LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hisingen / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hisingen

» Totalt 312 arter påträffade, varav 304 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 1980-11-26 20/23
Mindre sångsvan 1992-09-01 18/23
Sångsvan 1987-03-27 20/23
Sädgås 1998-04-05 16/23
Spetsbergsgås 2002-01-29 16/23
Bläsgås 2001-12-15 16/23
Grågås 1998-10-11 18/23
Stripgås 2002-05-20 1/23
Kanadagås 1986-04-01 20/23
Vitkindad gås 1995-09-10 17/23
Prutgås 2004-08-02 13/23
Mandarinand 2005-05-25 3/23
Nilgås 2004-05-11 10/23
Rostand 2001-07-27 8/23
Gravand 1990-08-18 18/23
Bläsand 1996-04-21 18/23
Amerikansk bläsand 2006-07-05 10/23
Snatterand 2003-04-29 18/23
Kricka 1989-05-13 20/23
Amerikansk kricka 2010-04-10 8/23
Gräsand 1982-12-28 20/23
Stjärtand 1992-09-01 18/23
Årta 1995-05-01 18/23
Skedand 1992-05-20 18/23
Rödhuvad dykand 2019-04-28 4/23
Brunand 1980-11-26 19/23
Ringand 2001-02-18 9/23
Vigg 1980-11-26 20/23
Bergand 1980-12-14 19/23
Ejder 1986-04-01 19/23
Praktejder 2003-03-02 12/23
Alförrädare 1996-04-22 11/23
Alfågel 1995-01-02 15/23
Sjöorre 1994-11-02 15/23
Svärta 2000-11-26 14/23
Knipa 1980-03-16 21/23
Salskrake 1991-10-26 20/23
Småskrake 1980-11-26 18/23
Storskrake 1982-04-04 20/23
Amerikansk kopparand 1996-08-08 4/23
Orre 1991-05-04 12/23
Rapphöna 1990-05-06 10/23
Vaktel 1998-05-17 15/23
Fasan 1983-05-05 20/23
Smålom 2000-11-26 16/23
Storlom 2002-09-24 13/23
Svartnäbbad islom 2006-11-07 2/23
Vitnäbbad islom 2004-01-03 7/23
Smådopping 1996-04-22 18/23
Skäggdopping 1996-04-22 18/23
Gråhakedopping 1991-10-15 15/23
Svarthalsad dopping 1998-08-27 15/23
Svarthakedopping 1996-09-21 17/23
Stormfågel 2004-09-22 4/23
Klykstjärtad stormsvala 1997-09-14 1/23
Havssula 1996-09-30 7/23
Storskarv 1986-04-01 20/23
Rördrom 2002-01-11 15/23
Silkeshäger 1997-06-05 8/23
Ägretthäger 1998-04-13 15/23
Gråhäger 1986-04-01 21/23
Vit stork 2020-04-30 4/23
Skedstork 2016-05-20 9/23
Bivråk 1992-05-17 15/23
Brun glada 2011-04-28 1/23
Röd glada 200-04-10 14/23
Havsörn 1995-01-01 17/23
Brun kärrhök 1991-05-12 18/23
Blå kärrhök 2000-01-23 19/23
Stäpphök 2008-09-13 7/23
Ängshök 2004-05-09 4/23
Duvhök 1992-05-09 18/23
Sparvhök 1980-02-08 20/23
Ormvråk 1980-11-26 20/23
Fjällvråk 1984-01-01 18/23
Kungsörn 1995-01-02 9/23
Fiskgjuse 1993-04-09 19/23
Tornfalk 1981-01-18 20/23
Aftonfalk 2001-09-06 2/23
Stenfalk 2000-10-16 14/23
Lärkfalk 1992-05-12 17/23
Jaktfalk 2008-11-06 3/23
Pilgrimsfalk 1995-11-19 16/23
Vattenrall 1991-04-29 18/23
Småfläckig sumphöna 1996-05-31 15/23
Kornknarr 1995-08-05 17/23
Rörhöna 1996-04-21 19/23
Sothöna 1980-11-26 20/23
Trana 1991-03-27 19/23
Strandskata 2001-05-13 19/23
Skärfläcka 1998-04-27 13/23
Tjockfot 1/23
Rödvingad vadarsvala 1/23
Mindre strandpipare 1989-05-13 18/23
Större strandpipare 1994-03-06 18/23
Svartbent strandpipare 2007-04-24 9/23
Orientpipare 2020-05-31 5/23
Fjällpipare 2009-09-01 10/23
Ljungpipare 1992-05-09 18/23
Kustpipare 1992-06-10 11/23
