LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005

» Totalt 250 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 2005-01-01 47/55
Mindre sångsvan 2005-03-21 17/55
Sångsvan 2005-01-01 47/55
Sädgås 2005-03-20 16/55
Spetsbergsgås 2005-01-09 18/55
Grågås 2005-01-09 38/55
Kanadagås 2005-01-01 46/55
Vitkindad gås 2005-03-23 41/55
Prutgås 2005-01-11 21/55
Nilgås 2005-05-11 11/55
Gravand 2005-01-09 43/55
Bläsand 2005-03-10 42/55
Snatterand 2005-04-01 37/55
Kricka 2005-01-01 44/55
Gräsand 2005-01-01 47/55
Stjärtand 2005-02-12 38/55
Årta 2005-04-06 36/55
Skedand 2005-04-02 37/55
Brunand 2005-01-01 40/55
Vigg 2005-01-01 46/55
Bergand 2005-01-03 33/55
Ejder 2005-01-01 46/55
Alförrädare 2005-04-03 1/55
Alfågel 2005-01-01 29/55
Sjöorre 2005-01-01 32/55
Svärta 2005-01-01 30/55
Knipa 2005-01-01 47/55
Salskrake 2005-01-01 37/55
Småskrake 2005-01-01 43/55
Storskrake 2005-01-01 47/55
Orre 2005-02-01 17/55
Tjäder 2005-02-09 9/55
Rapphöna 2005-02-16 11/55
Vaktel 2005-06-03 17/55
Fasan 2005-01-01 46/55
Smålom 2005-01-01 32/55
Storlom 2005-01-01 36/55
Svartnäbbad islom 2005-01-06 27/55
Vitnäbbad islom 2005-04-08 7/55
Smådopping 2005-01-01 42/55
Skäggdopping 2005-01-03 43/55
Gråhakedopping 2005-02-02 24/55
Svarthalsad dopping 2005-05-06 26/55
Svarthakedopping 2005-01-28 24/55
Stormfågel 2005-01-02 28/55
Grålira 2005-01-12 20/55
Mindre lira 2005-06-22 6/55
Stormsvala 2005-01-08 5/55
Klykstjärtad stormsvala 2005-01-02 17/55
Havssula 2005-01-01 33/55
Storskarv 2005-01-01 46/55
Toppskarv 2005-01-02 22/55
Rördrom 2005-03-09 16/55
Ägretthäger 2005-08-01 2/55
Gråhäger 2005-01-01 46/55
Bivråk 2005-05-15 29/55
Röd glada 2005-03-21 13/55
Havsörn 2005-01-27 24/55
Brun kärrhök 2005-03-26 38/55
Blå kärrhök 2005-02-28 21/55
Ängshök 2005-08-29 1/55
Duvhök 2005-01-02 34/55
Sparvhök 2005-01-02 43/55
Ormvråk 2005-01-01 47/55
Fjällvråk 2005-01-19 26/55
Kungsörn 2005-03-11 7/55
Fiskgjuse 2005-03-28 40/55
Tornfalk 2005-01-01 47/55
Aftonfalk 2005-08-20 6/55
Stenfalk 2005-03-25 25/55
Lärkfalk 2005-04-20 18/55
Jaktfalk 2005-01-15 1/55
Pilgrimsfalk 2005-01-07 29/55
Vattenrall 2005-01-30 32/55
Småfläckig sumphöna 2005-07-22 14/55
Kornknarr 2005-05-22 20/55
Rörhöna 2005-01-03 41/55
Sothöna 2005-01-01 44/55
Trana 2005-03-20 27/55
Strandskata 2005-01-02 46/55
Skärfläcka 2005-04-03 15/55
Mindre strandpipare 2005-03-30 37/55
Större strandpipare 2005-03-12 38/55
Ljungpipare 2005-03-17 31/55
Kustpipare 2005-05-15 27/55
Tofsvipa 2005-01-14 45/55
Kustsnäppa 2005-07-12 25/55
Sandlöpare 2005-07-25 19/55
Småsnäppa 2005-06-15 5/55
Mosnäppa 2005-05-07 29/55
Spovsnäppa 2005-07-17 17/55
Skärsnäppa 2005-01-02 29/55
Kärrsnäppa 2005-03-17 32/55
Myrsnäppa 2005-05-28 6/55
Brushane 2005-05-01 28/55
Dvärgbeckasin 2005-01-01 18/55
Enkelbeckasin 2005-01-08 44/55
Dubbelbeckasin 2005-05-10 13/55
Morkulla 2005-01-29 31/55
Rödspov 2005-05-02 27/55
Myrspov 2005-04-05 25/55
Småspov 2005-04-12 28/55
Storspov 2005-03-19 33/55
Svartsnäppa 2005-04-23 27/55
Rödbena 2005-03-23 41/55
Gluttsnäppa 2005-04-23 41/55
Skogssnäppa 2005-03-25 35/55
Grönbena 2005-04-29 35/55
Drillsnäppa 2005-04-02 39/55
Roskarl 2005-05-13 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 2005-08-18 12/55
Brednäbbad simsnäppa 2005-01-13 14/55
Bredstjärtad labb 2005-01-02 24/55
Kustlabb 2005-04-03 26/55
Fjällabb 2005-08-24 14/55
Storlabb 2005-01-02 15/55
Svarthuvad mås 2005-01-01 42/55
Dvärgmås 2005-01-02 32/55
Skrattmås 2005-01-01 47/55
Fiskmås 2005-01-01 46/55
Silltrut 2005-03-19 44/55
Gråtrut 2005-01-01 47/55
Kaspisk trut 2005-11-05 12/55
Medelhavstrut 2005-08-20 5/55
Vitvingad trut 2005-01-01 36/55
