgås 4 ex Bassås, Onsala 2011-03-11
Grågås
Kanadagås Getteröns naturreservat 1978-10-27
Vitkindad gås
Prutgås Morups tånge 1973-06-04
Nilgås Getteröns naturreservat 2005-05-17
Gravand Getteröns naturreservat 1968-08-12
Bläsand Galtabäckshamn 1970-09-13
Snatterand Getteröns naturreservat 1970-09-13
Kricka Getteröns naturreservat 1968-08-12
Gräsand Getteröns naturreservat 1968-08-12
Stjärtand Getteröns naturreservat 1970-09-13
Årta Getteröns naturreservat 1968-08-12
Skedand Getteröns naturreservat 1970-09-13
Vigg Getteröns naturreservat 1970-01-06
Ejder Getteröns naturreservat 1968-08-12
Alfågel Getteröns naturreservat 1970-11-03
Sjöorre Getteröns naturreservat 1970-01-06
Amerikansk sjöorre 1 Påarp 2013-05-26
Vitnackad svärta Skummeslövsstrand 2004-10-09
Svärta Morups tånge 1971-08-14
Knipa Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Salskrake Skörvallaviken, Släp 2004-01-17
Småskrake Getteröns naturreservat 1970-01-06
Storskrake Getteröns naturreservat 1970-01-06
Rapphöna Morups tånge 1973-06-04
Vaktel 1 Olofsbo 2011-07-02
Fasan Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Smålom Gottskär, Onsala 2008-01-13
Storlom Kullaviks hamn 2006-04-08
Smådopping Gottskär, Onsala 1977-10-09
Skäggdopping Gottskär, Onsala 1978-10-18
Gråhakedopping 1 ex Lerkil, Vallda 2011-01-09
Svarthalsad dopping 1 Munkagårdsfloen 2011-08-21
Stormfågel
Grålira Glommens sten 2008-10-04
Klykstjärtad stormsvala Glommens sten 2008-10-04
Havssula Glommens sten 2008-10-04
Storskarv Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Toppskarv Morups tånge 2006-10-01
Silkeshäger Getteröns naturreservat 2005-05-17
Gråhäger Getteröns naturreservat 1968-08-12
Vit stork Ölmevalla strandäng 2006-05-07
Bivråk
Röd glada Öster om Halmstad 2008-04-11
Havsörn Getteröns naturreservat 1970-01-06
Brun kärrhök Getteröns naturreservat 1971-08-14
Blå kärrhök Onsala Sandö 1977-11-02
Duvhök Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Sparvhök Getteröns naturreservat 1970-09-13
Ormvråk Tjolöholm 1969-01-12
Fjällvråk Getteröns naturreservat 1970-01-06
Fiskgjuse Sik, Tvååker 1971-08-14
Tornfalk Getteröns naturreservat 1970-01-06
Stenfalk Onsala Sandö 1977-10-09
Lärkfalk 1 morups tånge fyr 2011-06-19
Jaktfalk Galtabäcksskär 2009-03-07
Pilgrimsfalk Getteröns naturreservat 1970-09-13
Vattenrall Inre Kungsbackafjorden 2007-09-22
Dvärgsumphöna 1 Skottorps våtmark 2014-06-02
Rörhöna Getteröns naturreservat 1970-09-13
Sothöna Getteröns naturreservat 1968-08-12
Trana Getteröns naturreservat 2005-05-17
Strandskata Getteröns naturreservat 1968-08-12
Skärfläcka Getteröns naturreservat 1968-08-12
Rödvingad vadarsvala 1 Korshamn 2014-06-14
Mindre strandpipare 2 Korshamn, Morups Tångeq 2011-08-21
Större strandpipare Getteröns naturreservat 1968-08-12
Ljungpipare Getteröns naturreservat 1968-08-12
Kustpipare Getteröns naturreservat 1970-09-13
Tofsvipa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Kustsnäppa Getteröns naturreservat 1970-09-13
Sandlöpare Sik, Tvååker 1971-08-15
Småsnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Mosnäppa Getteröns naturreservat 1970-09-13
Gulbröstad snäppa Getteröns naturreservat 2001-10-13
Spovsnäppa Getteröns naturreservat 1970-09-13
Skärsnäppa Getteröns naturreservat 1970-01-06
Kärrsnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Myrsnäppa Morups tånge 2009-05-24
Prärielöpare
Brushane Getteröns naturreservat 1968-08-12
Enkelbeckasin Getteröns naturreservat 1968-08-12
Morkulla Getteröns naturreservat 1968-08-12
Rödspov Sik, Tvååker 1971-08-14
Myrspov Getteröns naturreservat 1968-08-12
Småspov Morups tånge 1971-08-14
Storspov Morups tånge 1971-08-14
Svartsnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Rödbena Getteröns naturreservat 1968-08-12
Gluttsnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Mindre gulbena Getteröns naturreservat 2001-10-13
Skogssnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Grönbena Getteröns naturreservat 1971-08-14
Tereksnäppa Getteröns naturreservat 2006-06-18
Drillsnäppa Getteröns naturreservat 1968-08-12
Roskarl Morups tånge 1971-08-14
Storlabb Morups tånge 2004-09-25
Dvärgmås 1 ex Trönninge ängar 2003-05-15
Tärnmås Galtabäckshamn 2003-10-05
Skrattmås Getteröns naturreservat 1968-08-12
Fiskmås Getteröns naturreservat 1968-08-12
Silltrut Getteröns naturreservat 1968-08-12
Gråtrut Getteröns naturreservat 1968-08-12
Havstrut Getteröns naturreservat 1968-08-12
Tretåig mås Mönster, Onsala 1977-11-02
Rosenmås Onsala Sandö 2001-05-16
Ismås Lerkil, Vallda 2004-12-11
Skräntärna Sik, Tvååker 1971-08-14
Kentsk tärna Getteröns naturreservat 1968-08-12
Fisktärna Getteröns naturreservat 1968-08-12
Silvertärna
Småtärna Getteröns naturreservat 1968-08-12
