LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Bert Petersson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Getteröns naturreservat
Mindre sångsvan Morups tånge
Sångsvan Getteröns naturreservat
Sädgås Getteröns naturreservat
Spetsbergsgås Getteröns naturreservat
Bläsgås Getteröns naturreservat
Fjällgås Tjolöholm
Grågås Getteröns naturreservat
Kanadagås Getteröns naturreservat
Vitkindad gås Getteröns naturreservat
Prutgås Getteröns naturreservat
Gravand Getteröns naturreservat
Bläsand Getteröns naturreservat
Amerikansk bläsand Getteröns naturreservat
Snatterand Getteröns naturreservat
Kricka Getteröns naturreservat
Gräsand Getteröns naturreservat
Stjärtand Getteröns naturreservat
Årta Getteröns naturreservat
Skedand Getteröns naturreservat
Brunand Getteröns naturreservat
Vigg Getteröns naturreservat
Bergand
Ejder Nidingen
Praktejder
Alförrädare Båtafjorden, Värö
Alfågel Ringhals, Värö
Sjöorre Bua, Skredsvik
Vitnackad svärta Mellbystrand, Laholm
Svärta Bua, Skredsvik
Knipa Getteröns naturreservat
Salskrake Getteröns naturreservat
Småskrake Morups tånge
Storskrake Morups tånge
Orre
Rapphöna
Fasan
Smålom Ringhals, Värö
Storlom Ringhals, Värö
Smådopping Getteröns naturreservat
Skäggdopping Getteröns naturreservat
Gråhakedopping Lisered, Morup
Svarthakedopping
Stormfågel Morups tånge
Grålira Morups tånge
Mindre lira 1 ex Morups fyr 2007-09-22
Havssula Morups tånge
Storskarv Getteröns naturreservat
Toppskarv Nidingen
Silkeshäger Getteröns naturreservat
Gråhäger Getteröns naturreservat
Skedstork Getteröns naturreservat
Bivråk
Svartvingad glada Balgö
Röd glada
Havsörn Tjolöholm
Brun kärrhök Getteröns naturreservat
Blå kärrhök Tjolöholm
Ängshök Ölmevalla strandäng
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn Tjolöholm
Fiskgjuse Getteröns naturreservat
Tornfalk Getteröns naturreservat
Stenfalk Tjolöholm
Lärkfalk Tjolöholm
Jaktfalk Getteröns naturreservat
Pilgrimsfalk Getteröns naturreservat
Vattenrall Getteröns naturreservat
Småfläckig sumphöna
Rörhöna Getteröns naturreservat
Sothöna Getteröns naturreservat
Trana Getteröns naturreservat
Strandskata Getteröns naturreservat
Skärfläcka Getteröns naturreservat
Tjockfot Morups tånge
Mindre strandpipare Morups tånge
Större strandpipare Morups tånge
Svartbent strandpipare
Fjällpipare Morups tånge
Sibirisk tundrapipare Morups tånge
Ljungpipare Morups tånge
Kustpipare Morups tånge
Tofsvipa Getteröns naturreservat
Kustsnäppa Morups tånge
Sandlöpare Morups tånge
Rödhalsad snäppa Getteröns naturreservat
Småsnäppa Vallda Sandö
Mosnäppa Morups tånge
Gulbröstad snäppa Getteröns naturreservat
Tuvsnäppa Lisered, Morup
Spovsnäppa Morups tånge
Skärsnäppa Nidingen
Kärrsnäppa Morups tånge
Myrsnäppa Getteröns naturreservat
Prärielöpare Getteröns naturreservat
Brushane Getteröns naturreservat
Dvärgbeckasin Ölmevalla strandäng
Enkelbeckasin Getteröns naturreservat
Större beckasinsnäppa Getteröns naturreservat
Morkulla Lönestig, Morup
Rödspov Getteröns naturreservat
Myrspov Vallda Sandö
Småspov Galtabäcksskär
Storspov Morups tånge
Svartsnäppa Getteröns naturreservat
Rödbena Getteröns naturreservat
Gluttsnäppa Getteröns naturreservat
Skogssnäppa Lisered, Morup
Grönbena Lisered, Morup
Tereksnäppa Påarp, Trönninge
Drillsnäppa
Roskarl Nidingen
Smalnäbbad simsnäppa Galtabäcksskär
Brednäbbad simsnäppa Morups tånge
Bredstjärtad labb Morups tånge
Kustlabb Getteröns naturreservat
Svarthuvad mås Galtabäcksskär
Dvärgmås Nidingen
Skrattmås Getteröns naturreservat
Ringnäbbad mås Halmstads hamnutfyllnad
Fiskmås Getteröns naturreservat
Silltrut Getteröns naturreservat
Gråtrut Getteröns naturreservat
