LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Owe Hougström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hyppeln 1971-04-18
Mindre sångsvan 1 ex N. Lycke 2007-03-10
Sångsvan Sundsby kile, Mjörn 2004-12-31
Sädgås Solberga 2006-01-17
Spetsbergsgås 10 ex Lunden, Solberga 2007-03-15
Bläsgås Solberga 2006-01-17
Grågås Torslandaviken 2005-02-06
Kanadagås Funneshultssjön 2005-04-22
Vitkindad gås Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Prutgås 1 ex Ödsmåls kile 2006-12-05
Rödhalsad gås 1 ex Torgonö, Strömstad 2009-03-16
Nilgås 1 Resö 2015-03-23
Rostand 1 ex Tjuve kile, Varekil 2012-06-03
Gravand Rörö 1971-04-18
Bläsand Rörö 1971-04-18
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-08
Snatterand Torslandaviken 2005-05-15
Kricka Funneshultssjön 2005-04-22
Amerikansk kricka 1 Ödsmåls kile 2013-04-15
Gräsand Rörö 1971-04-18
Stjärtand Halsefjorden 2006-04-01
Årta Tofta kile 2006-05-02
Skedand Torslandaviken 2005-05-15
Rödhuvad dykand 1 ex Karholmsdammen 2019-04-30
Brunand Jordhammarsviken 2004-12-31
Vitögd dykand 1 Morlanda dammar 2014-04-11
Vigg Sundet, Stenungsund 2004-12-31
Bergand Torslandaviken 2005-02-06
Ejder Rörö 1971-04-18
Praktejder Fykan, Ramsvikslandet 2006-03-08
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-10
Alfågel Rörö 2006-04-22
Sjöorre Rörö 1971-04-18
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Knipa Rörö 1971-04-18
Salskrake Torslandaviken 2005-02-06
Småskrake Rörö 1971-04-18
Storskrake Jordhammarsviken 2004-12-31
Amerikansk kopparand Tofta kile 2006-05-06
Järpe Stendammen, Bredfjället 2007-01-06
Orre Svartedalen 2005-04-22
Tjäder Storehamn, Orust 1962-04-04
Rapphöna 3 ex Halsevägen, Halsefjorden 2007-02-03
Vaktel 1 ex Torskog, Västerlanda 2007-06-06
Fasan Strandnorum, Stenungsund 2006-06-02
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Storlom Kolbengtserödsjön 2005-04-22
Svartnäbbad islom Edshultshall, Orust 2005-11-22
Vitnäbbad islom 1 ex Vallerö, Orust 2009-05-13
Smådopping Sundet, Stenungsund 2004-12-31
Skäggdopping Jordhammarsviken 2004-12-31
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping Halsefjorden 2005-12-17
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-06-11
Grålira Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Mindre lira 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2007-07-15
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-08-14
Stormsvala 3 ex Måseskär, Orust 2008-08-01
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Storskarv Rörö 1971-04-18
Toppskarv Rörö 2006-01-21
Rördrom 1 ex Kol lungeröd vatten, Orust 2007-09-19
Silkeshäger Vadet, Härmanö 2006-07-09
Ägretthäger 1 ex Runns vatten, Slussen 2008-11-18
Gråhäger Rörö 1971-04-18
Vit stork 1 ex Mollön, Herrestad 2009-08-19
Skedstork Tofta kile 2006-05-28
Bivråk 1 ex Ramseröd, Uddevalla 2007-05-15
Brun glada 1 ex Utby, Herrestad 2007-08-01
Röd glada 1 ex Kärreberg, Stala, Orust 2008-03-10
Havsörn Kalvön, Kalvöfjorden 2005-01-16
Brun kärrhök Funneshultssjön 2005-04-22
Blå kärrhök 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2007-09-01
Stäpphök 1 ex Kalvöfjorden, Orust 2008-09-21
Ängshök 1 ex Vallerö, Orust 2009-05-13
Duvhök Kyrkenorum, Stenungsund 2005-03-01
Sparvhök Industriängarna, Stenungsund 2005-01-14
Ormvråk Kareby 2005-02-06
Fjällvråk Vräland, Orust 2006-01-01
Kungsörn 1 ex Varekil, Stala, Orust 2008-12-13