Svarttärna Getteröns naturreservat 2006-06-18
Sillgrissla Gubbanäsan, Getterön 1970-11-03
Tordmule Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Tobisgrissla
Tamduva Getteröns naturreservat 1970-09-13
Skogsduva Onsala Sandö 1977-10-09
Ringduva Getteröns naturreservat 1968-08-12
Turkduva Varbergs centrum 1970-01-06
Gök Varberg 2004-06-26
Hornuggla Falkenberg 2010-01-10
Jorduggla Morups tånge 2007-02-10
Tornseglare Getteröns naturreservat 1968-08-12
Gröngöling Onsala Sandö 1977-10-09
Spillkråka Onsala Sandö 1978-10-18
Större hackspett Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Korttålärka Halmstads hamnutfyllnad 2001-01-16
Sånglärka Getteröns naturreservat 1968-08-12
Berglärka Tjolöholm 1976-11-06
Backsvala Getteröns naturreservat 1968-08-12
Ladusvala Getteröns naturreservat 1968-08-12
Hussvala Getteröns naturreservat 1968-08-12
Större piplärka Morups tånge 2005-12-31
Fältpiplärka Olofsbo, Stafsinge 2008-07-04
Trädpiplärka Sik, Tvååker 1971-08-14
Ängspiplärka Getteröns naturreservat 1968-08-12
Rödstrupig piplärka 1 ex Morups tånge 2007-09-04
Skärpiplärka Gubbanäsan, Getterön 1970-01-06
Hedpiplärka Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-13
Gulärla Getteröns naturreservat 1970-09-13
Forsärla Mönster, Onsala 1977-10-09
Sädesärla Getteröns naturreservat 1970-09-13
Sidensvans Morups tånge 2003-11-18
Gärdsmyg Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Järnsparv Mönster, Onsala 1978-09-19
Rödhake Mönster, Onsala 1977-10-09
Näktergal Getteröns naturreservat 2005-05-17
Rödstjärt Sik, Tvååker 1977-07-31
Buskskvätta Galtabäckshamn 1971-08-14
Svarthakad buskskvätta Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-13
Vitgumpad buskskvätta 1 Morups tånge 2014-04-15
Stenskvätta Getteröns naturreservat 1968-08-12
Nunnestenskvätta Stafsingestrand 2003-11-29
Ringtrast Mönster, Onsala 1977-11-02
Koltrast Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Taigatrast Varberg 2005-11-24
Björktrast Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Taltrast Mönster, Onsala 1978-10-18
Rödvingetrast Mönster, Onsala 1977-11-02
Dubbeltrast Morups tånge 2008-03-28
Kärrsångare Kullavik 2006-06-09
Rörsångare Kullavik 2006-06-09
Ärtsångare Ölmevalla strandäng 2006-05-07
Törnsångare Varberg 2004-06-26
Trädgårdssångare Örsviken 2006-06-17
Svarthätta Örsviken 2006-06-17
Taigasångare Apelviken, Varberg 2008-10-04
Bergstaigasångare Björkäng, Tvååker 2008-01-17
Grönsångare Spårhaga 2006-06-27
Gransångare Inre Kungsbackafjorden 2003-09-14
Iberisk gransångare Busör 2007-05-23
Lövsångare Kullavik 2007-02-11
Kungsfågel Onsala Sandö 1977-10-09
Mindre flugsnappare 1 ex Tölö, Kungsbacka 2011-06-11
Svartvit flugsnappare Spårhaga 2006-06-27
Skäggmes Inre Kungsbackafjorden 2005-09-20
Stjärtmes Mönster, Onsala 1977-10-09
Entita Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Tofsmes Onsala Sandö 1977-10-09
Svartmes Onsala Sandö 1977-10-09
Blåmes Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Talgoxe Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Nötväcka Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Trädkrypare 1 ex Kullavik 2007-05-31
Varfågel Inre Kungsbackafjorden 2008-01-13
Nötskrika Mönster, Onsala 1977-10-09
Skata Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Kaja Getteröns naturreservat 1968-08-12
Råka Mönster, Onsala 1977-10-09
Kråka Getteröns naturreservat 1968-08-12
Korp Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Stare Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Rosenstare Råöviken, Onsala 2009-06-03
Gråsparv Getteröns naturreservat 1968-08-12
Pilfink Getteröns naturreservat 1968-08-12
Bofink Getteröns naturreservat 1968-08-12
Bergfink Mönster, Onsala 1978-10-15
Grönfink Inre Kungsbackafjorden 1969-01-12
Steglits Morups tånge 2007-09-04
Grönsiska Mönster, Onsala 1977-10-09
Hämpling Getteröns naturreservat 1970-09-13
Vinterhämpling Kungsbacka 1969-01-12
Gråsiska Mönster, Onsala 1977-11-02
Mindre korsnäbb Inre Kungsbackafjorden 2003-09-14
Domherre Kungsbacka 1969-01-12
Stenknäck 1 ex Bolsheden, Kullavik 2007-04-11
Lappsparv Morups tånge 2007-09-04
Snösparv Getteröns naturreservat 1970-01-06
Gulsparv Kungsbacka 1969-01-12
Sävsparv Getteröns naturreservat 1970-11-03
Kornsparv Getteröns naturreservat 1972-05-14Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 44/53
Spetsbergsgås 42/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Tuvsnäppa 28/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Svarthuvad mås 33/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Vattenpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Brunsångare 16/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Talltita 34/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53