LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan april 2009: Hönö / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan april 2009: Hönö - Jan-Åke Noresson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Räveskärsbukten 2009-04-02
Sångsvan 11 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Grågås 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Kanadagås 3 ex Jungfruviken, Hönö 2009-04-02
Vitkindad gås 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-16
Gravand 4 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-04-12
Bläsand 24 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Snatterand 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Kricka 11 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Gräsand 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Skedand 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-09
Bergand 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Ejder 120 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Alfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Sjöorre 9 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Svärta 1 ex K råkudden, Hönö 2009-04-16
Knipa 2 ex Jungfruviken, Hönö 2009-04-02
Småskrake 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-05
Smålom 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-16
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-24
Havssula 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Storskarv 57 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Toppskarv 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Sparvhök 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-09
Fiskgjuse 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-16
Tornfalk 1 ex K råkudden, Hönö 2009-04-30
Stenfalk 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-26
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-02
Rörhöna 1 ex Sudda 2009-04-12
Strandskata 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Större strandpipare 1 ex Bredviken, Hönö 2009-04-19
Skärsnäppa 30 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-05
Brushane 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-26
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-12
Storspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Rödbena 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-09
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Skrattmås 2 ex Jungfruviken, Hönö 2009-04-02
Fiskmås 3 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Silltrut 1 ex Jungfruviken 2009-04-02
Gråtrut 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Havstrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Kentsk tärna 2ex, rastande Hönö, nära Fotöbron 2009-04-16
Fisktärna 2 ex K råkudden, Hönö 2009-04-16
Silvertärna 9 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-24
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-09
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-30
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-05
Tamduva 25 ex Sudda 2009-04-05
Ringduva 4 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Turkduva 1 ex Hönö röd, Ersdalsvägen. 2009-04-02
Gröngöling 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-05
Större hackspett 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-12
Sånglärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Ladusvala 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-26
Ängspiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Skärpiplärka 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Sädesärla 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Sidensvans 3 ex Hönö kyrkogård 2009-04-02
Gärdsmyg 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-02
Järnsparv 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-02
Rödhake 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-09
Rödstjärt 1 ex Ersdalen 2009-04-24
Buskskvätta 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-30
Stenskvätta 1 ex Hästen, Hönö 2009-04-16
Koltrast 5 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Björktrast 5 ex Hönö kyrkogård 2009-04-09
Taltrast 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-02
Ärtsångare 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-24
Törnsångare 1 ex Tjälleviksmosse 2009-04-30
Svarthätta 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-12
Grönsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-30
Gransångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-05
Lövsångare 1 ex Sudda 2009-04-12
Kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-02
Svartmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-09
Blåmes 4 ex Hönö Röd 2009-04-02
Talgoxe 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Nötväcka 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-09
Skata 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Kaja 2 ex Tjälleviks mosse 2009-04-12
Kråka 2 ex Ersda len, Hönö 2009-04-12
Korp 2 ex Tjälleviks mosse 2009-04-09
Stare 4 ex Tjälleviks mosse 2009-04-09
Gråsparv 8 ex Välen, Gbg 2009-04-02
Pilfink 3 ex Hönö Röd 2009-04-02
Bofink 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-02
Bergfink 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-05
Grönfink 7 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Grönsiska 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-09
Hämpling 6 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-02
Gråsiska 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2009-04-24
Mindre korsnäbb 17 ex Hönö kyrkogård 2009-04-02
Gulsparv 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-02
Sävsparv 1 ex Tjälleviks mosse 2009-04-02Saknade arter på listan
Vigg 2/8
Storskrake 4/8
Gråhakedopping 1/8
Gråhäger 3/8
Duvhök 1/8
Ormvråk 2/8
Tofsvipa 2/8
Kärrsnäppa 2/8
Enkelbeckasin 1/8
Myrspov 1/8
Ringtrast 2/8
Rödvingetrast 5/8
Svartvit flugsnappare 2/8
Entita 3/8
Råka 2/8
Steglits 2/8
Vinterhämpling 1/8