Fiskgjuse Getskär, Hakefjorden 2006-05-21
Tornfalk Hyppeln 1971-04-18
Stenfalk Hjälmvik, Kalvöfjorden, Orust 2006-09-02
Lärkfalk 1 ex Kyrkenorum, Stenungsund 2007-07-03
Jaktfalk 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-25
Pilgrimsfalk Halsefjorden 2005-12-17
Vattenrall Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Småfläckig sumphöna 1 ex Rossö, Strömstad 2010-07-17
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2007-05-12
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-23
Sothöna Sundet, Stenungsund 2004-12-31
Trana Funneshultssjön 2005-04-22
Strandskata Getskär, Hakefjorden 2005-03-21
Skärfläcka 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2007-04-30
Mindre strandpipare Tofta kile 2006-05-02
Större strandpipare Rörö 1971-04-18
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 5 ex Torgonö, Strömstad 2008-05-19
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Kustpipare Ödsmåls kile 2006-07-29
Tofsvipa Hyppeln 1971-04-18
Kustsnäppa Ödsmåls kile 2006-07-24
Sandlöpare Rörö 2005-08-27
Småsnäppa Kärreberg, Kalvöfjorden, Orust 2006-08-29
Mosnäppa Tofta kile 2006-05-06
Tuvsnäppa Breviks kile, Tjörn 2006-05-06
Spovsnäppa Kärreberg, Kalvöfjorden, Orust 2006-09-02
Skärsnäppa Rörö 2006-01-21
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Myrsnäppa Mudderdammen, Torslandaviken 2006-08-17
Brushane Tofta kile 2006-05-08
Dvärgbeckasin 1 ex Hjälmvik, Stala, Orust 2007-02-03
Enkelbeckasin Funneshultssjön 2005-04-22
Dubbelbeckasin 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-08-28
Morkulla Svartedalen 2005-04-22
Rödspov Tofta kile 2006-07-24
Myrspov Ödsmåls kile 2006-05-02
Småspov Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Storspov Rörö 1971-04-18
Svartsnäppa Ödsmåls kile 2006-07-24
Rödbena Ödsmåls kile 2005-04-23
Dammsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-08
Gluttsnäppa Rörö 2005-08-27
Större gulbena 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2017-12-19
Skogssnäppa Funneshultssjön 2005-04-22
Grönbena Tofta kile 2006-05-02
Drillsnäppa Rörö 2005-08-27
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Vadet, Härmanö 2006-07-25
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Hästen Hönö 2006-12-01
Bredstjärtad labb 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-11-01
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Storlabb Kråkudden, Hönö 2006-12-15
Svarthuvad mås 1 Trälebergs kile 2013-04-10
Dvärgmås Torslandaviken 2006-05-09
Tärnmås 1 ex Breviks kile, Tjörn 2007-10-15
Skrattmås Rossö, Kalvöfjorden, Orust 2006-01-03
Fiskmås Rörö 1971-04-18
Silltrut Rörö 1971-04-18
Gråtrut Rörö 1971-04-18
Vitvingad trut 1 ex Myggenäs 2010-11-14
Vittrut Trälebergs kile, Lyse 2007-01-13
Havstrut Hyppeln 1971-04-18
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Rosenmås 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-27
Sandtärna 1 ex Härmanö, Orust 2016-05-01
Skräntärna 2 ex Tjurholmen, Romelanda 2016-05-27
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Fisktärna Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Silvertärna Fykan, Ramsvikslandet 2006-05-06
Tygeltärna Söskär, Mollösund, Orust 1999-07-03
Småtärna 2 ex Lösa tångar, Vägga skärgård 2008-07-09
Svarttärna Torslandaviken 2006-05-09
Vitvingad tärna 1 Karholmsdammen 2014-05-19
Sillgrissla Halsefjorden 2005-12-17
