LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgs skärgård / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgs skärgård

» Totalt 302 arter påträffade, varav 290 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 2001-07-25 27/27
Mindre sångsvan 1999-03-20 20/27
Sångsvan 2001-10-19 26/27
Sädgås 2001-12-01 18/27
Spetsbergsgås 1984-10-15 20/27
Bläsgås 1985-05-27 13/27
Grågås 2001-07-25 26/27
Kanadagås 2001-07-25 26/27
Vitkindad gås 2002-04-06 26/27
Prutgås 2001-11-04 25/27
Rödhalsad gås 2007-07-11 20/27
Nilgås 2012-04-21 1/27
Gravand 2001-07-25 26/27
Bläsand 2002-03-28 25/27
Snatterand 2001-04-24 14/27
Kricka 2002-03-28 26/27
Amerikansk kricka 2013-04-17 1/27
Gräsand 2001-07-25 26/27
Stjärtand 2002-05-10 23/27
Årta 2002-05-09 10/27
Skedand 2002-08-08 20/27
Brunand 2001-12-15 16/27
Vigg 2001-12-15 26/27
Bergand 2001-10-21 22/27
Ejder 2001-07-25 27/27
Praktejder 2006-04-15 14/27
Alförrädare 1997-01-08 18/27
Alfågel 2001-10-09 25/27
Sjöorre 1999-10-31 26/27
Vitnackad svärta 2004-10-09 15/27
Svärta 1999-11-28 26/27
Knipa 2001-10-13 27/27
Salskrake 2003-01-02 21/27
Småskrake 2001-07-25 27/27
Storskrake 2001-10-09 26/27
Orre 1978-10-17 6/27
Rapphöna 1992-08-15 18/27
Fasan 2001-12-08 26/27
Smålom 1999-10-10 26/27
Storlom 2001-08-12 26/27
Svartnäbbad islom 1996-09-28 19/27
Vitnäbbad islom 1986-05-05 20/27
Smådopping 2000-12-26 21/27
Skäggdopping 2001-10-20 26/27
Gråhakedopping 1999-11-28 24/27
Svarthalsad dopping 2009-01-24 12/27
Svarthakedopping 1979-02-09 16/27
Svartbrynad albatross 2016-09-11 1/27
Stormfågel 2001-07-30 26/27
Gulnäbbad lira 2002-08-31 12/27
Grålira 1984-10-07 23/27
Mindre lira 1986-05-16 26/27
Balearisk lira 2003-08-14 17/27
Stormsvala 2005-01-08 9/27
Klykstjärtad stormsvala 1997-09-14 20/27
Havssula 1999-10-31 26/27
Storskarv 2001-07-25 27/27
Toppskarv 2001-04-30 26/27
Rördrom 1/27
Silkeshäger 2011-06-08 8/27
Ägretthäger 2008-09-24 3/27
Gråhäger 2001-07-25 26/27
Bivråk 2004-09-21 19/27
Brun glada 2009-08-19 11/27
Röd glada 1986-05-03 8/27
Havsörn 1978-12-09 24/27
Brun kärrhök 2002-08-25 23/27
Blå kärrhök 2002-10-06 24/27
Stäpphök 2012-04-30 2/27
Ängshök 2011-05-08 4/27
Duvhök 1984-02-11 23/27
Sparvhök 2001-07-25 26/27
Ormvråk 2001-10-21 25/27
Fjällvråk 2001-10-21 21/27
Kungsörn 1980-10-26 6/27
Fiskgjuse 2002-08-10 22/27
Tornfalk 2001-07-25 26/27
Aftonfalk 2015-08-30 3/27
Stenfalk 2002-03-28 25/27
Lärkfalk 2000-09-03 20/27
Jaktfalk 2004-12-18 17/27
Pilgrimsfalk 2002-09-07 24/27
Vattenrall 1978-12-27 22/27
Småfläckig sumphöna 2001-04-27 2/27
Rörhöna 2002-08-11 18/27
Sothöna 2003-01-13 24/27
Trana 2000-05-13 14/27
Strandskata 2001-07-25 26/27
Skärfläcka 1981-03-29 12/27
Mindre strandpipare 2001-07-25 21/27
Större strandpipare 2001-07-25 26/27
Fjällpipare 2011-09-14 5/27
Amerikansk tundrapipare 2003-07-22 16/27
Ljungpipare 2001-07-25 25/27
Kustpipare 2001-07-30 25/27
Tofsvipa 2001-07-25 25/27
