LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - David Klingberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Morups tånge 2011-08-10
Sångsvan Trönninge ängar 2011-10-02
Grågås Morups tånge 2011-08-10
Kanadagås Morups tånge 2011-08-10
Vitkindad gås Morups tånge 2011-08-10
Prutgås Morups tånge 2011-09-25
Nilgås Trönninge ängar 2009-06-02
Gravand Morups tånge 2011-08-10
Bläsand Trönninge ängar 2011-09-25
Snatterand Getteröns naturreservat 2011-06-02
Kricka Munkagårdsfloen, Morup 2011-08-10
Gräsand Morups tånge 2011-09-25
Stjärtand Trönninge ängar 2011-09-25
Årta Getteröns naturreservat 2011-06-02
Skedand Trönninge ängar 2011-09-25
Vigg Trönninge ängar 2011-09-25
Ejder Morups tånge 2011-08-10
Knipa Trönninge ängar 2011-09-25
Småskrake Morups tånge 2011-10-02
Fasan Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Smådopping 4 ex Munkagårdsfloen, Morup 2011-08-10
Gråhakedopping Källstorps våtmark, Skrea 2011-06-02
Storskarv Morups tånge 2011-08-10
Rördrom Trönninge ängar 2009-06-02
Gråhäger Munkagårdsfloen, Morup 2011-08-10
Röd glada Munkagårdsfloen, Morup 2011-08-10
Brun kärrhök Källstorps våtmark, Skrea 2011-08-10
Duvhök Morups tånge 2011-10-02
Sparvhök Morups tånge 2011-10-02
Tornfalk Morups tånge 2011-10-02
Strandskata Morups tånge 2011-08-10
Skärfläcka Morups tånge 2011-08-10
Mindre strandpipare Galtabäcksskär 2011-08-10
Större strandpipare Galtabäcksskär 2011-08-10
Ljungpipare Morups tånge 2011-10-02
Tofsvipa Morups tånge 2011-10-02
Kärrsnäppa Morups tånge 2011-10-02
Brushane Galtabäcksskär 2011-10-02
Svartsnäppa Munkagårdsfloen, Morup 2011-10-02
Rödbena Morups tånge 2011-10-02
Gluttsnäppa Morups tånge 2011-10-02
Skogssnäppa Galtabäcksskär 2011-10-02
Grönbena Munkagårdsfloen, Morup 2011-10-02
Drillsnäppa Morups tånge 2011-10-02
Skrattmås Morups tånge 2011-10-02
Fiskmås Morups tånge 2011-10-02
Silltrut Morups tånge 2011-10-02
Gråtrut Morups tånge 2011-10-02
Havstrut Morups tånge 2011-10-02
Tretåig mås Munkagårdsfloen, Morup 2011-10-02
Kentsk tärna Morups tånge 2011-10-02
Silvertärna Morups tånge 2011-10-02
Tobisgrissla Glommens sten 2011-10-02
Tamduva Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Ringduva Morups tånge 2011-10-02
Turkduva Östergårde, Halmstad 2011-10-02
Tornseglare Morups tånge 2011-10-02
Kungsfiskare Frennarp, Halmstad 2010-10-02
Sånglärka Morups tånge 2011-10-02
Berglärka Morups tånge 2011-10-02
Backsvala Galtabäcksskär 2011-10-02
Ladusvala Galtabäcksskär 2011-10-02
Hussvala Galtabäcksskär 2011-10-02
Ängspiplärka Morups tånge 2011-10-02
Gulärla Morups tånge 2011-10-02
Forsärla Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Sädesärla Morups tånge 2011-10-02
Sidensvans Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Gärdsmyg Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Rödhake Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Svart rödstjärt Östra industriområdet halmstad 2008-10-02
Rödstjärt Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Buskskvätta Morups tånge 2011-10-02
Stenskvätta Morups tånge 2011-10-02
Koltrast Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Björktrast Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Rörsångare Trönninge ängar 2011-10-02
Ärtsångare Morups tånge 2011-10-02
Svarthätta Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Grönsångare Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Lövsångare Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Skäggmes Östra hamnen, Halmstad 2011-10-02
Stjärtmes Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Blåmes Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Talgoxe Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Nötväcka Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Trädkrypare Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Pungmes Trönninge ängar 2010-07-02
Skata Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Kaja Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Råka Morups tånge 2011-10-02
Kråka Fe mte vik, Getterön 2011-10-02
Stare Morups tånge 2011-10-02
Gråsparv Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Pilfink Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Bofink Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Bergfink Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Grönfink Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Steglits Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Grönsiska Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Hämpling Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Gråsiska Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Domherre Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Stenknäck Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Gulsparv Frennarp, Halmstad 2011-10-02
Sävsparv Trönninge ängar 2011-10-02Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Sjöorre 47/53
Vitnackad svärta 30/53
Svärta 46/53
Salskrake 45/53
Storskrake 48/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Rapphöna 45/53
Vaktel 31/53
Smålom 44/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Skäggdopping 47/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Havssula 45/53
Toppskarv 42/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Havsörn 44/53
Gåsgam 3/53
Blå kärrhök 46/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Ormvråk 49/53
Fjällvråk 50/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Fiskgjuse 46/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Pilgrimsfalk 46/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Rörhöna 46/53
Sothöna 48/53
Trana 47/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Kustpipare 47/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Kustsnäppa 47/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Småsnäppa 46/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Spovsnäppa 46/53
Skärsnäppa 35/53
Myrsnäppa 44/53
Prärielöpare 31/53
Dvärgbeckasin 34/53
Enkelbeckasin 47/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Rödspov 47/53
Myrspov 47/53
Småspov 45/53
Storspov 50/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Tereksnäppa 34/53
Roskarl 46/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Dvärgmås 45/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Fisktärna 48/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Småtärna 46/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Skogsduva 46/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Spillkråka 42/53
Större hackspett 47/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Skärpiplärka 47/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Strömstare 33/53
Järnsparv 47/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Näktergal 46/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Taltrast 45/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Törnsångare 46/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Gransångare 48/53
Kungsfågel 47/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötskrika 46/53
Nötkråka 32/53
Korp 48/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Vinterhämpling 43/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Lappsparv 37/53
Snösparv 46/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53