OBSERVATIONER 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
Äldre obsar
Lördag 13 augusti  -  Fredag 12 augusti  -  Torsdag 11 augusti  -  Onsdag 10 augusti
För äldre obsar hänvisas till Artportalen.se
Äldre obsar
Fredag 12 augusti  -  Torsdag 11 augusti  -  Onsdag 10 augusti