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-05-15
Tobisgrissla Hyppeln 1971-04-18
Alkekung Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2006-11-07
Tamduva Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Skogsduva Ödsmåls by, Solberga 2006-03-22
Ringduva Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-27
Turkduva Källeviks mosse, Hönö 2005-05-15
Turturduva 1 ex Rotemyr, Lysekil 2007-09-20
Gök Källeviks mosse, Hönö 2005-05-15
Berguv Gåsö, Fjällbacka 2003-07-30
Hökuggla Gerum, Tanumshede 2006-03-08
Sparvuggla 2 ex Svartedalen 2007-03-13
Kattuggla Köperöd, Morlanda 1960-03-15
Lappuggla 1 ex Håby, Munkedal 2011-12-11
Hornuggla 1 ex Norgården, Djupedal, Hisingen 2007-06-21
Jorduggla Mudderdammen, Torslandaviken 2005-02-06
Pärluggla Storehamn, Orust 1963-03-09
Nattskärra Köperöd, Morlanda 1960-06-25
Tornseglare Strandnorum, Stenungsund 2006-06-02
Blek tornseglare 1 ex Borealis Kräcker, Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare Sundet, Stenungsund 2006-01-06
Biätare 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2007-07-03
Härfågel 1 ex Tången, Mollösund 2007-10-24
Göktyta Norums kyrka, Stenungsund 2006-05-05
Gröngöling Norums kyrka, Stenungsund 2006-06-19
Spillkråka Säckebäck, Varekilsnäs 2006-01-12
Större hackspett Kyrkenorum, Stenungsund 2005-01-26
Mindre hackspett Mariagården, Stenungsund 2006-05-04
Tretåig hackspett 1 ex Svartedalen 2007-03-13
Tofslärka 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2010-06-10
Trädlärka 3 ex Svartedalen 2007-03-13
Sånglärka Rörö 1971-04-18
Berglärka 3 ex Haby, Ramsvikslandet 2008-01-26
Backsvala Tofta kile 2006-05-02
Ladusvala Tofta kile 2006-05-02
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Lagmansholmen, Säve 2006-05-02
Större piplärka 1 Ryds kile 2013-10-21
Trädpiplärka Smundstorp, Spekeröd 2006-05-04
Ängspiplärka Rörö 1971-04-18
Rödstrupig piplärka 1 ex Torslandaviken 2008-09-22
Skärpiplärka Rörö 1971-04-18
Vattenpiplärka Rörö 2006-01-21
Gulärla Ödsmåls kile 2005-04-23
Citronärla 1 ex Mollön, Herrestad 2012-04-26
Forsärla Rörö 2006-01-21
Sädesärla Rörö 1971-04-18
Sidensvans Kyrkenorum, Stenungsund 2005-02-16
Strömstare Röd, Ålevatten, Svartedalen 2005-03-06
Gärdsmyg Nösund, Orust 2006-01-05
Järnsparv Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Sibirisk järnsparv 1 ex Märebukten, Nordkoster 2016-10-19
Rödhake Rörö 1971-04-18
Näktergal Torslandaviken 2005-05-15
Sydnäktergal 1 ex Ormoskärmen, Ytterby 2007-05-21
Blåhake 1 ex Ersdalen, Hönö 2008-05-07
Svart rödstjärt 2 ex Kasen, Uddevalla 2007-05-02
Rödstjärt Mariagården, Stenungsund 2006-05-04
Buskskvätta Tofta kile 2006-05-02
Svarthakad buskskvätta 1 ex Sote huvud, Ramsvikslandet 2007-11-02
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-09-26
Isabellastenskvätta 1 torgonö 2012-11-05
Stenskvätta Rörö 1971-04-18
Ringtrast Capri, Strömstad 2004-04-20
Koltrast Rörö 1971-04-18
Björktrast Rossö, Kalvöfjorden, Orust 2006-01-03
Taltrast Hyppeln 1971-04-18
Rödvingetrast Rörö 2006-01-21
Dubbeltrast Rossö, Strömstad 2006-04-07
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2007-05-04
Flodsångare Lerbäck, Säve 2006-05-30
Vassångare 1 ex Nol viks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2006-05-31
Busksångare 1 ex Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2006-06-03
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2006-06-03
