LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Nils Abrahamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Stripgås 1 ex Tjolöholm 2001-02-16
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Mandarinand 1 ex Varberg 2021-04-17
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare 1 ex Getterön 2018-04-17
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 ex Mellbystrand, Laholm 2011-05-01
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel 1 ex Stubbhult 2015-08-09
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom 1 ex Påarp, Trönninge 2011-05-01
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Källstorps våtmark, Skrea 2017-05-02
Svarthakedopping 1 ex Smedsgård, Tvååker 2017-08-21
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Natthäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Svart stork
Vit stork 1 ex Fjärå s, Kungsbacka 2019-09-25
Skedstork 1 ex Getteröns naturreservat 2016-07-13
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2011-08-28
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2017-06-06
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa
Tuvsnäppa 1 Killingatången 2014-05-18
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 Getterön 2014-05-05
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 2 ex Båtafjorden, Värö 2017-05-02
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 ex Smedsgård, Tvååker 2018-01-07
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 ex Morups tånge 2020-11-07
Medelhavstrut 1 ex Träslövsläge hamn 2020-08-22
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 Getterön 2014-05-18
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 Slätten, Fakenberg 2010-01-21
Större turturduva 1 ex Gullbrandstorp, Harplinge 2018-12-14
Gök
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra 1 ex Tjolöholm 2011-06-12
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare Kvarnagården Varberg 2005-06-06
Härfågel
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka 1 Morups tånge 2012-08-03
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla 1 ex Ölmevalla strandäng 2011-06-01
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 Morups tånge 2014-04-16
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast Träslöv 2005-11-22
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 2 Älvsåker 2013-05-27
Sävsångare 1 ex Getteröns naturreservat 2016-05-20
Busksångare 1 Valvikavägen, Varberg 2020-05-30
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Vinbergs håla 2019-06-08
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 Hert ing, Falkenberg 2020-07-31
Bergstaigasångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare 2 ex Vesslunda, Eftra 2017-07-13
Mindre flugsnappare 1 Tölö 2010-07-12
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb Mellbystrand 2011-12-02
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink 1 Getterön 2013-05-27
Tallbit 12 Veddige 2019-11-10
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 1 Koggereudden 2010-01-21
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Kornsparv 2 N Lyngen 2010-07-12Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Svartbrynad albatross 7/53
Större lira 6/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Bronsibis 22/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Ökenpipare 8/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Prärielöpare 31/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Tereksnäppa 34/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Pärluggla 19/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Mongolpiplärka 19/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Sommargylling 13/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Ortolansparv 24/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53