Havstrut 2005-01-01 45/55
Tretåig mås 2005-01-01 30/55
Kentsk tärna 2005-03-31 36/55
Fisktärna 2005-04-04 42/55
Silvertärna 2005-04-12 31/55
Svarttärna 2005-06-14 13/55
Sillgrissla 2005-01-01 33/55
Tordmule 2005-01-02 28/55
Tobisgrissla 2005-01-02 31/55
Alkekung 2005-01-03 24/55
Lunnefågel 2005-01-02 27/55
Tamduva 2005-01-01 47/55
Skogsduva 2005-02-22 34/55
Ringduva 2005-01-01 46/55
Turkduva 2005-01-04 34/55
Gök 2005-05-09 36/55
Berguv 2005-01-15 17/55
Sparvuggla 2005-01-22 16/55
Kattuggla 2005-01-21 34/55
Hornuggla 2005-05-28 19/55
Jorduggla 2005-02-06 16/55
Pärluggla 2005-02-25 20/55
Nattskärra 2005-05-22 26/55
Tornseglare 2005-05-02 44/55
Kungsfiskare 2005-03-09 15/55
Göktyta 2005-04-30 20/55
Gröngöling 2005-01-01 46/55
Spillkråka 2005-01-14 37/55
Större hackspett 2005-01-01 46/55
Mindre hackspett 2005-01-14 34/55
Tretåig hackspett 2005-01-15 8/55
Trädlärka 2005-03-20 27/55
Sånglärka 2005-01-15 43/55
Berglärka 2005-04-24 2/55
Backsvala 2005-04-20 41/55
Ladusvala 2005-04-09 42/55
Rostgumpsvala 2005-05-03 30/55
Hussvala 2005-04-27 43/55
Större piplärka 2005-10-02 2/55
Trädpiplärka 2005-04-13 40/55
Ängspiplärka 2005-01-01 43/55
Rödstrupig piplärka 2005-09-01 12/55
Skärpiplärka 2005-01-01 34/55
Vattenpiplärka 2005-01-15 13/55
Gulärla 2005-04-29 40/55
Forsärla 2005-01-01 40/55
Sädesärla 2005-03-25 45/55
Sidensvans 2005-01-01 42/55
Strömstare 2005-01-02 29/55
Gärdsmyg 2005-01-01 46/55
Järnsparv 2005-01-02 39/55
Rödhake 2005-01-01 47/55
Näktergal 2005-05-10 35/55
Blåhake 2005-05-11 12/55
Svart rödstjärt 2005-03-30 21/55
Rödstjärt 2005-04-18 31/55
Buskskvätta 2005-04-18 38/55
Svarthakad buskskvätta 2005-05-11 20/55
Stenskvätta 2005-03-25 41/55
Ringtrast 2005-03-26 23/55
Koltrast 2005-01-01 47/55
Björktrast 2005-01-01 47/55
Taltrast 2005-01-05 39/55
Rödvingetrast 2005-01-27 38/55
Dubbeltrast 2005-02-22 30/55
Gräshoppsångare 2005-04-30 28/55
Sävsångare 2005-05-05 32/55
Kärrsångare 2005-05-20 34/55
Rörsångare 2005-04-26 42/55
Härmsångare 2005-05-13 28/55
Höksångare 2005-08-23 3/55
Ärtsångare 2005-02-07 38/55
Törnsångare 2005-05-01 40/55
Trädgårdssångare 2005-04-30 33/55
Svarthätta 2005-01-04 44/55
Taigasångare 2005-10-04 3/55
Grönsångare 2005-04-26 37/55
Gransångare 2005-01-22 41/55
Lövsångare 2005-04-17 43/55
Kungsfågel 2005-01-01 43/55
Brandkronad kungsfågel 2005-03-30 1/55
Grå flugsnappare 2005-05-01 30/55
Svartvit flugsnappare 2005-04-15 38/55
Skäggmes 2005-01-11 28/55
Stjärtmes 2005-01-04 29/55
Entita 2005-01-02 36/55
Talltita 2005-01-02 30/55
Tofsmes 2005-01-05 31/55
Svartmes 2005-01-01 35/55
Blåmes 2005-01-01 47/55
Talgoxe 2005-01-01 47/55
Nötväcka 2005-01-01 47/55
Trädkrypare 2005-01-01 41/55
Törnskata 2005-05-13 30/55
Varfågel 2005-01-01 32/55
Nötskrika 2005-01-02 42/55
Skata 2005-01-01 47/55
Nötkråka 2005-03-19 23/55
Kaja 2005-01-01 47/55
Råka 2005-01-01 31/55
Kråka 2005-01-01 47/55
Korp 2005-01-01 46/55
Stare 2005-01-21 45/55
Rosenstare 2005-08-29 8/55
Gråsparv 2005-01-01 45/55
Pilfink 2005-01-01 46/55
Bofink 2005-01-01 46/55
Bergfink 2005-01-02 36/55
Grönfink 2005-01-01 47/55
Steglits 2005-01-06 28/55
Grönsiska 2005-01-01 43/55
Hämpling 2005-03-23 37/55
Vinterhämpling 2005-01-01 30/55
Gråsiska 2005-01-01 39/55
Snösiska 2005-01-19 17/55
Mindre korsnäbb 2005-01-28 32/55
Större korsnäbb 2005-01-31 13/55
Rosenfink 2005-05-23 26/55
Domherre 2005-01-01 43/55
Stenknäck 2005-01-14 32/55
Lappsparv 2005-03-12 16/55
Snösparv 2005-01-10 25/55
Gulsparv 2005-01-01 45/55
Ortolansparv 2005-04-30 12/55
Sävsparv 2005-01-02 44/55Följande arter är sedda på Göteborgsjakten 2005 men är inte inlagda av någon användare
Inga saknade arter