LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan april 2009: Hönö / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan april 2009: Hönö - Bengt Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Grågås 1 ex Dannekroksholmarna, Hönö 2009-04-06
Kanadagås 7 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Gravand 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Kricka 8 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-11
Gräsand 2 ex Sudda, Hönö 2009-04-04
Vigg 2 ex Kråkudden 2009-04-26
Ejder 33 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-07
Sjöorre 120 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-09
Knipa 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Småskrake 5 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Storskrake 2 ex Jungfruviken, Hönö 2009-04-05
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-25
Smålom 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-10
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-25
Storskarv 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Toppskarv 1 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-05
Gråhäger 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-29
Duvhök 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Sparvhök 1 ex Sudda, Hönö 2009-04-12
Ormvråk 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-26
Fiskgjuse 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-19
Tornfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Stenfalk 1 ex Kråkudden 2009-04-26
Vattenrall 1 ex Sudda, Hönö 2009-04-04
Rörhöna 1 ex Sudda, Hönö 2009-04-04
Strandskata 5 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Större strandpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-04
Tofsvipa 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Skärsnäppa 70 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-04
Morkulla 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-19
Myrspov 9 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-18
Storspov 1 ex Sudda, Hönö 2009-04-12
Rödbena 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-13
Skrattmås 6 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Fiskmås 8 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Silltrut 1 ex Bolleskären, Hönö 2009-04-04
Gråtrut 12 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Havstrut 3 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Kentsk tärna 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-11
Fisktärna 1 ex Bredviken, Hönö 2009-04-12
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-25
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-04
Ringduva 10 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Turkduva 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-26
Gröngöling 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Större hackspett 1 ex Hön ö kyrkogård 2009-04-11
Ladusvala 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-25
Ängspiplärka 2 ex Ersdalviken, Hönö 2009-04-13
Skärpiplärka 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Sädesärla 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Sidensvans 10 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Gärdsmyg 12 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Järnsparv 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Rödhake 6 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Rödstjärt 2 ex Ersdalen 2009-04-26
Stenskvätta 1 ex Bredviken, Hönö 2009-04-21
Ringtrast 2 ex Ersdalviken, Hönö 2009-04-13
Koltrast 12 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Björktrast 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-05
Taltrast 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Rödvingetrast 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-05
Ärtsångare 3 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-25
Svarthätta 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-12
Grönsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-26
Gransångare 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Lövsångare 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-11
Kungsfågel 7 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Entita 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Blåmes 4 ex Hön ö kyrkogård 2009-04-04
Talgoxe 8 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Skata 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Kaja 2 ex Röd, Hönö 2009-04-04
Råka 3 ex Bredviken, Hönö 2009-04-06
Kråka 15 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Korp 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Stare 15 ex Hönö kyrkogård 2009-04-06
Gråsparv 2 ex Bredviken, Hönö 2009-04-04
Pilfink 2 ex Ersdalvägen 2009-04-26
Bofink 13 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Bergfink 2 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Grönfink 15 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Steglits 4 ex Hönö kyrkogård 2009-04-26
Grönsiska 1 ex Hönö kyrkogård 2009-04-11
Hämpling 3 ex Nordres Tånge 2009-04-05
Gråsiska 3 ex Hönö kyrkogård 2009-04-04
Sävsparv 1 ex Sudda, Hönö 2009-04-04Saknade arter på listan
Sångsvan 3/8
Vitkindad gås 2/8
Bläsand 3/8
Snatterand 1/8
Skedand 1/8
Bergand 1/8
Svärta 2/8
Vitnäbbad islom 1/8
Gråhakedopping 1/8
Stormfågel 2/8
Havssula 4/8
Jaktfalk 2/8
Kärrsnäppa 2/8
Brushane 1/8
Enkelbeckasin 1/8
Sillgrissla 2/8
Tordmule 1/8
Tamduva 3/8
Sånglärka 3/8
Buskskvätta 2/8
Törnsångare 2/8
Svartvit flugsnappare 2/8
Svartmes 1/8
Nötväcka 3/8
Vinterhämpling 1/8
Mindre korsnäbb 2/8
Gulsparv 4/8