LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Göran Snygg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 1 Alenäs
Sångsvan
Sädgås Grötvik 1999-09-15
Spetsbergsgås 1 Trönninge ängar 2001-04-01
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Trönninge ängar 1999-05-14
Prutgås
Rödhalsad gås 2 ex Påarp, Trönninge 2009-05-08
Nilgås 1 Trönninge ängar 2004-05-19
Rostand Morups tånge
Gravand
Bläsand
Snatterand Trönninge ängar 1999-04-25
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta Trönninge ängar 1999-04-24
Skedand
Rödhuvad dykand 1 hona Långenäsdammen
Brunand Halmstad hamnutfyllnad 1999-11-06
Vigg
Bergand Påarp 2000-04-21
Ejder
Praktejder 1 hane Påarp 2000-03-18
Alförrädare 1 hane, str. Busör 2002-03-26
Alfågel Busör 1999-11-06
Sjöorre Busör 1999-04-11
Amerikansk sjöorre 1 hane str, Busör 2008-04-28
Vitnackad svärta 1 hane Skummeslövs strand 2004-10-02
Svärta Busör 1999-04-11
Knipa
Salskrake 1 hona Påarp 1999-04-03
Småskrake Påarp 1999-03-28
Storskrake
Amerikansk kopparand Trönninge ängar
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom Busör 1999-04-11
Storlom
Svartnäbbad islom Busör
Vitnäbbad islom 1 1K, str. Busör 1999-12-11
Smådopping Trönninge ängar 1999-04-24
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ad Trönninge ängar 2000-04-21
Svarthakedopping Påarp 2000-04-21
Stormfågel Skummeslövsstrand
Gulnäbbad lira 1 Busör 2001-11-04
Grålira Busör 2000-09-10
Mindre lira 1 Busör 2002-10-24
Klykstjärtad stormsvala Skummeslövs strand
Havssula Busör 1999-10-30
Storskarv
Toppskarv 1 Busör 1999-10-29
Rördrom 1 Trönninge ängar 2004-07-24
Silkeshäger 1 Busör 2005-05-21
Ägretthäger 1 ex, str. Busör 2005-05-28
Gråhäger
Svart stork 1 1K, str. Grötvik 2007-08-19
Vit stork 1 Antorp 2000-06-24
Bronsibis 1 ex. Trönninge ängar 2002-05-10
Skedstork 1 ex Trönninge ängar 2009-05-22
Bivråk
Brun glada 1 ad Vindrarp 2001-06-06
Röd glada
Havsörn 1 Busör 1999-08-29
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 2 ungfåglar Grötvik 2001-09-22
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 Busör 1999-12-11
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 Vapnödalen
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 Busör
Pilgrimsfalk 1 Trönninge ängar 1999-05-14
Vattenrall 1 Getterön 1999-08-01
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka Trönninge ängar 1999-03-28
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 Påarp 2000-04-21
Ökenpipare 1 Påarp 2005-05-03
Fjällpipare 8 Vapnödalen 2001-05-06
Ljungpipare
Kustpipare Påarp 1999-05-09
Tofsvipa
Kustsnäppa Påarp 1999-07-18
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa Trönninge ängar 1999-08-15
Tuvsnäppa 1 Påarp 2003-06-08
Spovsnäppa 2 Halmstad hamnutfyllnad 1999-06-01
Skärsnäppa 1 Busör 2000-01-29
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 Busör 2002-05-25
Prärielöpare 1 Trönningestranden 2001-08-06
Brushane
Dvärgbeckasin 1 Hagön 1999-11-07
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 spel, Soskinnet, Harplinge 2004-05-09
Morkulla
Rödspov
Myrspov Påarp 1999-05-09
Småspov Trönninge ängar 1999-05-02
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 Påarp 2006-06-18
Gluttsnäppa
Mindre gulbena 1 Getterön 2001-10-17
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa 1 Halmstads hamnutfyllnad 2002-05-20
Drillsnäppa
Roskarl Påarp 1999-05-02
Smalnäbbad simsnäppa 1 Halmstad hamnutfyllnad 1999-06-01
Brednäbbad simsnäppa 1 ex, str. Busör 2007-10-12
Bredstjärtad labb Påarp 1999-05-02
Kustlabb Busör 1999-04-11
Fjällabb 1 1K, str. Busör 2000-10-14
Storlabb 1 Glommen 2000-03-09
Svarthuvad mås 1 ex Galtabäck 2000-05-01
Dvärgmås Trönninge ängar 1999-05-14
Tärnmås 1 1K, str. Busör 2000-11-18
Skrattmås
Ringnäbbad mås 1 Halmstads hamnutfyllnad 2000-04-24
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 1K Busör 2005-09-28
