LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Stina Thelander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Fjällgås Brevik, Morups tånge 2001-04-01
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Getterön, Varberg 2007-10-06
Nilgås Getteröns naturreservat 2004-05-13
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Praktejder Påarp, Trönninge 2000-03-18
Sjöorre
Vitnackad svärta Skummeslövs strand 2004-10-02
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira Morups tånge 1998-08-08
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Natthäger Getteröns naturreservat 1998-05-31
Silkeshäger
Ägretthäger Getteröns naturreservat 2000-09-30
Gråhäger
Bronsibis Trönninge ängar 2003-05-07
Skedstork Getteröns naturreservat 2003-05-28
Röd glada
Havsörn Tjolöholm 1995-01-27
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök Getteröns naturreservat 2001-01-23
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr 1 ex Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-11
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare Getteröns naturreservat 1998-05-17
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare Påarp, Trönninge 2000-04-21
Fjällpipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Sumpvipa Getteröns naturreservat 1997-07-12
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa Getteröns naturreservat 2001-10-14
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare Påarp, Trönninge 2001-08-16
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Mindre gulbena Getteröns naturreservat 2001-10-14
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa Halmstads hamnutfyllnad 2002-05-20
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Svarthuvad mås Galtabäcksskär 2000-05-27
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås Halmstads hamnutfyllnad 2000-04-21
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut Brevik, Morups tånge 2000-01-30
Vittrut Brevik, Morups tånge 2000-01-30
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås Lervik 2004-12-07
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv Kungsbacka soptipp 1996-03-24
Hökuggla
Kattuggla
Jorduggla Glommens sten 2000-09-30
Tornseglare
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka 1 ex Morups fyr 2007-10-06
Större hackspett
Kalanderlärka
Tofslärka 1 ex Falkenbergs hamn 2007-05-12
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka Lindome 2006-06-25
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka Onsala Sandö 2001-02-18
Hedpiplärka 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-11-23
Gulärla
Citronärla Halmstads hamnutfyllnad 2001-06-17
Forsärla 8 ex Lindome 2006-06-01
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Tjolöholm 2007-03-25
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare Gåsevadholm, Tölö 1997-07-02
Flodsångare Gåsevadholm, Tölö 1997-07-02
Vassångare 1 ex Svinholmen, Kungsbacka 2007-05-11
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare Gubbanäsan, Getterön 1996-04-21
Grönsångare Hällesåker, Lindome 2006-05-17
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Busör 2007-05-12
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Entita Hällesåker Lindome 2006-05-13
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Pungmes Trönninge ängar 2001-05-21
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Falkenbergs hamn 2007-05-12
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Bläsgås 40/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Smålom 44/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Gråhakedopping 43/53
Svartbrynad albatross 7/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Rördrom 31/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Stäppvipa 9/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Korttålärka 24/53
Trädlärka 38/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Rödstjärt 45/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Stjärtmes 40/53
Trädkrypare 42/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Rosenstare 26/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Stenknäck 42/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53