LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Ingrid Winberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Gravand
Kricka
Gräsand
Skedand
Rödhuvad dykand
Vigg
Ejder
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Skäggdopping
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Vit stork
Brun kärrhök
Ormvråk
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Tofsvipa
Småsnäppa
Rödspov
Rödbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Silvertärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Tornseglare
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Svarthätta
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Domherre
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 44/53
Sädgås 40/53
Bläsgås 40/53
Fjällgås 23/53
Vitkindad gås 49/53
Prutgås 45/53
Rödhalsad gås 21/53
Nilgås 32/53
Rostand 27/53
Bläsand 48/53
Amerikansk bläsand 21/53
Snatterand 48/53
Amerikansk kricka 22/53
Stjärtand 47/53
Årta 45/53
Blåvingad årta 5/53
Brunand 46/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Bergand 41/53
Praktejder 34/53
Alförrädare 21/53
Alfågel 43/53
Sjöorre 47/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Rapphöna 45/53
Vaktel 31/53
Smålom 44/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Smådopping 48/53
Gråhakedopping 43/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Havssula 45/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Röd glada 48/53
Havsörn 44/53
Gåsgam 3/53
Blå kärrhök 46/53
Stäpphök 31/53
Ängshök 17/53
Duvhök 45/53
Sparvhök 47/53
Fjällvråk 50/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Kungsörn 39/53
Dvärgörn 1/53
Fiskgjuse 46/53
Tornfalk 49/53
Aftonfalk 27/53
Stenfalk 44/53
Lärkfalk 40/53
Eleonorafalk 1/53
Jaktfalk 34/53
Pilgrimsfalk 46/53
Vattenrall 42/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Trana 47/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Skärfläcka 49/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Större strandpipare 49/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Ljungpipare 47/53
Kustpipare 47/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Kustsnäppa 47/53
Sandlöpare 44/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Mosnäppa 44/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Spovsnäppa 46/53
Skärsnäppa 35/53
Kärrsnäppa 49/53
Myrsnäppa 44/53
Prärielöpare 31/53
Brushane 47/53
Dvärgbeckasin 34/53
Enkelbeckasin 47/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Myrspov 47/53
Småspov 45/53
Storspov 50/53
Svartsnäppa 47/53
Dammsnäppa 25/53
Gluttsnäppa 48/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Skogssnäppa 47/53
Grönbena 48/53
Tereksnäppa 34/53
Roskarl 46/53
Smalnäbbad simsnäppa 35/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Dvärgmås 45/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Silltrut 47/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vitvingad trut 39/53
Vittrut 33/53
Tretåig mås 45/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Skräntärna 38/53
Kentsk tärna 48/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Småtärna 46/53
Svarttärna 37/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Sillgrissla 43/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tordmule 43/53
Tobisgrissla 45/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Turkduva 47/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Gök 44/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Hökuggla 33/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Hornuggla 39/53
Jorduggla 45/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Kungsfiskare 36/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Gröngöling 43/53
Spillkråka 42/53
Större hackspett 47/53
Mindre hackspett 40/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Korttålärka 24/53
Tofslärka 17/53
Trädlärka 38/53
Sånglärka 50/53
Berglärka 44/53
Backsvala 46/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Mongolpiplärka 19/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Trädpiplärka 43/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Vattenpiplärka 37/53
Hedpiplärka 37/53
Citronärla 27/53
Forsärla 47/53
Sidensvans 44/53
Strömstare 33/53
Gärdsmyg 48/53
Järnsparv 47/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Näktergal 46/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Svart rödstjärt 40/53
Rödstjärt 45/53
Buskskvätta 47/53
Svarthakad buskskvätta 36/53
Stenskvätta 47/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Taltrast 45/53
Rödvingetrast 42/53
Dubbeltrast 44/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Sävsångare 42/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Rörsångare 47/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Rödstrupig sångare 15/53
Höksångare 18/53
Ärtsångare 47/53
Törnsångare 46/53
Trädgårdssångare 43/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Grönsångare 43/53
Gransångare 48/53
Lövsångare 48/53
Kungsfågel 47/53
Brandkronad kungsfågel 32/53
Grå flugsnappare 41/53
Mindre flugsnappare 29/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Svartvit flugsnappare 45/53
Skäggmes 46/53
Stjärtmes 40/53
Entita 44/53
Talltita 34/53
Tofsmes 39/53
Svartmes 41/53
Trädkrypare 42/53
Pungmes 41/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Varfågel 44/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Nötkråka 32/53
Korp 48/53
Stare 49/53
Rosenstare 26/53
Bergfink 47/53
Gulhämpling 24/53
Steglits 45/53
Grönsiska 45/53
Hämpling 48/53
Vinterhämpling 43/53
Gråsiska 47/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Mindre korsnäbb 43/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Stenknäck 42/53
Lappsparv 37/53
Snösparv 46/53
Gulsparv 49/53
Ortolansparv 24/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Kornsparv 27/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53