LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Martin Spång

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Sångsvan
Bläsgås
Grågås
Gravand
Gräsand
Alfågel
Knipa
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Storskarv
Duvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Storspov
Hornuggla
Spillkråka
Större hackspett
Koltrast
Björktrast
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
GråsparvSaknade arter på listan
Knölsvan 50/53
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Spetsbergsgås 42/53
Fjällgås 23/53
Kanadagås 50/53
Vitkindad gås 49/53
Prutgås 45/53
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Bläsand 48/53
Amerikansk bläsand 21/53
Snatterand 48/53
Kricka 50/53
Amerikansk kricka 22/53
Stjärtand 47/53
Årta 45/53
Blåvingad årta 5/53
Skedand 49/53
Rödhuvad dykand 15/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Vigg 50/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Ejder 49/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Sjöorre 47/53
Vitnackad svärta 30/53
Svärta 46/53
Salskrake 45/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Fasan 49/53
Smålom 44/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Smådopping 48/53
Skäggdopping 47/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Havssula 45/53
Toppskarv 42/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Gråhäger 50/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Röd glada 48/53
Havsörn 44/53
Gåsgam 3/53
Brun kärrhök 49/53
Blå kärrhök 46/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Sparvhök 47/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Fiskgjuse 46/53
Tornfalk 49/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Pilgrimsfalk 46/53
Vattenrall 42/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Rörhöna 46/53
Sothöna 48/53
Trana 47/53
Småtrapp 1/53
Strandskata 50/53
Styltlöpare 18/53
Skärfläcka 49/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Mindre strandpipare 46/53
Större strandpipare 49/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Ljungpipare 47/53
Kustpipare 47/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Tofsvipa 50/53
Kustsnäppa 47/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Småsnäppa 46/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Spovsnäppa 46/53
Skärsnäppa 35/53
Kärrsnäppa 49/53
Myrsnäppa 44/53
Prärielöpare 31/53
Brushane 47/53
Dvärgbeckasin 34/53
Enkelbeckasin 47/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Rödspov 47/53
Myrspov 47/53
Småspov 45/53
Svartsnäppa 47/53
Rödbena 50/53
Dammsnäppa 25/53
Gluttsnäppa 48/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Skogssnäppa 47/53
Grönbena 48/53
Tereksnäppa 34/53
Drillsnäppa 48/53
Roskarl 46/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Dvärgmås 45/53
Tärnmås 34/53
Skrattmås 49/53
Ringnäbbad mås 25/53
Fiskmås 49/53
Silltrut 47/53
Gråtrut 49/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Havstrut 49/53
Tretåig mås 45/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kentsk tärna 48/53
Fisktärna 48/53
Silvertärna 49/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Småtärna 46/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Tobisgrissla 45/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Tamduva 48/53
Skogsduva 46/53
Ringduva 49/53
Turkduva 47/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Tornseglare 49/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Sånglärka 50/53
Berglärka 44/53
Backsvala 46/53
Ladusvala 49/53
Rostgumpsvala 7/53
Hussvala 49/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Ängspiplärka 49/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Skärpiplärka 47/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Gulärla 47/53
Citronärla 27/53
Forsärla 47/53
Sädesärla 49/53
Sidensvans 44/53
Strömstare 33/53
Gärdsmyg 48/53
Järnsparv 47/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Rödhake 48/53
Näktergal 46/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Rödstjärt 45/53
Buskskvätta 47/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Stenskvätta 47/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Taltrast 45/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Rörsångare 47/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Ärtsångare 47/53
Törnsångare 46/53
Trädgårdssångare 43/53
Svarthätta 49/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Gransångare 48/53
Lövsångare 48/53
Kungsfågel 47/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Skäggmes 46/53
Stjärtmes 40/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Blåmes 50/53
Nötväcka 47/53
Trädkrypare 42/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Törnskata 45/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötskrika 46/53
Nötkråka 32/53
Stare 49/53
Rosenstare 26/53
Pilfink 50/53
Bofink 49/53
Bergfink 47/53
Gulhämpling 24/53
Grönfink 50/53
Steglits 45/53
Grönsiska 45/53
Hämpling 48/53
Vinterhämpling 43/53
Gråsiska 47/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Domherre 44/53
Stenknäck 42/53
Lappsparv 37/53
Snösparv 46/53
Gulsparv 49/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Sävsparv 49/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53