Kustsnäppa 2001-08-09 25/27
Sandlöpare 2001-08-09 25/27
Småsnäppa 1998-08-29 22/27
Mosnäppa 1981-08-02 21/27
Spovsnäppa 2001-08-04 25/27
Skärsnäppa 1999-10-31 26/27
Kärrsnäppa 2001-07-25 26/27
Myrsnäppa 1988-08-10 14/27
Brushane 2001-07-25 24/27
Dvärgbeckasin 1992-09-19 15/27
Enkelbeckasin 2002-05-08 26/27
Dubbelbeckasin 2002-05-07 5/27
Morkulla 2002-05-09 24/27
Rödspov 1999-11-28 12/27
Myrspov 2001-08-09 26/27
Småspov 2001-07-30 26/27
Storspov 2001-07-25 25/27
Svartsnäppa 2001-08-09 26/27
Rödbena 2001-07-25 26/27
Gluttsnäppa 2001-07-25 25/27
Skogssnäppa 1980-08-10 24/27
Grönbena 2001-07-25 25/27
Drillsnäppa 2001-07-25 26/27
Roskarl 2001-08-09 25/27
Smalnäbbad simsnäppa 2010-08-04 14/27
Brednäbbad simsnäppa 1996-09-28 18/27
Bredstjärtad labb 1985-11-16 24/27
Kustlabb 2001-07-30 26/27
Fjällabb 2001-10-04 21/27
Storlabb 2001-07-30 25/27
Svarthuvad mås 2015-05-06 8/27
Dvärgmås 1998-05-10 25/27
Tärnmås 1997-09-14 23/27
Skrattmås 2001-07-25 26/27
Fiskmås 2001-07-25 26/27
Silltrut 2001-07-25 26/27
Gråtrut 2001-07-25 27/27
Kaspisk trut 2008-10-10 5/27
Vitvingad trut 2004-12-17 7/27
Vittrut 1979-03-16 14/27
Havstrut 2001-07-25 27/27
Tretåig mås 1999-10-31 26/27
Rosenmås 2006-05-09 17/27
Sandtärna 2013-05-18 2/27
Skräntärna 1986-05-04 4/27
Kentsk tärna 2001-07-25 26/27
Fisktärna 2001-07-25 26/27
Silvertärna 2002-05-09 24/27
Småtärna 1986-05-05 12/27
Svarttärna 1986-05-31 13/27
Sillgrissla 1999-10-31 26/27
Tordmule 1999-10-31 25/27
Tobisgrissla 1999-07-25 26/27
Alkekung 1999-10-31 25/27
Lunnefågel 1984-10-06 23/27
Tamduva 2001-07-25 25/27
Skogsduva 2002-09-07 22/27
Ringduva 2001-07-25 26/27
Turkduva 2002-01-19 25/27
Turturduva 2010-06-10 7/27
Gök 2002-05-09 26/27
Tornuggla 1996-10-06 2/27
Dvärguv 1/27
Berguv 2002-05-09 16/27
Hökuggla 1983-10-22 10/27
Sparvuggla 2012-03-12 9/27
Kattuggla 2012-10-30 13/27
Hornuggla 2002-05-20 23/27
Jorduggla 1977-10-15 24/27
Pärluggla 1978-09-23 9/27
Nattskärra 2003-05-10 14/27
Tornseglare 2001-07-25 26/27
Kungsfiskare 2020-09-25 2/27
Härfågel 2002-10-03 15/27
Göktyta 2006-05-12 15/27
Gröngöling 2001-07-25 26/27
Spillkråka 2001-11-02 18/27
Större hackspett 2001-08-12 25/27
Mindre hackspett 2003-10-18 20/27
Tretåig hackspett 2007-10-07 8/27
Trädlärka 2001-10-03 17/27
Sånglärka 2001-07-25 25/27
Berglärka 2000-10-14 13/27
Backsvala 2001-08-12 19/27
Ladusvala 2001-07-25 26/27
Hussvala 2001-08-12 26/27
Större piplärka 2012-10-21 6/27
Trädpiplärka 1998-09-23 24/27
Ängspiplärka 2001-07-25 25/27
Rödstrupig piplärka 2007-09-08 15/27
Skärpiplärka 1987-09-03 26/27
Vattenpiplärka 2001-11-16 20/27
Gulärla 2002-05-08 24/27
Forsärla 2002-10-05 22/27
Sädesärla 2001-07-25 26/27
Sidensvans 2001-10-20 24/27
Strömstare 2002-10-27 5/27
Gärdsmyg 2001-07-25 26/27
Järnsparv 2001-10-21 26/27
Sibirisk järnsparv 2016-10-24 1/27
Rödhake 2001-07-25 26/27
Näktergal 2002-05-08 26/27
Sydnäktergal 2012-04-29 4/27