Tofsvipa 1982-04-04 20/23
Kustsnäppa 1995-08-19 14/23
Sandlöpare 1995-08-25 6/23
Småsnäppa 1992-06-10 16/23
Mosnäppa 1989-05-13 16/23
Tuvsnäppa 2000-05-08 9/23
Spovsnäppa 1992-07-14 12/23
Skärsnäppa 2001-12-28 12/23
Kärrsnäppa 1989-05-13 17/23
Myrsnäppa 1994-05-28 15/23
Brushane 1989-05-13 18/23
Dvärgbeckasin 1998-09-27 16/23
Enkelbeckasin 1983-05-05 19/23
Dubbelbeckasin 1993-05-14 12/23
Morkulla 1981-05-31 18/23
Rödspov 1996-04-19 14/23
Myrspov 1992-06-10 13/23
Småspov 1994-05-28 16/23
Storspov 1992-05-03 19/23
Svartsnäppa 1992-06-10 16/23
Rödbena 1996-04-21 18/23
Dammsnäppa 2002-05-11 11/23
Gluttsnäppa 1989-05-13 18/23
Skogssnäppa 1990-05-27 18/23
Grönbena 1998-08-29 18/23
Tereksnäppa 1/23
Drillsnäppa 1983-05-07 18/23
Roskarl 2003-08-27 12/23
Smalnäbbad simsnäppa 2002-07-26 15/23
Bredstjärtad labb 2004-09-21 2/23
Kustlabb 2003-04-24 8/23
Fjällabb 2004-08-21 2/23
Storlabb 2006-10-27 1/23
Svarthuvad mås 2004-12-13 9/23
Dvärgmås 1996-05-19 18/23
Tärnmås 2009-10-04 1/23
Skrattmås 1990-08-18 19/23
Fiskmås 1982-04-04 20/23
Silltrut 1982-03-09 18/23
Gråtrut 1982-04-04 20/23
Kaspisk trut 2004-02-06 6/23
Medelhavstrut 2004-01-02 9/23
Vitvingad trut 1992-12-31 11/23
Vittrut 1992-01-09 12/23
Havstrut 1990-01-02 20/23
Tretåig mås 2004-05-09 12/23
Sandtärna 2013-05-18 6/23
Skräntärna 2007-07-24 8/23
Kentsk tärna 1993-04-18 12/23
Fisktärna 1983-05-07 18/23
Silvertärna 1995-08-25 18/23
Småtärna 1995-07-09 5/23
Svarttärna 2004-06-11 17/23
Vitvingad tärna 2014-05-17 10/23
Sillgrissla 1997-09-14 15/23
Tordmule 1959-12-06 14/23
Tobisgrissla 1961-03-05 6/23
Alkekung 1999-10-24 9/23
Lunnefågel 2005-10-23 1/23
Tamduva 1983-01-01 20/23
Skogsduva 1981-09-24 19/23
Ringduva 1980-03-16 20/23
Turkduva 1984-03-15 14/23
Turturduva 2011-09-29 4/23
Gök 1981-05-31 19/23
Berguv 1995-12-27 19/23
Fjälluggla 1/23
Hökuggla 2013-12-31 13/23
Sparvuggla 2004-02-27 7/23
Kattuggla 1989-03-14 18/23
Lappuggla 1/23
Hornuggla 1983-05-07 16/23
Jorduggla 1984-03-01 16/23
Pärluggla 2005-11-20 2/23
Nattskärra 1993-06-10 13/23
Tornseglare 1990-05-27 19/23
Kungsfiskare 1997-01-12 20/23
Biätare 2007-07-02 9/23
Härfågel 1993-11-03 3/23
Göktyta 1998-09-01 13/23
Gröngöling 1980-03-16 21/23
Spillkråka 1989-09-30 17/23
Större hackspett 1981-05-31 19/23
Mindre hackspett 1989-05-21 18/23
Tretåig hackspett 2007-11-13 12/23
Korttålärka 2002-05-05 5/23
Tofslärka 2020-10-11 7/23
Trädlärka 1981-09-24 15/23
Sånglärka 1980-09-23 19/23
Berglärka 2002-01-05 17/23
Backsvala 1998-05-03 18/23
Ladusvala 1980-09-23 18/23
Rostgumpsvala 2005-05-03 12/23
Hussvala 1990-08-18 18/23
Större piplärka 2003-09-24 7/23
Fältpiplärka 2002-06-09 7/23
Trädpiplärka 1980-09-23 18/23
Ängspiplärka 1980-09-23 19/23
Rödstrupig piplärka 1981-09-24 14/23
Skärpiplärka 1995-03-12 13/23
Vattenpiplärka 2004-02-07 9/23
Gulärla 1983-05-05 18/23
Citronärla 2000-09-24 6/23
Forsärla 1999-09-24 16/23
Sädesärla 1980-09-23 19/23
Sidensvans 1979-12-01 18/23
