LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan augusti 2009: Brudarebacken / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan augusti 2009: Brudarebacken - Björn Dellming

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Gråhäger 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-08-28
Ormvråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-08-28
Tamduva
Ringduva
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Ladusvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Törnsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Pilfink
Bofink
Grönfink
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Grågås 5/10
Kanadagås 3/10
Bläsand 2/10
Gräsand 5/10
Knipa 2/10
Storskrake 2/10
Smålom 3/10
Storlom 7/10
Storskarv 7/10
Bivråk 8/10
Havsörn 4/10
Brun kärrhök 5/10
Blå kärrhök 2/10
Ängshök 3/10
Duvhök 6/10
Sparvhök 8/10
Fiskgjuse 7/10
Tornfalk 6/10
Lärkfalk 3/10
Pilgrimsfalk 4/10
Trana 5/10
Ljungpipare 7/10
Enkelbeckasin 5/10
Småspov 2/10
Storspov 1/10
Gluttsnäppa 3/10
Skogssnäppa 2/10
Kustlabb 2/10
Skrattmås 6/10
Fiskmås 7/10
Silltrut 7/10
Gråtrut 8/10
Havstrut 7/10
Skogsduva 4/10
Gök 1/10
Kattuggla 2/10
Nattskärra 5/10
Tornseglare 9/10
Sånglärka 9/10
Backsvala 6/10
Hussvala 5/10
Svart rödstjärt 1/10
Rödstjärt 8/10
Dubbeltrast 2/10
Sävsångare 3/10
Kärrsångare 4/10
Härmsångare 4/10
Ärtsångare 7/10
Trädgårdssångare 5/10
Svarthätta 8/10
Svartvit flugsnappare 6/10
Trädkrypare 3/10
Råka 5/10
Korp 8/10
Stare 3/10
Steglits 1/10
Grönsiska 8/10
Hämpling 6/10
Domherre 1/10
Stenknäck 3/10
Ortolansparv 6/10