LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan oktober 2009: Rörö / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan oktober 2009: Rörö - Jan Hellström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Rörö 2009-10-24
Kanadagås 2 ex Rörö 2009-10-02
Bläsand 6 ex Rörö 2009-10-24
Gräsand 1 ex Rörö 2009-10-24
Ejder 1 ex Rörö 2009-10-24
Småskrake 8 ex Rörö 2009-10-24
Smådopping 1 ex Rörö 2009-10-24
Storskarv 1 ex Rörö 2009-10-02
Toppskarv 1 ex Rörö 2009-10-24
Gråhäger 1 ex Rörö 2009-10-24
Enkelbeckasin 1 ex Rörö 2009-10-24
Gråtrut 5 ex Rörö 2009-10-02
Havstrut 3 ex Rörö 2009-10-24
Tobisgrissla 1 ex Rörö 2009-10-24
Ringduva 1 ex Rörö 2009-10-24
Gröngöling 1 ex Rörö 2009-10-24
Större hackspett 1 ex Rörö 2009-10-24
Ängspiplärka 4 ex Rörö 2009-10-24
Skärpiplärka 3 ex Rörö 2009-10-24
Gärdsmyg 3 ex Rörö 2009-10-02
Järnsparv 1 ex Rörö 2009-10-24
Rödhake 3 ex Rörö 2009-10-24
Koltrast 3 ex Rörö 2009-10-02
Rödvingetrast 1 ex Rörö 2009-10-24
Kungsfågel 3 ex Rörö 2009-10-24
Blåmes 1 ex Rörö 2009-10-24
Talgoxe 1 ex Rörö 2009-10-24
Trädkrypare 1 ex Rörö 2009-10-24
Råka 4 ex Rörö 2009-10-24
Kråka 6 ex Rörö 2009-10-02
Pilfink 7 ex Rörö 2009-10-02
Grönfink 1 ex Rörö 2009-10-02
Grönsiska 1 ex Rörö 2009-10-24
Gråsiska 1 ex Rörö 2009-10-24
Mindre korsnäbb 10 ex Rörö 2009-10-24Saknade arter på listan
Sångsvan 2/6
Grågås 3/6
Prutgås 1/6
Kricka 1/6
Alfågel 1/6
Sjöorre 3/6
Svärta 2/6
Knipa 3/6
Storskrake 1/6
Smålom 2/6
Storlom 1/6
Gråhakedopping 2/6
Stormfågel 2/6
Grålira 1/6
Havssula 2/6
Blå kärrhök 1/6
Duvhök 1/6
Sparvhök 3/6
Tornfalk 2/6
Pilgrimsfalk 1/6
Rörhöna 1/6
Ljungpipare 2/6
Sandlöpare 1/6
Kärrsnäppa 1/6
Dvärgbeckasin 1/6
Storlabb 1/6
Dvärgmås 2/6
Skrattmås 2/6
Fiskmås 3/6
Silltrut 2/6
Tretåig mås 3/6
Sillgrissla 2/6
Tordmule 3/6
Alkekung 1/6
Lunnefågel 2/6
Mindre hackspett 1/6
Sånglärka 2/6
Ladusvala 2/6
Forsärla 2/6
Björktrast 5/6
Taltrast 4/6
Dubbeltrast 2/6
Svarthätta 2/6
Gransångare 3/6
Skäggmes 1/6
Stjärtmes 1/6
Varfågel 2/6
Nötskrika 1/6
Skata 5/6
Kaja 3/6
Korp 3/6
Stare 5/6
Gråsparv 3/6
Bofink 5/6
Bergfink 3/6
Steglits 1/6
Hämpling 1/6
Vinterhämpling 3/6
Domherre 1/6
Stenknäck 1/6
Snösparv 1/6
Gulsparv 4/6
Sävsparv 3/6