LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016

» Totalt 234 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 2016-01-01 24/25
Mindre sångsvan 2016-03-12 11/25
Sångsvan 2016-01-01 24/25
Sädgås 2016-01-05 8/25
Spetsbergsgås 2016-03-16 6/25
Bläsgås 2016-02-13 5/25
Grågås 2016-01-01 21/25
Kanadagås 2016-01-01 23/25
Vitkindad gås 2016-02-26 19/25
Prutgås 2016-04-08 5/25
Gravand 2016-02-21 20/25
Bläsand 2016-01-09 15/25
Snatterand 2016-01-01 13/25
Kricka 2016-01-01 20/25
Gräsand 2016-01-01 25/25
Stjärtand 2016-02-21 11/25
Årta 2016-04-27 5/25
Skedand 2016-04-03 11/25
Brunand 2016-01-01 17/25
Vigg 2016-01-01 22/25
Bergand 2016-02-03 12/25
Ejder 2016-01-01 22/25
Alfågel 2016-04-08 7/25
Sjöorre 2016-01-13 13/25
Svärta 2016-01-31 10/25
Knipa 2016-01-01 25/25
Salskrake 2016-01-01 14/25
Småskrake 2016-01-01 20/25
Storskrake 2016-01-01 24/25
Vaktel 2016-05-31 1/25
Fasan 2016-01-01 18/25
Smålom 2016-01-05 13/25
Storlom 2016-02-13 16/25
Vitnäbbad islom 2016-02-07 1/25
Smådopping 2016-01-02 18/25
Skäggdopping 2016-01-01 19/25
Gråhakedopping 2016-03-23 8/25
Svarthalsad dopping 2016-04-10 7/25
Svarthakedopping 2016-04-21 9/25
Stormfågel 2016-01-28 7/25
Grålira 2016-09-29 2/25
Mindre lira 2016-07-17 3/25
Balearisk lira 2016-08-09 1/25
Havssula 2016-01-31 11/25
Storskarv 2016-01-01 25/25
Toppskarv 2016-01-09 10/25
Rördrom 2016-01-22 10/25
Silkeshäger 2016-05-08 6/25
Ägretthäger 2016-01-03 4/25
Gråhäger 2016-01-01 22/25
Skedstork 2016-05-20 6/25
Bivråk 2016-05-24 10/25
Röd glada 2016-03-16 14/25
Havsörn 2016-01-03 12/25
Brun kärrhök 2016-03-29 17/25
Blå kärrhök 2016-01-10 11/25
Stäpphök 2016-04-25 3/25
Duvhök 2016-01-02 17/25
Sparvhök 2016-01-01 21/25
Ormvråk 2016-01-01 22/25
Fjällvråk 2016-01-10 13/25
Kungsörn 2016-11-03 1/25
Fiskgjuse 2016-03-28 14/25
Tornfalk 2016-01-01 20/25
Stenfalk 2016-04-09 8/25
Lärkfalk 2016-05-09 6/25
Pilgrimsfalk 2016-01-02 21/25
Vattenrall 2016-01-01 14/25
Rörhöna 2016-01-01 22/25
Sothöna 2016-01-01 22/25
Trana 2016-03-05 16/25
Strandskata 2016-02-27 20/25
Mindre strandpipare 2016-04-04 14/25
Större strandpipare 2016-02-25 16/25
Fjällpipare 2016-05-15 1/25
Ljungpipare 2016-04-18 15/25
Kustpipare 2016-07-07 9/25
Tofsvipa 2016-02-21 21/25
Kustsnäppa 2016-07-17 8/25
Sandlöpare 2016-08-09 5/25
Småsnäppa 2016-08-01 6/25
Mosnäppa 2016-05-08 8/25
Spovsnäppa 2016-08-06 5/25
Skärsnäppa 2016-01-09 11/25
Kärrsnäppa 2016-03-18 14/25
Myrsnäppa 2016-08-07 3/25
Brushane 2016-05-03 10/25
Dvärgbeckasin 2016-01-10 9/25
Enkelbeckasin 2016-01-03 19/25
Dubbelbeckasin 2016-05-03 5/25
Morkulla 2016-01-09 15/25
Myrspov 2016-04-23 14/25
Småspov 2016-04-16 13/25
Storspov 2016-01-15 15/25
Svartsnäppa 2016-05-06 5/25
Rödbena 2016-03-27 18/25
Gluttsnäppa 2016-04-18 13/25
Skogssnäppa 2016-03-30 17/25
Grönbena 2016-05-01 10/25
Drillsnäppa 2016-04-21 18/25
Roskarl 2016-05-03 5/25
Kustlabb 2016-04-08 8/25
Storlabb 2016-08-09 2/25
Svarthuvad mås 2016-09-29 1/25
Dvärgmås 2016-05-01 5/25
Tärnmås 2016-09-11 1/25
Skrattmås 2016-01-01 24/25
Fiskmås 2016-01-01 23/25
Silltrut 2016-03-21 16/25
Gråtrut 2016-01-01 25/25
Vittrut 2016-01-01 5/25
Havstrut 2016-01-01 22/25
Tretåig mås 2016-01-28 7/25
Skräntärna 2016-05-27 7/25
Kentsk tärna 2016-03-27 15/25
Fisktärna 2016-04-16 18/25
Silvertärna 2016-05-01 8/25
Svarttärna 2016-07-02 2/25
Sillgrissla 2016-01-09 5/25
