LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan

» Totalt 362 arter påträffade, varav 354 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 1963-05-08 58/64
Mindre sångsvan 1975-05-05 41/64
Sångsvan 1964-02-04 56/64
Sädgås 1964-04-11 45/64
Spetsbergsgås 1980-10-12 42/64
Bläsgås 1983-05-12 42/64
Fjällgås 2020-06-14 3/64
Grågås 1967-09-17 55/64
Stripgås 1996-05-01 2/64
Kanadagås 1972-09-03 56/64
Vitkindad gås 1991-08-25 51/64
Prutgås 1976-05-03 45/64
Rödhalsad gås 2009-03-16 11/64
Mandarinand 2013-03-21 3/64
Nilgås 2004-05-11 22/64
Rostand 1995-03-19 24/64
Gravand 1964-04-09 55/64
Bläsand 1971-04-18 52/64
Amerikansk bläsand 2006-07-05 22/64
Snatterand 1995-05-01 46/64
Kricka 1965-04-03 55/64
Amerikansk kricka 2010-04-10 26/64
Gräsand 1963-04-13 56/64
Stjärtand 1972-09-27 51/64
Årta 1969-04-09 47/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 1986-05-05 49/64
Rödhuvad dykand 2019-04-28 11/64
Brunand 1964-05-05 51/64
Ringand 2001-02-17 21/64
Vitögd dykand 2014-04-11 11/64
Vigg 1964-04-09 56/64
Bergand 1974-05-05 45/64
Ejder 1966-11-13 58/64
Praktejder 1981-04-07 41/64
Alförrädare 1984-04-25 32/64
Alfågel 1967-03-19 52/64
Sjöorre 1966-11-13 53/64
Vitnackad svärta 2001-05-27 18/64
Svärta 1966-11-13 52/64
Knipa 1963-12-25 56/64
Salskrake 1968-02-11 52/64
Småskrake 1964-03-15 55/64
Storskrake 1963-06-10 56/64
Amerikansk kopparand 1996-08-07 22/64
Järpe 1968-07-14 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 1967-10-01 41/64
Tjäder 1962-04-04 33/64
Rapphöna 1964-03-15 36/64
Vaktel 1975-07-28 40/64
Fasan 1966-01-01 55/64
Smålom 1968-02-11 50/64
Storlom 1964-06-03 49/64
Svartnäbbad islom 1979-05-05 36/64
Vitnäbbad islom 1973-12-08 36/64
Smådopping 1968-11-09 48/64
Skäggdopping 1972-09-17 53/64
Gråhakedopping 1977-08-21 49/64
Svarthalsad dopping 1998-06-07 34/64
Svarthakedopping 1974-02-17 46/64
Svartbrynad albatross 2021-04-21 1/64
Stormfågel 1975-12-31 48/64
Gulnäbbad lira 1993-08-13 22/64
Grålira 1992-11-01 42/64
Mindre lira 1987-09-19 40/64
Balearisk lira 2003-08-14 17/64
Stormsvala 1997-08-18 18/64
Klykstjärtad stormsvala 1978-11-15 34/64
Havssula 1968-10-13 52/64
Storskarv 1967-03-12 57/64
Toppskarv 1972-12-10 50/64
Rördrom 2002-12-30 32/64
Silkeshäger 1997-06-05 26/64
Ägretthäger 1999-04-14 33/64
Gråhäger 1964-05-16 56/64
Svart stork 2000-05-05 3/64
Vit stork 1981-07-17 29/64
Skedstork 2006-05-26 32/64
Bivråk 1969-08-29 47/64
Svartvingad glada 2020-06-09 5/64
Brun glada 2007-08-01 21/64
Röd glada 1981-04-18 35/64
Havsörn 1976-01-18 51/64
Ormörn 2014-04-18 3/64
Brun kärrhök 1974-05-05 53/64
Blå kärrhök 1973-09-12 48/64
Stäpphök 2004-09-04 24/64
Ängshök 1993-05-13 22/64
