LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Willy Johansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Edsviken, härnäset, bro 2007-03-22
Sångsvan Edsviken, härnäset, bro 2007-03-22
Sädgås 19 Solberga, Kungälv 2006-03-16
Bläsgås Edsvik, Härnäset, Bro 2007-04-20
Grågås Trälebergs kile, Lyse 2007-03-14
Kanadagås Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-03-13
Vitkindad gås Trälebergs kile, Lyse 2007-04-28
Nilgås 1 Trälebergs kile 2018-09-05
Gravand 5 ex Edsvik, Härnäset, Bro 2007-03-22
Bläsand Edsviken, härnäset, bro 2005-09-19
Kricka Styrsvik, Härnäs, Bro 2005-11-04
Gräsand Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Stjärtand Edviken, Härnäset, Bro 2007-04-22
Årta 3 Ejgdetjärnet 2014-05-21
Skedand 1 Ejgdetjärnet 2014-05-21
Brunand Svältekile,högås 2007-02-04
Vigg 2 Ejgdetjärnet 2013-05-14
Ejder Styrsvik, Härnäs, Bro 2005-11-27
Alfågel Hållö, Sotenäs 2007-11-03
Sjöorre Hållö, Sotenäs 2007-11-03
Svärta Hållö, Sotenäs 2007-11-03
Knipa Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Salskrake Svältekile,högås 2007-02-04
Småskrake Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Storskrake Edsviken, härnäset, bro 2005-02-19
Fasan Edsviken, härnäset, bro 2007-03-26
Smålom Hållö, Sotenäs 2007-11-03
Svartnäbbad islom 1 Haby bukt, Ramsvikslandet 2008-11-23
Smådopping 2 Ejgdetjärnet 2013-05-14
Gråhakedopping Grosshamn, Ramsvikslandet 2007-04-24
Svarthakedopping Grosshamn, Ramsvikslandet 2007-04-24
Stormfågel Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Havssula
Storskarv Bubackaviken, Härnäset, Bro 2007-02-27
Toppskarv Grosshamn, Ramsvikslandet 2007-07-20
Gråhäger Svältekile,högås 2007-02-04
Vit stork 1 ex Fär levfjorden, Håby 2009-10-06
Havsörn 1 ex Bubacka gård, Härnäser, Bro 2008-10-05
Brun kärrhök Trälebergs kile, Lyse 2007-08-29
Blå kärrhök Edsvik, Härnäset, Bro 2007-09-27
Duvhök Edsvik, Härnäset, Bro 2007-10-10
Sparvhök Träle bergs kile, Lyse 2007-04-18
Ormvråk Näverkärr, Härnäs, Bro 2007-02-01
Fiskgjuse Mollön , Herrestad 2007-05-13
Tornfalk Trälebergs kile, Lyse 2007-05-02
Stenfalk Trälebergs kile, Lyse 2007-09-05
Pilgrimsfalk Trälebergs kile, Lyse 2007-08-29
Rörhöna 2 Ejgdetjärnet 2013-05-14
Sothöna
Trana Edsbacka, Härnäset, Bro 2008-05-10
Strandskata 1 ex Styrsvik , Härnäs, Bro 2007-03-22
Skärfläcka 1 Trälebergs kile, Lysekil 2015-05-10
Större strandpipare 6 ex Styrsvik , Härnäs, Bro 2007-03-22
Ljungpipare Trälebergs kile, Lyse 2007-05-23
Kustpipare 1 ex Trälebergs kile, Lysekil 2016-09-14
Tofsvipa Trälebergs kile, Lyse 2007-03-14
Kustsnäppa Trälebergs kile, Lyse 2007-08-22
Skärsnäppa Trälebergs kile, Lyse 2007-08-22
Kärrsnäppa Trälebergs kile, Lyse 2007-08-29
Brushane Trälebergs kile, Lyse 2007-08-22
Enkelbeckasin Bubacka gård, Härnäset, Bro 2007-11-25
Morkulla Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-04-01
Myrspov Trälebergs kile, Lyse 2007-08-29
Storspov Trälebergskile 2007-04-11
Svartsnäppa 1 Trälebergs kile, Lyse, Lysekil 2014-08-20
Rödbena Styrsvik, Härnäs, Bro 2006-04-20
Gluttsnäppa Trälebergs kile, Lyse 2007-05-02
Skogssnäppa 3 ex Trälebergs kile, Lyse 2009-04-22
Grönbena Trälebergs kile, Lyse 2007-08-22
Drillsnäppa 1 Ejgdetjärnet 2013-05-14
Kustlabb Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Fjällabb Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Storlabb Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Tärnmås Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Skrattmås Trälebergs kile, Lyse 2007-03-14
Fiskmås Trälebergs kile, Lyse 2007-03-21
Silltrut Edsviken, härnäset, bro 2007-04-15
Gråtrut Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Vittrut 1 ex Hasselbacken, Uddevalla 2017-01-04
Havstrut Trälebergs kile, Lyse 2007-03-21
Tretåig mås Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Fisktärna Bubackaviken, Härnäset, Bro 2007-05-19
Sillgrissla Jordfall, bokenäset 2007-02-04
Tordmule Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Tobisgrissla Gro sshamn, Ramsvikslandet 2007-07-20
Alkekung Bubackaviken, Härnäset, Bro 2006-10-25
Lunnefågel Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-09-15
Skogsduva Edsvik, Härnäset, Bro 2007-07-25
Ringduva Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-03-21
Turkduva Lyse , Lysekil 2007-04-28
Turturduva
Gök Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-05-09
Berguv Näverkärr, Härnäs, Bro 2007-12-16
Sparvuggla 1 ex Edsbacka, Härnäset, Bro 2009-01-01
Kattuggla Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-21
Nattskärra Bubacka gård, Härnäset, Bro 2014-06-22
Tornseglare Trälebergs kile, Lyse 2007-05-23
Härfågel 1 ex Lysekils kommun 2016-09-11
Göktyta Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-05-17