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2005-05-15
Rödstrupig sångare 1 ex Hogen, Tossene, Sotenäs 2007-05-15
Höksångare 1 ex Tjurpannans naturreservat, Tanum 2007-06-03
Ärtsångare Källeviks mosse, Hönö 2005-05-15
Törnsångare Strandnorum, Stenungsund 2006-06-02
Trädgårdssångare Kyrkenorum, Stenungsund 2006-06-19
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2005-05-15
Lundsångare 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Taigasångare 1 ex Holmen, Lane-Ryr 2008-09-25
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare Furufjäll, Stenungsund 2006-05-13
Gransångare Strandnorum, Stenungsund 2005-10-03
Lövsångare Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Kungsfågel Rossö, Kalvöfjorden, Orust 2006-01-03
Brandkronad kungsfågel 1 ex Välseröd vatten, Tossene, Sotenäs 2007-05-24
Grå flugsnappare Norums kyrka, Stenungsund 2006-06-19
Mindre flugsnappare 1 ex Holma, Brastad 2010-05-23
Svartvit flugsnappare Kyrkenorum, Stenungsund 2006-05-02
Skäggmes Tofta kile 2006-05-06
Stjärtmes Kyrkenorum, Stenungsund 2005-03-13
Entita Rörö 1971-04-18
Talltita Stötten, Svartedalen 2006-05-04
Tofsmes Röd, Ålevatten, Svartedalen 2006-01-16
Svartmes Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-12
Blåmes Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Talgoxe Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Nötväcka Kyrkenorum, Stenungsund 2005-01-26
Trädkrypare Rossö, Kalvöfjorden, Orust 2006-01-03
Pungmes Ragnhildsholmen, Hisingen 2006-05-31
Sommargylling 1 ex Edsbacka, Ed, Härnästet 2007-06-04
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-18
Törnskata Brevikshamn, Syd-Koster 2006-07-03
Svartpannad törnskata 1 Rörö 2013-08-11
Varfågel Torslandaviken 2005-02-06
Nötskrika Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-12
Skata Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Nötkråka Kyrkenorum, Stenungsund 2005-10-04
Kaja Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Råka Haby, Ramsvikslandet 2006-05-06
Kråka Halsefjorden 1971-04-18
Korp Rörö 1971-04-18
Stare Hyppeln 1971-04-18
Rosenstare 1 ex Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Pilfink Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Bofink Rörö 1971-04-18
Bergfink Rörö 1971-04-18
Grönfink Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-01
Steglits Kyrkenorum, Stenungsund 2005-01-26
Grönsiska Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-19
Hämpling Rörö 1971-04-18
Vinterhämpling Rörö 1971-04-18
Gråsiska Kyrkenorum, Stenungsund 2005-01-26
Snösiska Amhult, Hisingen 2005-02-20
Bändelkorsnäbb 2 ex Lillhagsparken, Hisigen, Boh 2009-10-22
Mindre korsnäbb Stötten, Svartedalen 2006-05-04
Större korsnäbb 20 ex Bredfjället 2007-09-27
Rosenfink Ragnhildsholmen, Hisingen 2006-06-03
Tallbit 4 ex Heestrand, Svenneby 2009-12-22
Domherre Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-23
Stenknäck Kyrkenorum, Stenungsund 2005-12-12
Lappsparv Rörö 2006-04-22
Snösparv Halsefjorden 2005-12-17
Gulsparv Kyrkenorum, Stenungsund 2006-01-25
Ortolansparv 1 ex Lycke 2009-05-11
Dvärgsparv Nösund, Orust 2006-01-05
Sävsparv Funneshultssjön 2005-04-22Saknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Blåvingad årta 2/64
Ringand 21/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Fältpiplärka 10/64
Blåstjärt 2/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64