Duvhök 1965-01-26 55/64
Sparvhök 1963-04-09 54/64
Ormvråk 1963-07-20 55/64
Fjällvråk 1973-01-03 53/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 1969-03-16 37/64
Fiskgjuse 1964-05-16 51/64
Tornfalk 1967-09-17 56/64
Aftonfalk 1981-05-13 17/64
Stenfalk 1971-01-01 47/64
Lärkfalk 1976-10-02 45/64
Jaktfalk 1983-09-13 29/64
Pilgrimsfalk 1964-05-02 50/64
Vattenrall 1974-05-05 48/64
Småfläckig sumphöna 1974-05-05 36/64
Dvärgsumphöna 2001-05-11 21/64
Kornknarr 1984-06-02 43/64
Rörhöna 1976-06-16 50/64
Sothöna 1969-01-05 55/64
Trana 1972-04-16 52/64
Strandskata 1963-05-29 55/64
Skärfläcka 1979-04-30 34/64
Tjockfot 2006-04-06 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 2020-06-09 3/64
Mindre strandpipare 1964-05-05 49/64
Större strandpipare 1963-07-03 54/64
Svartbent strandpipare 1979-05-15 17/64
Orientpipare 2020-05-31 4/64
Fjällpipare 2005-05-19 32/64
Sibirisk tundrapipare 2009-08-11 19/64
Ljungpipare 1967-08-13 52/64
Kustpipare 1970-09-10 49/64
Stäppvipa 1979-07-09 24/64
Tofsvipa 1963-05-26 56/64
Kustsnäppa 1964-08-30 46/64
Sandlöpare 1980-08-09 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 1964-08-13 43/64
Mosnäppa 1996-05-20 48/64
Vitgumpsnäppa 2021-07-27 1/64
Tuvsnäppa 2000-05-08 30/64
Spovsnäppa 1964-08-30 42/64
Skärsnäppa 1964-08-22 52/64
Kärrsnäppa 1967-03-12 52/64
Myrsnäppa 1964-08-30 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 1967-08-13 49/64
Dvärgbeckasin 1972-10-07 39/64
Enkelbeckasin 1969-08-03 53/64
Dubbelbeckasin 1985-05-19 32/64
Morkulla 1964-04-09 53/64
Rödspov 1998-04-26 36/64
Myrspov 1968-10-20 46/64
Småspov 1972-05-06 50/64
Storspov 1964-04-18 53/64
Svartsnäppa 1970-09-10 50/64
Rödbena 1964-05-06 55/64
Dammsnäppa 2002-05-11 31/64
Gluttsnäppa 1963-09-07 52/64
Större gulbena 2017-12-19 2/64
Skogssnäppa 1969-04-09 53/64
Grönbena 1979-08-11 53/64
Tereksnäppa 3/64
Drillsnäppa 1963-05-19 53/64
Roskarl 1973-09-12 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 1999-08-29 35/64
Brednäbbad simsnäppa 1995-10-28 31/64
Bredstjärtad labb 1993-10-16 41/64
Kustlabb 1967-08-13 50/64
Fjällabb 1994-09-11 34/64
Storlabb 1987-09-19 49/64
Svarthuvad mås 2012-05-19 16/64
Dvärgmås 1974-09-11 49/64
Tärnmås 1994-08-01 40/64
Skrattmås 1963-04-20 56/64
Fiskmås 1963-06-20 56/64
Silltrut 1963-06-03 54/64
Gråtrut 1963-04-07 57/64
Kaspisk trut 2008-10-10 3/64
Vitvingad trut 1985-02-28 29/64
Vittrut 1984-02-26 31/64
Havstrut 1963-04-20 56/64
Tretåig mås 1967-03-19 50/64
Rosenmås 1993-01-21 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 2013-05-18 8/64
Skräntärna 1981-05-26 24/64
Kentsk tärna 1972-09-10 47/64
Fisktärna 1963-06-03 54/64
Silvertärna 1963-06-24 50/64
