LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan april 2009: Hönö / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan april 2009: Hönö - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Gravand 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Ejder 30 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Sjöorre 13 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Småskrake 8 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-04-18
Smålom 6 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Havssula 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-28
Storskarv 20 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Strandskata 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Större strandpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-28
Storspov 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Skrattmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-28
Fiskmås 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Silltrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-28
Gråtrut 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Havstrut 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Fisktärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-28
Ringduva 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Större hackspett 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Ängspiplärka 50 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Skärpiplärka 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Sädesärla 50 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Gärdsmyg 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Järnsparv 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-18
Rödhake 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Rödstjärt 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Koltrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Ärtsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Svarthätta 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Grönsångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Gransångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Lövsångare 5 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Talgoxe 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28
Skata 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Kaja 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Kråka 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Bofink 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Grönfink 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-18
Hämpling 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-04-18
Sävsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-28Saknade arter på listan
Knölsvan 6/8
Sångsvan 3/8
Grågås 7/8
Kanadagås 7/8
Vitkindad gås 2/8
Bläsand 3/8
Snatterand 1/8
Kricka 5/8
Gräsand 7/8
Skedand 1/8
Vigg 2/8
Bergand 1/8
Svärta 2/8
Knipa 6/8
Storskrake 4/8
Fasan 7/8
Storlom 4/8
Vitnäbbad islom 1/8
Stormfågel 2/8
Gråhäger 3/8
Duvhök 1/8
Sparvhök 3/8
Ormvråk 2/8
Fiskgjuse 2/8
Tornfalk 4/8
Stenfalk 2/8
Jaktfalk 2/8
Vattenrall 5/8
Rörhöna 2/8
Tofsvipa 2/8
Skärsnäppa 5/8
Kärrsnäppa 2/8
Brushane 1/8
Enkelbeckasin 1/8
Morkulla 2/8
Myrspov 1/8
Rödbena 2/8
Kustlabb 4/8
Kentsk tärna 5/8
Silvertärna 3/8
Sillgrissla 2/8
Tordmule 1/8
Tobisgrissla 5/8
Tamduva 3/8
Turkduva 6/8
Gröngöling 7/8
Sånglärka 3/8
Ladusvala 4/8
Sidensvans 3/8
Buskskvätta 2/8
Stenskvätta 4/8
Ringtrast 2/8
Björktrast 7/8
Taltrast 5/8
Rödvingetrast 5/8
Törnsångare 2/8
Kungsfågel 5/8
Svartvit flugsnappare 2/8
Entita 3/8
Svartmes 1/8
Blåmes 7/8
Nötväcka 3/8
Råka 2/8
Korp 3/8
Stare 6/8
Gråsparv 7/8
Pilfink 6/8
Bergfink 6/8
Steglits 2/8
Grönsiska 6/8
Vinterhämpling 1/8
Gråsiska 5/8
Mindre korsnäbb 2/8
Gulsparv 4/8