LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Max Allan Pihl

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 2 ex Kilanäsan, Lerkil, Vallda 2011-10-19
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand 1 ex hane Stallviken, Vallda Sandö 2011-10-21
Vigg
Bergand 21 ex honfärgade Stallviken, Vallda Sandö 2011-10-21
Ejder
Sjöorre 1 hona Lerkil, Vallda 2011-10-04
Svärta 1 par Lerkil, Vallda 2011-10-04
Knipa
Småskrake 7 ex Lerkil, Vallda 2011-10-04
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Kilanäsan, Kungsbacka 2011-10-04
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel 3 ex Kilanäsan, Lerkil, Vallda 2011-10-19
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv 1 ex Gubbenäsan, Getterön, Varberg 2011-10-24
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Lärkfalk 1 ex Glommens hamn, Morup 2011-08-30
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Storlabb 3 ex Kilanäsan, Lerkil, Vallda 2011-10-19
Dvärgmås
Tärnmås 1 1K Gubbenäsan, Getterön, Varberg 2011-10-24
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 ex Kilanäsan, Lerkil, Vallda 2011-10-19
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 1K Järnvägsstationen, Varberg 2011-10-24
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Tornseglare
Gröngöling 1 ex Kilavägen, Lerkil, Vallda 2011-10-18
Större hackspett 1 ex Kilavägen, Lerkil, Vallda 2011-10-17
Mindre hackspett 1 ex Lerkil
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex str S Stallviken, Vallda Sandö, Kungsbacka 2011-10-24
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta 2 i par Lerkil, Vallda 2011-09-28
Gransångare 3 ex Lerkil, Vallda 2011-09-28
Lövsångare
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes 4 Lerkil, Vallda 2011-10-09
Entita
Tofsmes
Svartmes 8 ex Lerkil, Vallda 2011-09-28
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Nötskrika 2 ex Lerkil, Vallda 2011-09-28
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink 4 ex Lerkil, Vallda 2011-10-02
Grönfink
Steglits 1 ex Lerkils hamn, Vallda 2011-10-15
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling 12 Kilanäsan, Lerkil, Vallda 2011-10-19
Gråsiska
Större korsnäbb
Domherre Lerkils hamn, Vallda 2011-10-17
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Årta 45/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Vitnackad svärta 30/53
Salskrake 45/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Rapphöna 45/53
Vaktel 31/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Duvhök 45/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Mindre strandpipare 46/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Skärsnäppa 35/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Rödspov 47/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Tereksnäppa 34/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Svarthuvad mås 33/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Småtärna 46/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Lunnefågel 27/53
Skogsduva 46/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Spillkråka 42/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Berglärka 44/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Näktergal 46/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Talltita 34/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Lappsparv 37/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53