Tygeltärna 197-06-07 19/64
Småtärna 2000-06-22 22/64
Svarttärna 2002-05-12 31/64
Vitvingad tärna 1995-05-21 18/64
Sillgrissla 1968-02-11 53/64
Spetsbergsgrissla 2002-04-07 18/64
Tordmule 1968-11-03 51/64
Tobisgrissla 1967-03-19 53/64
Alkekung 1974-11-16 50/64
Lunnefågel 1995-09-26 47/64
Tamduva 1963-04-07 54/64
Skogsduva 1963-06-21 52/64
Ringduva 1964-04-25 56/64
Turkduva 1964-02-17 52/64
Turturduva 1995-06-01 15/64
Gök 1963-05-26 55/64
Tornuggla 1996-10-06 1/64
Berguv 1968-04-13 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 1983-10-27 26/64
Sparvuggla 1965-01-06 41/64
Kattuggla 1960-03-15 51/64
Lappuggla 2011-11-23 15/64
Hornuggla 1978-06-16 45/64
Jorduggla 1963-10-15 43/64
Pärluggla 1963-03-09 30/64
Nattskärra 1960-06-25 47/64
Tornseglare 1963-05-24 55/64
Blek tornseglare 2011-11-04 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 1972-11-25 41/64
Biätare 2007-07-02 15/64
Blåkråka 1978-05-21 2/64
Härfågel 1996-04-24 29/64
Göktyta 1965-06-05 45/64
Gråspett 1996-11-12 14/64
Gröngöling 1963-04-22 56/64
Spillkråka 1965-01-06 55/64
Större hackspett 1965-01-06 56/64
Vitryggig hackspett 1993-12-30 13/64
Mindre hackspett 1967-09-02 48/64
Tretåig hackspett 1992-10-10 32/64
Korttålärka 2002-05-05 17/64
Tofslärka 1986-04-25 19/64
Trädlärka 1963-06-02 43/64
Sånglärka 1963-07-11 55/64
Berglärka 1968-10-13 40/64
Backsvala 1964-05-16 50/64
Ladusvala 1963-05-19 55/64
Rostgumpsvala 2005-05-03 25/64
Hussvala 1963-04-13 55/64
Större piplärka 1995-11-04 25/64
Fältpiplärka 2002-07-01 10/64
Trädpiplärka 1969-05-01 51/64
Ängspiplärka 1963-06-15 54/64
Rödstrupig piplärka 1987-08-26 37/64
Skärpiplärka 1963-06-02 51/64
Vattenpiplärka 1998-11-01 34/64
Gulärla 1964-05-05 54/64
Citronärla 2000-09-24 19/64
Forsärla 1967-05-30 46/64
Sädesärla 1963-04-09 55/64
Sidensvans 1972-02-02 53/64
Strömstare 1965-11-14 39/64
Gärdsmyg 1964-04-25 56/64
Järnsparv 1964-04-25 55/64
Sibirisk järnsparv 2016-10-17 12/64
Rödhake 1963-04-19 56/64
Näktergal 1963-06-26 55/64
Sydnäktergal 2002-05-19 36/64
Blåhake 1973-05-20 42/64
Blåstjärt 2020-10-05 2/64
Svart rödstjärt 1976-06-10 34/64
Rödstjärt 1965-06-05 54/64
Buskskvätta 1963-05-24 56/64
Svarthakad buskskvätta 1978-03-26 34/64
Vitgumpad buskskvätta 2005-09-28 13/64
Isabellastenskvätta 2012-11-05 12/64
Stenskvätta 1969-05-01 53/64
Ökenstenskvätta 2000-11-26 9/64
Ringtrast 1971-04-16 45/64
Koltrast 1963-04-06 57/64
Taigatrast 2001-12-26 20/64
Björktrast 1963-04-18 56/64
Taltrast 1963-06-02 55/64
Rödvingetrast 1965-01-30 54/64
Dubbeltrast 1964-04-25 50/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 1972-06-03 49/64
Flodsångare 1975-06-24 42/64
Vassångare 1994-06-02 26/64