Strömstare 2001-11-03 10/23
Gärdsmyg 1981-01-11 20/23
Järnsparv 1980-09-23 18/23
Sibirisk järnsparv 2016-10-19 3/23
Rödhake 1981-09-24 19/23
Näktergal 1981-05-23 18/23
Blåhake 2001-09-16 12/23
Svart rödstjärt 1981-04-11 14/23
Rödstjärt 1989-05-08 17/23
Buskskvätta 1981-05-23 18/23
Svarthakad buskskvätta 2003-05-04 15/23
Vitgumpad buskskvätta 2016-06-02 3/23
Stenskvätta 1981-04-12 18/23
Ringtrast 1986-09-15 13/23
Koltrast 1981-01-11 21/23
Björktrast 1980-03-13 20/23
Taltrast 1980-09-23 18/23
Rödvingetrast 1981-09-24 18/23
Dubbeltrast 1980-09-23 16/23
Gräshoppsångare 1981-05-23 18/23
Flodsångare 2004-06-10 16/23
Vassångare 1994-06-03 12/23
Sävsångare 1983-05-05 18/23
Busksångare 2007-06-06 16/23
Kärrsångare 1981-05-23 18/23
Rörsångare 1981-05-23 18/23
Trastsångare 2007-06-02 18/23
Härmsångare 1981-05-31 18/23
Höksångare 1/23
Ärtsångare 1991-05-12 18/23
Törnsångare 1981-05-23 19/23
Trädgårdssångare 1981-05-31 18/23
Svarthätta 1981-05-31 18/23
Lundsångare 1/23
Kungsfågelsångare 2004-11-09 11/23
Taigasångare 2005-10-04 11/23
Bergstaigasångare 2018-11-17 5/23
Brunsångare 2020-12-18 3/23
Grönsångare 1983-05-05 17/23
Gransångare 1990-04-22 18/23
Lövsångare 1981-05-23 18/23
Kungsfågel 1981-09-24 19/23
Brandkronad kungsfågel 2016-05-29 7/23
Grå flugsnappare 1981-09-24 14/23
Mindre flugsnappare 2013-05-16 6/23
Halsbandsflugsnappare 2010-05-23 1/23
Svartvit flugsnappare 1980-05-13 18/23
Skäggmes 1993-09-04 17/23
Stjärtmes 1992-11-24 16/23
Entita 1980-11-26 20/23
Talltita 1960-02-26 14/23
Tofsmes 1992-02-04 12/23
Svartmes 1999-10-24 15/23
Blåmes 1980-09-23 21/23
Talgoxe 1982-04-04 21/23
Nötväcka 1982-04-04 21/23
Trädkrypare 1982-04-04 19/23
Pungmes 2006-05-30 9/23
Sommargylling 2004-06-06 10/23
Törnskata 1991-05-12 18/23
Svartpannad törnskata 2020-05-31 4/23
Varfågel 1982-12-29 19/23
Nötskrika 1984-02-01 20/23
Skata 1983-01-01 20/23
Nötkråka 1982-09-30 11/23
Kaja 1982-04-04 20/23
Råka 1996-01-24 18/23
Kråka 1980-11-26 20/23
Korp 1982-04-04 22/23
Stare 1980-02-01 19/23
Rosenstare 2002-06-13 13/23
Gråsparv 1982-04-04 19/23
Pilfink 1982-04-04 19/23
Bofink 1980-03-13 20/23
Bergfink 1980-09-23 18/23
Gulhämpling 2011-05-08 3/23
Grönfink 1981-05-23 20/23
Steglits 1983-05-05 18/23
Grönsiska 1980-03-16 20/23
Hämpling 1980-09-23 18/23
Vinterhämpling 1991-10-23 18/23
Gråsiska 1982-12-29 19/23
Snösiska 2004-11-30 11/23
Bändelkorsnäbb 1997-09-01 15/23
Mindre korsnäbb 1990-05-10 18/23
Större korsnäbb 2003-11-05 11/23
Rosenfink 1990-05-27 18/23
Tallbit 2001-02-18 10/23
Domherre 1980-11-26 19/23
Stenknäck 1989-12-26 17/23
Lappsparv 1980-09-23 13/23
Snösparv 1991-01-26 15/23
Tallsparv 1999-12-30 10/23
Gulsparv 1980-11-26 20/23
Ortolansparv 2003-08-26 6/23
Dvärgsparv 2020-03-07 4/23
Sävsparv 1980-09-23 18/23
Kornsparv 1/23Följande arter är sedda på Hisingen men är inte inlagda av någon användare
Järpe
Dalripa
Tjäder
Purpurhäger
Småtrapp
Svartvingad vadarsvala
Stäppflyghöna
Tornuggla
Alpseglare
Gråspett
Vitryggig hackspett