Tordmule 2016-01-09 8/25
Tobisgrissla 2016-01-15 14/25
Alkekung 2016-11-27 1/25
Lunnefågel 2016-08-06 1/25
Tamduva 2016-01-01 23/25
Skogsduva 2016-02-23 14/25
Ringduva 2016-01-01 25/25
Turkduva 2016-01-04 19/25
Turturduva 2016-05-26 1/25
Gök 2016-05-06 17/25
Berguv 2016-01-06 7/25
Kattuggla 2016-01-05 20/25
Hornuggla 2016-05-05 3/25
Jorduggla 2016-04-07 4/25
Nattskärra 2016-06-02 11/25
Tornseglare 2016-05-10 20/25
Kungsfiskare 2016-01-14 14/25
Göktyta 2016-04-29 4/25
Gröngöling 2016-01-01 22/25
Spillkråka 2016-01-03 18/25
Större hackspett 2016-01-01 25/25
Mindre hackspett 2016-01-08 17/25
Tretåig hackspett 2016-02-27 6/25
Trädlärka 2016-03-18 8/25
Sånglärka 2016-01-03 21/25
Berglärka 2016-01-04 9/25
Backsvala 2016-04-09 14/25
Ladusvala 2016-04-05 19/25
Hussvala 2016-04-17 17/25
Trädpiplärka 2016-04-22 18/25
Ängspiplärka 2016-01-01 21/25
Skärpiplärka 2016-01-03 16/25
Gulärla 2016-04-21 18/25
Forsärla 2016-01-06 18/25
Sädesärla 2016-03-19 22/25
Sidensvans 2016-01-01 22/25
Strömstare 2016-01-06 12/25
Gärdsmyg 2016-01-01 24/25
Järnsparv 2016-01-03 21/25
Sibirisk järnsparv 2016-10-19 5/25
Rödhake 2016-01-01 24/25
Näktergal 2016-05-01 14/25
Blåhake 2016-05-13 5/25
Svart rödstjärt 2016-04-03 8/25
Rödstjärt 2016-04-10 21/25
Buskskvätta 2016-04-24 17/25
Svarthakad buskskvätta 2016-03-30 13/25
Vitgumpad buskskvätta 2016-06-02 2/25
Stenskvätta 2016-04-02 20/25
Ringtrast 2016-04-04 13/25
Koltrast 2016-01-01 25/25
Björktrast 2016-01-01 25/25
Taltrast 2016-01-01 20/25
Rödvingetrast 2016-01-01 20/25
Dubbeltrast 2016-02-11 15/25
Gräshoppsångare 2016-05-18 4/25
Sävsångare 2016-05-04 8/25
Kärrsångare 2016-05-12 18/25
Rörsångare 2016-04-28 18/25
Trastsångare 2016-05-07 1/25
Härmsångare 2016-05-13 15/25
Ärtsångare 2016-04-24 20/25
Törnsångare 2016-05-01 19/25
Trädgårdssångare 2016-05-10 18/25
Svarthätta 2016-01-03 21/25
Taigasångare 2016-09-12 6/25
Grönsångare 2016-04-20 21/25
Gransångare 2016-03-27 22/25
Lövsångare 2016-04-11 21/25
Kungsfågel 2016-01-01 22/25
Brandkronad kungsfågel 2016-03-28 9/25
Grå flugsnappare 2016-05-03 15/25
Mindre flugsnappare 2016-05-15 10/25
Svartvit flugsnappare 2016-04-20 20/25
Skäggmes 2016-01-02 15/25
Stjärtmes 2016-01-01 22/25
Entita 2016-01-01 19/25
Talltita 2016-01-16 4/25
Tofsmes 2016-01-14 15/25
Svartmes 2016-01-01 22/25
Blåmes 2016-01-01 25/25
Talgoxe 2016-01-01 25/25
Nötväcka 2016-01-01 24/25
Trädkrypare 2016-01-01 22/25
Törnskata 2016-05-06 14/25
Varfågel 2016-01-01 19/25
Nötskrika 2016-01-01 20/25
Skata 2016-01-01 25/25
Nötkråka 2016-08-02 5/25
Kaja 2016-01-01 25/25
Råka 2016-01-13 14/25
Kråka 2016-01-01 24/25
Korp 2016-01-02 23/25
Stare 2016-01-01 23/25
Rosenstare 2016-09-18 1/25
Gråsparv 2016-01-01 25/25
Pilfink 2016-01-01 25/25
Bofink 2016-01-01 24/25
Bergfink 2016-01-01 22/25
Grönfink 2016-01-01 23/25
Steglits 2016-01-01 21/25
Grönsiska 2016-01-01 24/25
Hämpling 2016-03-24 18/25
Vinterhämpling 2016-01-18 10/25
Gråsiska 2016-01-01 23/25
Snösiska 2016-11-28 2/25
Bändelkorsnäbb 2016-02-23 1/25
Mindre korsnäbb 2016-01-01 17/25
Rosenfink 2016-05-22 2/25
Domherre 2016-01-01 24/25
Stenknäck 2016-01-01 19/25
Lappsparv 2016-04-30 2/25
Snösparv 2016-01-19 4/25
Gulsparv 2016-01-01 21/25
Sävsparv 2016-01-03 22/25



Följande arter är sedda på Eko-Gbgjakten 2016 men är inte inlagda av någon användare
Inga saknade arter