Sävsångare 1975-06-24 50/64
Busksångare 1999-06-13 37/64
Kärrsångare 1975-06-24 51/64
Rörsångare 1965-06-05 51/64
Trastsångare 1990-05-12 34/64
Härmsångare 1965-07-10 49/64
Rödstrupig sångare 2007-05-15 15/64
Höksångare 1985-05-29 27/64
Ärtsångare 1965-06-05 53/64
Törnsångare 1965-06-05 54/64
Trädgårdssångare 1970-06-07 54/64
Svarthätta 1963-05-26 55/64
Lundsångare 2011-06-02 25/64
Kungsfågelsångare 1998-11-08 19/64
Taigasångare 2001-10-14 27/64
Brunsångare 2020-12-18 3/64
Bergsångare 2011-05-05 20/64
Grönsångare 1963-05-26 51/64
Gransångare 1973-06-09 55/64
Iberisk gransångare 2010-04-24 4/64
Lövsångare 1963-05-19 55/64
Kungsfågel 1964-05-02 53/64
Brandkronad kungsfågel 2004-04-03 29/64
Grå flugsnappare 1965-06-05 45/64
Mindre flugsnappare 1984-06-09 29/64
Halsbandsflugsnappare 1991-05-18 18/64
Svartvit flugsnappare 1963-05-08 55/64
Skäggmes 1992-03-16 43/64
Stjärtmes 1964-03-15 50/64
Entita 1963-06-21 55/64
Talltita 1964-03-15 51/64
Tofsmes 1967-01-07 50/64
Svartmes 1963-06-02 52/64
Blåmes 1963-04-06 57/64
Talgoxe 1963-04-08 58/64
Nötväcka 1963-04-10 56/64
Trädkrypare 1964-03-15 53/64
Pungmes 2000-04-25 19/64
Sommargylling 1979-06-09 30/64
Isabellatörnskata 2008-10-18 29/64
Törnskata 1967-08-13 51/64
Svartpannad törnskata 2013-08-10 15/64
Varfågel 1967-10-15 52/64
Ökenvarfågel 1998-11-01 8/64
Rödhuvad törnskata 2015-06-10 9/64
Nötskrika 1963-04-07 54/64
Skata 1963-04-07 56/64
Nötkråka 1963-12-17 40/64
Kaja 1963-04-08 56/64
Råka 1965-03-20 48/64
Kråka 1963-04-07 56/64
Korp 1964-04-25 56/64
Stare 1963-04-03 55/64
Rosenstare 1997-09-13 29/64
Gråsparv 1963-04-08 55/64
Pilfink 1963-04-07 54/64
Bofink 1963-04-07 55/64
Bergfink 1965-01-06 51/64
Gulhämpling 2004-05-03 7/64
Grönfink 1963-06-08 57/64
Steglits 1969-02-09 49/64
Grönsiska 1963-06-20 57/64
Hämpling 1963-07-05 52/64
Vinterhämpling 1965-01-29 44/64
Gråsiska 1965-04-03 52/64
Snösiska 1972-12-10 29/64
Bändelkorsnäbb 1985-10-06 35/64
Mindre korsnäbb 1966-11-27 50/64
Större korsnäbb 1967-09-02 41/64
Ökentrumpetare 2005-06-12 1/64
Rosenfink 1982-05-29 43/64
Tallbit 1963-12-17 31/64
Domherre 1963-06-02 55/64
Stenknäck 1978-08-10 51/64
Lappsparv 1973-09-12 37/64
Snösparv 1967-03-12 48/64
Tallsparv 1999-12-29 20/64
Gulsparv 1963-10-17 56/64
Ortolansparv 1995-08-19 24/64
Videsparv 1997-09-20 5/64
Dvärgsparv 2004-10-12 26/64
Sävsparv 1965-08-18 53/64
Kornsparv 1996-01-20 8/64Följande arter är sedda på Bohuslistan men är inte inlagda av någon användare
Dalripa
Större lira
Natthäger
Purpurhäger
Bronsibis
Örnvråk
Jungfrutrana
Småtrapp
Stortrapp
Ökenlöpare
Sumpvipa
Fläckdrillsnäppa
Trädmås
Stäppflyghöna
Slaguggla
Vattensångare
Lappmes
Lavskrika
Svarthuvad sparv