Kaspisk trut Glommens hamn, Morup
Vitvingad trut Glommens hamn, Morup
Vittrut Glommens hamn, Morup
Havstrut Getteröns naturreservat
Tretåig mås Nidingen
Rosenmås
Ismås Lerkil, Vallda
Skräntärna Getteröns naturreservat
Kentsk tärna Morups tånge
Fisktärna Morups tånge
Silvertärna Morups tånge
Småtärna Getteröns naturreservat
Skäggtärna Getteröns naturreservat
Sillgrissla Glommens sten
Tordmule Glommens sten
Tobisgrissla Nidingen
Alkekung Glommens sten
Lunnefågel Nidingen
Tamduva Varbergs centrum
Skogsduva Vallda Sandö
Ringduva Tjolöholm
Turkduva Glommens sten
Gök Tjolöholm
Fjälluggla
Kattuggla Tjolöholm
Lappuggla Skummeslövsstrand
Hornuggla
Jorduggla Morups tånge
Tornseglare Tjolöholm
Gröngöling Tjolöholm
Spillkråka Tjolöholm
Större hackspett Tjolöholm
Mindre hackspett
Korttålärka
Trädlärka Galtabäcksskär
Sånglärka Tjolöholm
Berglärka Galtabäcksskär
Backsvala Getteröns naturreservat
Ladusvala Getteröns naturreservat
Hussvala Getteröns naturreservat
Större piplärka Sik, Tvååker
Fältpiplärka Morups tånge
Trädpiplärka Tjolöholm
Ängspiplärka Tjolöholm
Rödstrupig piplärka Morups tånge
Skärpiplärka Nidingen
Vattenpiplärka
Gulärla Båtafjorden, Värö
Forsärla Gåsevadholm, Tölö
Sädesärla Tjolöholm
Sidensvans Tjolöholm
Strömstare Gåsevadholm, Tölö
Gärdsmyg Tjolöholm
Järnsparv Tjolöholm
Rödhake Tjolöholm
Näktergal
Blåhake Galtabäcksskär
Svart rödstjärt Glommens hamn, Morup
Rödstjärt Tjolöholm
Buskskvätta
Stenskvätta Morups tånge
Ökenstenskvätta Lisered, Morup
Ringtrast Bengtssons häck, Getterön
Koltrast Tjolöholm
Björktrast Tjolöholm
Taltrast Vallda Sandö
Rödvingetrast Tjolöholm
Dubbeltrast Lerkil, Vallda
Gräshoppsångare
Sävsångare Getteröns naturreservat
Kärrsångare
Rörsångare Getteröns naturreservat
Härmsångare Särdal, Harplinge
Rödstrupig sångare Getteröns naturreservat
Ärtsångare Getteröns naturreservat
Törnsångare Getteröns naturreservat
Trädgårdssångare Tjolöholm
Svarthätta Tjolöholm
Grönsångare
Gransångare Lönestig, Morup
Iberisk gransångare 1 ex Särdal, Harplinge 2007-06-15
Lövsångare Tjolöholm
Kungsfågel
Grå flugsnappare Tjolöholm
Svartvit flugsnappare
Skäggmes Getteröns naturreservat
Entita Tjolöholm
Blåmes Tjolöholm
Talgoxe Tjolöholm
Nötväcka Tjolöholm
Trädkrypare Tjolöholm
Pungmes Getteröns naturreservat
Törnskata Tjolöholm
Svartpannad törnskata Morups tånge
Varfågel
Nötskrika Tjolöholm
Skata Tjolöholm
Nötkråka Tjolöholm
Kaja Tjolöholm
Råka Morups tånge
Kråka Tjolöholm
Korp Tjolöholm
Stare Tjolöholm
Gråsparv Tjolöholm
Pilfink Tjolöholm
Bofink Tjolöholm
Bergfink Tjolöholm
Grönfink Tjolöholm
Steglits
Grönsiska Tjolöholm
Hämpling Vallda Sandö
Vinterhämpling Gubbanäsan, Getterön
Gråsiska Getteröns naturreservat
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Rosenfink Tjolöholm
Domherre Vallda Sandö
Stenknäck Tjolöholm
Lappsparv Lisered, Morup
Snösparv Getteröns naturreservat
Gulsparv Tjolöholm
Sävsparv Getteröns naturreservatSaknade arter på listan
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svartbrynad albatross 7/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Stäpphök 31/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Dubbelbeckasin 26/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Tärnmås 34/53
Medelhavstrut 11/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Hedpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Taigatrast 13/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Höksångare 18/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Stjärtmes 40/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Större korsnäbb 33/53
Tallbit 13/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53