Medelhavstrut 1 ad Busör 2005-09-29
Vitvingad trut 2 1K Glommen 2000-03-09
Havstrut
Tretåig mås
Ismås 1 ungfågel Lerkil 2004-12-11
Skräntärna 1 Trönninge ängar 2000-07-08
Kentsk tärna Påarp 1999-04-25
Fisktärna
Silvertärna Mellbystrand 2000-04-29
Småtärna Påarp 1999-04-25
Svarttärna Mellbystrand
Vitvingad tärna 1 ad. Trönninge ängar 2000-06-03
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla 1 ex, str. Busör 2001-11-03
Tordmule Busör 1999-10-17
Tobisgrissla Busör 1999-12-11
Alkekung Busör 1999-10-30
Lunnefågel 2 Busör 2000-11-12
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 Särdal 2000-06-23
Gök
Berguv 1 vapnö grustag 2000-01-08
Hökuggla 1 Stensjö 2003-03-02
Sparvuggla 1 Alenäs 2000-03-10
Kattuggla
Lappuggla 1 Skummeslövsstrand 2000-06-08
Hornuggla 1 Busör 2002-04-14
Jorduggla 2 Hagön 2000-01-06
Pärluggla Timrilt
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 Suseån, nära mynningen 2000-04-18
Härfågel 1 Trönningestranden 2008-11-29
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Kalanderlärka 1 Laholm 2001-01-03
Korttålärka 1 Halmstads hamn 2001-01-03
Tofslärka 1 Halmstads hamn 2007-07-21
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka Busör 2000-10-29
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 Grötvik 2002-09-27
Mongolpiplärka 1 ex Apelviken 2007-12-20
Fältpiplärka 1 Skintan 2001-05-13
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Busör 1999-10-16
Vattenpiplärka 1 Busör 2001-01-21
Hedpiplärka 1 Årnäshalvön 2008-11-30
Gulärla
Citronärla 1 hane Halmstads hamnutfyllnad 2001-05-30
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt Halmstad hamnutfyllnad 1999-09-26
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 honf, Stensjöstrand 2000-12-11
Stenskvätta
Ökenstenskvätta 1 hane Stjärnarp 2005-10-13
Ringtrast 1 Grötvik 1999-10-10
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 Hjuleberg
Flodsångare 1 sj. Steninge kyrkby 2002-06-05
Sävsångare
Busksångare 1 1K, ringm. Grötvik
Kärrsångare 1 Busör 1999-08-29
Rörsångare
Trastsångare 1 sj. Halmstad hamnutfyllnad 2001-06-30
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 hane Snöstorp 2006-05-07
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 sj. Halmstads slottspark 2003-06-08
Kungsfågelsångare 1 Fylleåns mynning 2004-10-24
Taigasångare 1 Busör 2008-10-03
Bergstaigasångare 1 Björkäng 2008-01-14
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 sj. Busör 2007-05-10
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Särdal 2001-04-13
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 2K hane Danska fall, Simlångsdalen. 2000-06-02
Svartvit flugsnappare
Skäggmes Trönninge ängar 2000-12-10
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 Trönninge ängar 2001-04-21
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Trönninge soptipp 2002-07-25
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 hane Halmstads järnvägsstation 2000-05-31
Grönfink
Steglits Trönninge ängar 1999-08-29
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling Busör 1999-10-16
Gråsiska
Snösiska 1 Busör 2004-11-28
Bändelkorsnäbb Grötvik 2002-08-10
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck Grötvik 1999-09-05
Lappsparv 1 Busör 2000-04-14
Snösparv Busör 1999-12-05
Gulsparv
Ortolansparv Grötvik 1999-08-22
Dvärgsparv 1 Grötvik
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 23/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Svartbrynad albatross 7/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Gåsgam 3/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Fjälluggla 13/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Tretåig hackspett 7/53
Rostgumpsvala 7/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Tallbit 13/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53