LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Björn Dellming

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Getteröns naturreservat
Sångsvan Maderna, Sandsjöbacka, Tölö
Sädgås Getteröns naturreservat
Spetsbergsgås Getteröns naturreservat
Bläsgås Galtabäck
Grågås Getteröns naturreservat
Kanadagås Getteröns naturreservat
Vitkindad gås Getteröns naturreservat
Prutgås Galtabäck
Nilgås
Gravand Getteröns naturreservat
Bläsand Getteröns naturreservat
Snatterand Getteröns naturreservat
Kricka Getteröns naturreservat
Amerikansk kricka
Gräsand Getteröns naturreservat
Stjärtand Getteröns naturreservat
Årta Getteröns naturreservat
Skedand Getteröns naturreservat
Rödhuvad dykand
Brunand Båtafjorden, Värö
Vigg Getteröns naturreservat
Bergand Tjolöholm
Ejder Gubbanäsan, Getterön
Alfågel Gubbanäsan, Getterön
Sjöorre Gubbanäsan, Getterön
Vitnackad svärta 1 hane Skummeslövstrand
Svärta Gubbanäsan, Getterön
Knipa Getteröns naturreservat
Salskrake Tjolöholm
Småskrake Gubbanäsan, Getterön
Storskrake Tjolöholm
Orre Norra Barnsjön, Lindome
Tjäder Fjärås, Kungsbacka
Rapphöna Morups tånge
Vaktel
Fasan Getteröns naturreservat
Smålom Morups tånge
Storlom Gubbanäsan, Getterön
Svartnäbbad islom
Smådopping Getteröns naturreservat
Skäggdopping Getteröns naturreservat
Gråhakedopping Gubbanäsan, Getterön
Svarthalsad dopping Getteröns naturreservat
Svarthakedopping Lynga, Morup
Stormfågel Gubbanäsan, Getterön
Mindre lira
Balearisk lira 1 ex Fjärehals, Onsala
Havssula Gubbanäsan, Getterön
Storskarv Gubbanäsan, Getterön
Toppskarv Morups tånge
Rördrom Getteröns naturreservat
Silkeshäger 1 ex Getteröns naturreservat 2005-05-18
Ägretthäger Råöviken, Onsala
Gråhäger
Vit stork
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kejsarörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hane Getteröns naturreservat 2005-05-04
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Gulbröstad snäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka Svängehallar, Onsala
Hedpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Bergstaigasångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes Trönninge ängar
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare Getteröns naturreservat
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv Getteröns naturreservat
Snösparv Morups tånge
Gulsparv
Sävsparv Getteröns naturreservat
Kornsparv Morups tångeSaknade arter på listan
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Blåvingad årta 5/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Bronsibis 22/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Tuvsnäppa 28/53
Dvärgbeckasin 34/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Fjällabb 27/53
Ringnäbbad mås 25/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Citronärla 27/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Taigatrast 13/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53