LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Robert Ennnerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 2 Munkagårdsfloen 2014-03-02
Sångsvan
Spetsbergsgås 5 ex Råöviken, Onsala 2011-09-24
Bläsgås 15 ex Munkagårdsfloen, Morup 2016-03-05
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Rostand 2 ex Getteröns naturreservat 2013-08-11
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand 1 ex Getteröns naturreservat 2010-03-28
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Getterön 2018-04-12
Alförrädare 1 ex Getterön 2018-04-12
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger 1 ex Getteröns naturreservat 2018-08-12
Gråhäger
Vit stork 1 ex Lindhov, Lindberg 2015-12-05
Bivråk 1 Vallda Sandö, Hl 2014-08-09
Röd glada
Havsörn 2 ex Getteröns naturreservat
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2011-02-19
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk 3 ex Bassås, Onsala 2011-09-24
Lärkfalk 1 ex Hjälms våtmark 2018-05-01
Jaktfalk 1 ex Galtabäcksskär 2009-11-15
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut 1 ex Getteröns naturreservat
Gråtrut
Vitvingad trut 1 Gamla köpstad 2014-03-02
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Alkekung
Tamduva
Skogsduva Grötvik, Söndrum
Ringduva
Turkduva
Gök 1 ex Årnäshalvön 2011-08-01
Hökuggla 1 ex Valinge, Varberg 2009-01-25
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka 1 ex Korshamn, Morups tånge 2012-08-04
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Mongolpiplärka 1 ex Lilla Apelviken 2008-02-23
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 Femte vik, Getterön 2014-03-02
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla 1 ex Ölmevalla strandäng 2011-06-02
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans Getteröns naturreservat 2008-12-14
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 ex Hjälms våtmark 2018-05-01
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 ex sj Hjälms våtmark 2018-05-01
Sävsångare
Rörsångare
Rödstrupig sångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Årnäshalvön 2011-08-01
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Tölö, Kungsbacka 2010-07-14
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 2 ex Getteröns naturreservat 2012-08-04
Entita 3 ex Årnäshalvön 2009-04-12
Tofsmes 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Svartmes 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Pungmes
Törnskata
Varfågel
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink Grötvik, Söndrum 2009-09-21
Grönfink
Steglits Getteröns naturreservat
Grönsiska Grötvik, Söndrum 2008-09-21
Hämpling
Gråsiska 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Mindre korsnäbb
Domherre 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Stenknäck
Snösparv 10 ex Morups tånge 2009-02-28
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Sävsparv
Kornsparv 2 ex Norra Lyngen, Morup 2010-07-14Saknade arter på listan
Sädgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Rapphöna 45/53
Vaktel 31/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Prärielöpare 31/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Tereksnäppa 34/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Tobisgrissla 45/53
Lunnefågel 27/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Rödvingetrast 42/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Stjärtmes 40/53
Talltita 34/53
Trädkrypare 42/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötskrika 46/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Vinterhämpling 43/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Lappsparv 37/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53