Gröngöling 2 ex Slävik , Härnäs, Bro 2007-01-06
Spillkråka Edsvik, Härnäset, Bro 2007-11-18
Större hackspett Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Mindre hackspett Bubacka, härnästet, bro 2006-12-18
Sånglärka Gross hamn, Ramsvikslandet 2007-04-01
Ladusvala Trälebergs kile, Lyse 2007-04-18
Hussvala Edsviken, härnäset, bro 2005-05-16
Trädpiplärka Ramsvikslandet, Sotenäs 2007-04-24
Ängspiplärka Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-03-13
Gulärla Mollön , Herrestad 2007-05-13
Forsärla Munkedalsälven, Munkedal 2007-06-20
Sädesärla Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-03-27
Sidensvans Edsbacka, Härnäset, Bro 2005-03-14
Strömstare Munkedalsälven, Munkedal 2007-05-24
Gärdsmyg Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-04-27
Järnsparv 1 ex Edsbacka, Härnäset, Bro 2009-04-25
Rödhake Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Näktergal Edsbacka, Härnäset, Bro 2008-05-21
Rödstjärt Bubacka gård, Härnäset, Bro 2007-06-04
Buskskvätta Edsbacka, Härnäset, Bro 2005-09-28
Svarthakad buskskvätta Grosshamn, Ramsvikslandet 2008-04-15
Stenskvätta Slävik, Härnäs, Bro 2005-05-21
Ringtrast Ramsvikslandet, Sotenäs 2007-04-24
Koltrast Ed, Härnäset, Bro 2007-01-06
Björktrast Ed, Härnäset, Bro 2007-01-01
Taltrast Träl ebergs kile, Lyse 2007-04-11
Rödvingetrast Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-04-01
Dubbeltrast Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-04-03
Kärrsångare Edsbacka, Ed, Härnäset, Bro 2007-06-06
Rörsångare 1 Eigdetjärnet 2013-05-14
Härmsångare Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-05-28
Ärtsångare Mollön, Herrestad 2007-05-13
Törnsångare Slävik, Härnäs, Bro 2006-07-16
Trädgårdssångare Bubacka gård, Härnäset, Bro 2007-06-03
Svarthätta Bubacka gård, Härnäset, Bro 2007-04-29
Grönsångare 2 ex Bubacka gård, Härnäset. Bro 2010-05-09
Gransångare Bubacka gård, Härnäset, Bro 2008-05-14
Lövsångare Näverkärr, Härnäs, Bro 2007-04-27
Kungsfågel Edsbacka, Härnäset, Bro 2005-11-07
Svartvit flugsnappare Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-05-18
Stjärtmes Bubacka gård, Härnäset, Bro 2006-11-01
Entita Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Talltita Edsbacka, Härnäset, Bro 2008-02-15
Tofsmes
Svartmes 1 ex Edsbacka, Härnäset, Bro 2011-03-19
Blåmes Ed, Härnäset, Bro 2007-01-06
Talgoxe Ed, Härnäset, Bro 2007-01-06
Nötväcka Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Trädkrypare Bubacka, härnäset, bro 2006-11-11
Sommargylling Bubacka gård, Härnäset, Bro 2007-05-27
Törnskata Haby bukt, Ramsvikslandet 2007-04-24
Nötskrika Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-12-18
Skata Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Kaja Edsviken, härnäset, bro 2007-04-15
Råka Bubacka gård, Härnäset, Bro 2009-04-07
Kråka Slävik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Korp 2 ex Slävik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Stare Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-03-13
Rosenstare 1 ex Hamburgö, Kville 2011-05-24
Pilfink Styrsvik, Härnäs, Bro 2007-01-06
Bofink Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Bergfink Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-04-01
Grönfink Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Grönsiska Svältekile,högås 2007-02-04
Hämpling Mollön, Herrestad 2007-05-13
Gråsiska Edsbacka, Härnäset, Bro 2007-01-26
Domherre Myren, Härnäset, Bro 2007-11-04
Stenknäck Edsbacka, Härnäset, Bro 2006-04-20
Gulsparv Ed, Härnäset, Bro 2007-01-06
Sävsparv Mollön, Herrestad 2007-05-13Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Spetsbergsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Storlom 49/64
Vitnäbbad islom 36/64
Skäggdopping 53/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Skedstork 32/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Fjällvråk 53/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Mindre strandpipare 49/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Mosnäppa 48/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Småspov 50/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Silvertärna 50/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tamduva 54/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Backsvala 50/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Skärpiplärka 51/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Sävsångare 50/64
Busksångare 37/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Pungmes 19/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Varfågel 52/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Gråsparv 55/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Mindre korsnäbb 50/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64