Blåhake 2002-05-09 16/27
Svart rödstjärt 2002-03-29 17/27
Rödstjärt 2002-05-08 26/27
Buskskvätta 2001-08-12 25/27
Svarthakad buskskvätta 2001-11-24 15/27
Vitgumpad buskskvätta 2006-10-02 2/27
Stenskvätta 2001-07-25 26/27
Ringtrast 2001-10-20 21/27
Koltrast 2001-07-25 26/27
Björktrast 2001-07-25 26/27
Taltrast 2002-09-07 25/27
Rödvingetrast 2002-02-14 26/27
Dubbeltrast 2002-10-12 22/27
Gräshoppsångare 2016-09-04 5/27
Flodsångare 2011-06-06 2/27
Vassångare 2008-04-28 6/27
Sävsångare 1961-06-07 11/27
Busksångare 2003-06-03 11/27
Kärrsångare 2002-05-29 22/27
Rörsångare 2002-05-08 25/27
Trastsångare 1977-07-31 4/27
Härmsångare 2002-05-10 25/27
Rödstrupig sångare 2013-05-25 11/27
Höksångare 2005-10-15 5/27
Ärtsångare 2001-08-12 25/27
Törnsångare 2001-08-12 26/27
Trädgårdssångare 2002-05-25 25/27
Svarthätta 2001-07-25 25/27
Lundsångare 1997-06-19 13/27
Kungsfågelsångare 2004-10-31 7/27
Taigasångare 2001-10-21 19/27
Bergsångare 2011-05-05 12/27
Grönsångare 2002-05-08 23/27
Gransångare 2001-10-21 24/27
Iberisk gransångare 2015-05-09 8/27
Lövsångare 2001-08-12 26/27
Kungsfågel 2001-07-30 25/27
Brandkronad kungsfågel 2004-04-03 19/27
Grå flugsnappare 2001-05-24 24/27
Mindre flugsnappare 1984-05-16 8/27
Svartvit flugsnappare 2002-05-09 25/27
Skäggmes 2001-10-21 20/27
Stjärtmes 2000-11-12 22/27
Entita 2007-09-08 18/27
Talltita 2003-10-05 17/27
Tofsmes 2008-07-22 8/27
Svartmes 2001-10-13 23/27
Blåmes 2001-07-25 26/27
Talgoxe 2001-07-25 26/27
Nötväcka 2002-02-19 24/27
Trädkrypare 2001-08-12 24/27
Trädgårdsträdkrypare 2008-04-20 8/27
Pungmes 2002-05-09 3/27
Sommargylling 2004-06-06 7/27
Törnskata 1977-06-12 23/27
Svartpannad törnskata 2013-08-10 8/27
Varfågel 2002-09-28 21/27
Nötskrika 2003-10-05 22/27
Skata 2001-07-25 26/27
Nötkråka 1985-10-14 6/27
Kaja 2001-07-25 25/27
Råka 2002-10-12 24/27
Kråka 2001-07-25 26/27
Korp 2001-07-25 26/27
Stare 2001-07-25 26/27
Rosenstare 2003-08-18 6/27
Gråsparv 2001-07-25 26/27
Pilfink 2001-07-25 26/27
Bofink 2001-07-25 26/27
Bergfink 2002-01-30 25/27
Gulhämpling 2012-05-19 2/27
Grönfink 2001-07-25 26/27
Steglits 2001-12-01 23/27
Grönsiska 2001-10-09 25/27
Hämpling 2001-07-25 26/27
Vinterhämpling 2001-10-13 24/27
Gråsiska 1975-12-05 26/27
Snösiska 2003-02-16 5/27
Bändelkorsnäbb 2002-11-02 13/27
Mindre korsnäbb 2001-11-24 25/27
Större korsnäbb 2004-10-05 10/27
Rosenfink 2006-06-11 12/27
Tallbit 2004-11-07 8/27
Domherre 2001-10-13 25/27
Stenknäck 1999-10-01 16/27
Lappsparv 1992-09-19 18/27
Snösparv 2001-10-31 23/27
Gulsparv 2001-07-25 26/27
Ortolansparv 1985-05-06 6/27
Dvärgsparv 2011-09-17 2/27
Sävsparv 2001-10-09 26/27Följande arter är sedda på Göteborgs skärgård men är inte inlagda av någon användare
Rostand
Rödhuvad dykand
Amerikansk sjöorre
Vaktel
Vit stork
Eleonorafalk
Kornknarr
Tjockfot
Ökenlöpare
Tereksnäppa
Ismås
Stäppflyghöna
Fjälluggla
Biätare
Tofslärka
Provencesångare